projekt1_04.png

Projekt Hlas je šance a jeho úspěchy v Abilympijském zpravodaji

stažený soubor (15)

projekt1_04.png

Zpráva o slavnostním zakončení projektu Hlas je šance

Brno 17. 10. 2013

Žireč a Janské Lázně 21. 10. 2013

Slavnostní zakončení projektu “Hlas je šance” proběhlo během setkání v Brně, Žirči a Janských Lázních.Projekt Hlas je šance jsme pořádali v Jihomoravském a Královehradeckém kraji a jeho cílem bylo vyškolit 20 osob se zdravotním postižením a následně 11 osob zaměstnat. Podrobnosti o projektu najdete na našich webových stránkách: http://www.polovinanebe.cz/?src=public/HJS/uvod/První slavnostní zakončení se uskutečnilo dne 17. 10. 2013 v Brně, kde jsme pořádali školení pro naše klienty v oblasti vzdělávání v hlasových technologiích a rekvalifikace se zaměřením na tvorbu www stránek. V naší činnosti nám zde vycházeli vstříct tyto organizace: Liga vozíčkářů, Centrum Kociánka, ParaCentrum Fenix a NEWTON College.Další dvě setkání k ukončení projektu proběhla dne 21. 10. 2013. V Domově svatého Josefa v Žirči jsme zároveň zakončili poslední cyklus školení v rámci projektu a předali certifikáty o úspěšném absolvování kurzu všem účastníkům. Na Obchodní akademii v Janských Lázních jsme se sešli s již proškolenými účastníky, mezi nimiž byli i účastníci aktivity zaměstnávání.V prostorách Obchodní akademie také probíhalo školení hlasových technologií a rekvalifikační kurz „Tvorba www stránek“.  Zakončení projektu v Brně natáčela brněnská redakce České televize. Paní PhDr. Daniela Rázková poděkovala všem za skvěle odvedenou práci a poskytla rozhovor České televizi, ve kterém vyzvedla přínos hlasových technologií pro osoby se zhoršenou pohyblivostí horních končetin. Více se dovíte prostřednictvím odkazu:http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/313281381991017-udalosti-v-regionech/obsah/285838-projekt-hlas-je-sance-pomaha-handicapovanym/ .Všech setkání se zúčastnil i hlavní zaměstnavatel účastníků projektu pan Jaroslav Winter, který všem zaměstnaným poděkoval  za odvedenou práci, zejména za  aktualizaci webových odkazů, přispívání vlastními články a monitoringem medií pro webové portály “Helpnet” www.helpnet.cz a “Pomoc na dvanáctce” www.p12.helpnet.cz.Lektor hlasových technologií Ondřej Sedláček seznámil přítomné s vydanou brožurou „Krok za krokem – Prohlížeč Chrome hlasovým ovládáním“. Brožura je určena pro všechny účastníky kurzu ovládání počítače hlasem a umožňuje jim snadnou práci s vyučovanými programy.S absolventy projektu Hlas je šance budou zaměstnanci Poloviny nebe nadále v kontaktu a pro ty, kteří ještě hledají zaměstnání, budou vybírat vhodné pracovní nabídky. Přítomní byli informováni o možnosti návštěvy webových a facebookových stránek občanského sdružení Polovina nebe, kde se mohou informovat o aktuálním dění a aktivitách sdružení.Jedním z absolventů školení hlasových technologií byl i pan Petr Habán, který o slavnostním zakončení mimo jiné napsal: “Jsem zcela závislý na pomoci druhých a teď mohu počítač používat bez cizí pomoci. Bylo to moc pěkné odpoledne mezi příjemnými lidmi. Přestože jsem již v seniorském věku, cítil jsem se mezi mladými výborně.“ Více se dočtete na stránkách o.s. Polovina nebe http://www.polovinanebe.cz/

Fotografie ze zakončení najdete ZDE: BrnŽireč  Janské Lázně

projekt1_04.png

Váš počítač Vás při práci poslechne na slovo

Občanské sdružení Polovina nebe pořádá v několika krajích České republiky počítačové kurzy zaměřené na ovládání počítače hlasem. Školení jsou vhodná především pro osoby se zdravotním postižením, zejména pro lidi s omezením hybnosti horních končetin. Speciální programy MyVoice
a MyDictate nahrazují postiženým standardní klávesnici a my
Dne 21. 10. 2013 proběhlo v Janských lázních závěrečné setkání k projektu „Hlas je šance“ pořádaném v Královehradeckém a Jihomoravském kraji. Kurz se konal v prostorách budovy Obchodní akademie, kterou navštěvují studenti se zdravotním postižením. Jako u ostatních kurzů uskutečněných projektů jsme i zde na závěr absolventy požádali o hodnocení kurzu.  Názory
a postřehy absolventů se staly důležitou součástí komplexního hodnocení. Rozhovory byly tematicky zaměřené na organizaci a průběh kurzu, jeho přínos pro následné využití jak ve volném čase,tak v zaměstnání.
Studenti Nikola Hájková a Lukáš Holík neměli dosud téměř žádné informace o využívání hlasových technologií, absolvování kurzu pro ně bylo přínosem i díky individuálnímu přístupu lektorů zohledňujícímu jejich specifické zdravotní omezení.Jejich slova nejlépe vystihují celkový přínos projektu: „Používání počítače patří v současné době
k základům vzdělání. Těmito schopnostmi se nám otevřely nové cesty a možnosti, které se nám zdály dosud nedostupné. Děkujeme.“
Projekt mohl být realizován díky podpoře Evropského sociálního fondu ČR (ESF CR) a Ministerstva práce a sociálních věci ČR.

Logo_HJS

Milý příspěvek z Facebooku, který napsal pan Petr Habán z Brna, účastník projektu Hlas je šance“

Ve čtvrtek 17.10.2013 jsem se účastnil slavnostního zakončení projektu HLAS JE ŠANCE, který se uskutečnil v příjemném prostředí v Lize vozíčkářů. Bylo to moc pěkné odpoledne mezi příjemnými lidmi. Obdrželi jsme certifikáty o absolvování kurzu a pěkné a užitečné dárečky. Naše případné odborné dotazy byly ochotně zodpovězeny.

Jsem rád, že jsem se mohl kurzu účastnit. Původně jsem měl z kurzu obavy, poněvadž má řeč není vždy zcela plynulá. Díky výborným programům a profesionalitě a trpělivosti všech lektorů se i mně daří s počítačem domluvit. Jsem zcela závislý na pomoci druhých a teď mohu počítač používat bez cizí pomoci. Přestože jsem již v seniorském věku cítil jsem se mezi mladými výborně. Všichni byli velmi pozorní a ochotní a celý kurs proběhl ve velmi přátelské atmosféře bez stresů a v pohodě.
Ještě jednou za všechno děkuji a všechny zdraví

Petr Habán, Brno“

1383792_410188032437305_1562192154_n

projekt1_04.png

Tisková zpráva

 Projekt „Hlas je šance – pracovní integrace těžce zdr. postižených“

registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/68.00136

 Cílem projektu „Hlas je šance“ byla podpora a rozvoj služeb, které motivují a aktivně pomáhají lidem s těžkým zdravotním postižením ve vstupu na trh práce.  To, že těžce postižení dokáží hlasem ovládat počítač, jim otevírá úplně nové možnosti, a dokonce jim umožní najít zaměstnání. Kurzy ovládání počítače vlastním hlasem jsme pořádali v Královéhradeckém a Jihomoravském kraji, konkrétně v Janských Lázních, a v Brně. Moderní hlasové technologie pro tuto cílovou skupinu ve zmíněných regionech nebyly zatím dostupné. Naším úkolem bylo vyškolit nejméně šestnáct účastníků, kteří by získali  Certifikát o absolvování kurzu, a dalším jedenácti účastníkům poskytnout rekvalifikační kurz.Klíčovými aktivitami projektu „Hlas je šance“ byly: odborné poradenství, bilanční diagnostika, výuka ovládání počítače hlasem, rekvalifikace a zaměstnávání. V těchto aktivitách jsme v prvé řadě uplatňovali individuální přístup podle naturelu klienta a jeho postižení.

Odborné poradenství spočívalo ve speciálních konzultacích, hlavním výstupem bylo vyhodnocení potřeb klienta, jeho  dispozic  a znalostí, následně byl vypracován individuální plán podpory.

– Bilanční diagnostika byla prováděna rovněž formou odborných individuálních konzultací. Hledali jsme osobnostní potenciál pro další rozvoj a profesní orientaci, jednoduše řečeno, chtěli jsme, aby každý klient „našel svou parketu“.  V této fázi jsme také doporučovali vhodnou rekvalifikaci

– Výuka ovládání počítače hlasem spočívala v nastudování technologie založené na počítačovém rozpoznávání řeči. Tato technologie nahrazuje počítačovou klávesnici a myš hlasem klienta. Zvládnutí této technologie otevírá osobám se zdravotním postižením široký prostor pro vzdělávání, zaměstnání i osobní život.

– Rekvalifikace umožnila klientům nabýt znalosti a dovednosti potřebné pro konkrétní pracovní pozici. Jednotlivé rekvalifikační kurzy jsme pro každého klienta vybírali po konzultaci s jeho budoucím zaměstnavatelem, abychom zaručili, že získané znalosti v rámci zaměstnání opravdu využije.

– Zaměstnávání absolventů školení bylo jedním z hlavních výstupů projektu. Sdílením pracovních úvazků projekt vyšel vstříc možnostem klientů, jejich zdravotnímu stavu i potřebám seberealizace a společenského ocenění. V průběhu celého projektu byli klienti na zaměstnání připravováni, aby po nástupu na pracovní místo zvládli nejen dovednosti potřebné k plnění pracovních povinností, ale také získali pracovní návyky a dovedli obstát v běžných pracovně-sociálních situacích

„Hlas je šance“  je jedinečný projekt a v Královéhradeckem i Jihomoravském regionu byl velice úspěšný.  Během šesti cyklů bylo vyškoleno dvacet osm osob s těžkým zdravotním postižením, původně jsme plánovali věnovat se dvaceti lidem. Dvanáct účastníků obdrželo Certifikát o absolvování následného rekvalifikačního kurzu, jedenáct z nich dokonce získalo zaměstnání. Projekty s využíváním hlasové technologie pro osoby s těžkým zdravotním postižením hodnotíme jako vysoce inovativní, dokonce i v kontextu EU jsou výjimečné.

Účastník projektu Michael Vidura z Brna, který si chtěl v praxi vyzkoušet, jak se dá počítač plnohodnotně ovládat hlasem řekl: „Pochopil jsem, že máme to štěstí žít v době, kdy je důležité, co máte v hlavě a ne jaké máte tělo. Zkušenost s hlasovým ovládáním PC mě inspirovala k sepsání povídky Asík 2, která vyhrála 1. místo v literární soutěži Internet a můj hendikep 2013, kterou vyhlašuje pořadatel konference INSPO.“

Projekt mohl být realizován díky podpoře Evropského sociálního fondu ČR (ESF CR) a Ministerstva práce a sociálních věci ČR.

projekt1_04.png

Zakončení projektu Hlas je šance a jeho výsledky v Královéhradeckém deníku

25.10.2013, Praha

V Deníku východních Čech otiskly velký článek  o projektu Hlas je šance:
projekt1_04.png

Projekt Hlas je šance v MF DNES

22.10.2013, Hradec Králové

V Hradecké regionální verzi Mladé Fronty DNES vyšel na straně 2B článek o našem projektu Hlas je šance.
projekt1_04.png

 Slavnostní zakončení Projektu Hlas je šance natočila ČT

 Brno, 17.10.2013
 
 Dnes jsme se rozloučili s brněnskými účastníky projektu Hlas je šance.
 Děkujeme za společné příjemné zážitky, a doufáme, že i v budoucnu budou příležitosti
 k setkávání.

Fotografie z tohoto setkání si můžete prohlédnout na našem facebooku ZDE.

projekt1_04.png

Slavnostní zakončení projektu Hlas je šance v Brně

Ve čtvrtek 17. 10. 2013 od 15:00 hodin proběhne v Brně setkání s absolventy počítačových kurzů,kde bychom rádi společně slavnostně zakončili tento projekt.V rámci společného setkání bude připraveno drobné pohoštění,při němž bude možné si   absolventy kurzů ovládání počítače hlasem a členy realizačního týmu projektu promluvit.

projekt1_04.png

Výuku v Žirči natáčela Česká televize

V Domově sv. Josefa, který nedávno navštívil prezident Miloš Zeman a kardinál Dominik Duka, dnes uvítal televizní štáb České televize, který přijel natočit reportáž o výuce hlasového ovládání počítače, kterou zde zajišťuje v rámci evropského projektu nezisková organizace Polovina nebe.

Fotografie z výuky se můžete podívat ZDE.

projekt1_04.png

Výuka v Žirči proběhla přes tropické teploty

Domov sv. Josefa, 29.7.2013
Vzhledem k počasí jsme dnes museli klást velký důraz na pravidelné pauzy, přesto mají účastníci za sebou velký kus práce. Dnes se na ně dokonce přijela podívat i naše druhá lektorka Saša Gomoi.

Fotogalerii z výuky najdete ZDE

projekt1_04.png

Zakončení rekvalifikace a schůzka se zaměstnavatelem

Praha, 25.7.2013

Dnes předala paní předsedkyně sdružení PhDr. Daniela Rázková certifikáty všem úspěšným absolventům rekvalifikačního kurzu Tvorba WWW stránek z Janských Lázní.
V návaznosti na nabyté znalosti z tohoto kurzu přišel zadat práci a vysvětlit organizaci výstupůzaměstnavatel – pan Winter z portálu helpnet.cz

Fotogalerie z předávání certifikátů a setkání se zaměstnavatelem ZDE

projekt1_04.png

Poslední den rekvalifikačního kurzu Tvorba WWW stránek

Praha, 25.7.2013
Poslední výuka rekvalifikačního kurzu Tvorba WWW stránek se konala v Praze v Jedličkově ústavu. Účastníky (v té době vlastně již absolventy) jsme za odměnu dobře zvládnutého kurzu vzali na prohlídku Prahy.

Fotogalerie z prohlídky Prahy ZDE.

projekt1_04.png

Domov sv. Josefa v Žirči

Žireč, 22.7.2013

V rámci dnešní výuky si naši účastníci procvičovali diktování textu po jednotlivých slovech prostřednictvím programu MyDictate.
Fotografie z výuky si můžete prohlédnout ZDE.

projekt1_04.png

 Výuka v Žirci

1.7.2013, Žireč

Účastníci posledního cyklu výuky projektu Hlas je šance posouvají své znalosti ovládání počítače hlasem na vyšší úroveň každou další hodinou kurzu.
Na to, jak jim to jde, se můžete podívat alespoň zprostředkovaně prostřednictvím naší fotogalerieZDE.

projekt1_04.png

Schůzka se zaměstnavatelem a průběh rekvalifikačních kurzů

20.6., Brno
Dne 20. 6. se uskutečnilo setkání absolventů našich kurzů projektu Hlas je šance s zaměstnavatelem – panem Winterem z BMI sdružení.
Pan Winter s účastníky setkání probral organizaci a systém zadávání práce, a provedl ukázku, jak by měli pracovní výstupy vypadat.V rámci brněnského rekvalifikačního kurzu si účastníci mimo jiné také zkoušejí, jak by zadanou práci v redakčním systému zvládli.
Fotogalerie z této návštěvy najdete ZDE
projekt1_04.png

Výuka v Žirči

Žireč, 27.5

Výuka v Domově sv. Josefa pro osoby s roztroušenou sklerosou je v plném proudu.
Účastníci se seznámili s hlasovými technologiemi, a nyní pilují nově nabité zkušenosti, a učí se dalším povelům a postupům, jak co nejlépe počítač hlasem ovládnout.
projekt1_04.png

Druhý cyklus projektu Hlas je šance jde zdárně do finále

16.1.2013 Brno, Praha

Účastníci projektu Hlas je šance již přes měsíc pečlivě procvičují všechny naučené znalosti na námi zapůjčených počítačích se speciálními hlasovými technologiemi.Z ohlasů účastníků víme, že se již přenesli přes počáteční respekt z ovládání počítače hlasem, a bez ostychu počítači velí.V další fázi projektu čeká některé z nich také možnost zaměstnání.

projekt1_04.png

Druhý cyklus projektu Hlas je šance se tentokrát uskuteční v Brně

3.9.2012, Praha

Začátek kurzu, který se dělí na dvě části: Září 2012 První zahájí lektoři každé dopoledne v LIZE VOZÍČKÁŘŮ. Druhá část bude každé odpoledne na KOCIÁNCE. Účastníci se budou po dobu půl roku školit v ovládání počítače hlasem, a to v prostorách organizací, které dobře znají a ve kterých se cítí dobře. Povede je zkušený tým lektorů tak, aby je připravili na možné zaměstnání.

projekt1_04.png

Přednáška o projektech Poloviny nebe na mezinárodní konferenci

13.7.2012, Linz

V rámci ICCHP – mezinárodní konference věnované počítačovým technologiím pomáhajícím osobám se speciálními potřebami, konané 11. – 13.7 2012 v Linci, jsme měli příspěvek o našich projektech a problematice použití hlasových technologií ve výuce i následně v zaměstnávání účastníků našich projektů. Abstrakt příspěvku najdete ZDE , odkaz na samotnou konferenci a další velmi zajímavé přednášky je na www.icchp.org.

projekt1_04.png

V časopise Vozíčkář o nás vyšel článek : „Polovina nebe se rozprostřela nad dalšími městy“

28.6.2012, Praha

„Doleva 400. Nahoru 50. Myš. Vezmi. Probuď se. Usni. Začátek diktování. V tiché místnosti se ozývá ševelení a zvláštní povely. U počítačů sedí lidé, ani se nehnou, klávesnice zůstávají nepoužité. Přesto se před nimi na obrazovkách vše hýbe. Ovládají počítač hlasem. Díky občanskému sdružení Polovina nebe, která své úspěšné pražské kurzy nabízí nově v dalších krajích České republiky.“
Takhle začíná pěkný článek Anety Šedé o našich aktivitách a jejich rozšiřování do dalších krajů České republiky. Celý článek v elektronické verzi si můžete přečíst ZDE , naskenované z verze tištěné ZDE.

projekt1_04.png

Duhový most si získal 8. zasedání Společného monitorovacího výboru Operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost

28.3.2012, Praha

21. března 2012 jsme měli tu čest představit náš projekt Duhový most z Operačního programu Praha – Adaptabilita na 8. zasedání Společného monitorovacího výboru Operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost, kam jsme byli pozváni v rámci bodu programu: prezentace úspěšného projektu OPPA. thumb
Jednání proběhlo v budově Břevnovského kláštera v Praze 6 v reprezentativním Tereziánském sálu a naše prezentace a přínos aktivit Poloviny nebe ve prospěch osob se zdravotním postižením byly oceněny zástupcem Evropské komise Aureliem Ceciliem (na snímku první zleva).

projekt1_04.png

Projekty Poloviny nebe se dostaly do Zpravodaje IN

15.3.2012, Praha

Rádi bychom Vás upozornili na článek o aktivitách o.s. Polovina nebe, který vyšel na straně 11 ve Zpravodaji IN pro jaro 2012, vydávaného Českou Unií pro Podporované Zaměstnávání.

Zpravodaj IN je k nahlédnutí ZDE.

projekt1_04.png

Kurzy ovládání počítače hlasem už nejsou jen pro Pražany

7.3.2012, Praha

Vychází nám v časopise Můžeš nový článeček : Už jen několik měsíců zbývá občanskému sdružení Polovina nebe do zdárného završení projektu Duhový most, v jehož rámci vede kurzy ovládání počítače hlasem pro zdravotně postižené obyvatele Prahy. A už teď lze říci, že projekt financovaný Evropským sociálním fondem (ESF) a magistrátem hlavního města své poslání beze zbytku naplní. Nejlepším důkazem jeho smysluplnosti je vedle úspěšných absolventů kurzů fakt, že občanské sdružení získalo podporu ESF a Ministerstva práce a sociálních věcí pro rozšíření této originální výuky na čtyři další kraje ČR – Jihomoravský, Královéhradecký, Plzeňský a Středočeský. Děje se tak prostřednictvím dvou samostatných projektů s výmluvnými názvy Hlas je šance a Můj hlas – moje práce.
Cíle obou nových projektů se v zásadě neliší od Duhového mostu. V bezplatných tříměsíčních kurzech rozložených na dobu dvou let se jejich účastníci naučí ovládat počítač svým hlasem, bez použití klávesnice a myši. Tato nově nabytá dovednost zvýší jejich nezávislost na pomoci druhých, ale zároveň jim umožní to, na co dříve nemohli ani pomyslet – ucházet se o vhodné zaměstnání.
Děkujeme!

projekt1_04.png

První cyklus projektu Hlas je šance se rozjíždí v Janských lázních

27.2.2012, Praha

První čtyři studenti Obchodní akademie v Janských lázních se dnes začali připravovat na své první potenciální zaměstnání prostřednictvím ovládání počítače hlasem. Příštího půl roku budou pracovat na tom, aby se v dovednosti ovládání počítače hlasem co nejvíce přiblížili lektorce Ditě Horochovské.

projekt1_04.png

Projekty Poloviny nebe na Českém Rozhlasu 2 v pořadu Dobrá vůle

8.1.2012, Praha

Paní redaktorka Romana Růžičková nás navštívila ve výuce Duhového mostu, a vyzpovídala nás o naší práci, projektech, kurzech i plánech do budoucna.

Záznam pořadu Čr2 Dobrá vůle z 8. ledna 2012 si můžete poslechnout zde

____________________________________________________________

Tým projektu

dr

Daniela Rázková

PhDr. Daniela Rázková je ředitelkou o.p.s. Polovina nebe.
Podílela se nejen na vzniku organizace, ale i všech jeho projektů, a dále se o tyto projekty stará z pozice projektového manažera.
Projekty Poloviny nebe jsou díky jejímu úsilí úspěšné nejen z pohledu účastníků kurzů ovládání počítače hlasem, ale také z pohledu nadřízených orgánů (například při prezentaci na Společném monitorovacím výboru Operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost, kam jsme byli pozváni v rámci bodu programu: prezentace úspěšného projektu OPPA) či z pohledu médií.
stažený soubor

Lukáš Srba

Lukáš Srba se v rámci projektu Hlas je šance zapojil do realizačního týmu na pozici odborného a administrativního pracovníka. Také díky němu běží organizační chod projektu i kanceláře hladce a tak jak má. V průběhu projektu se také věnuje speciálním potřebám našich účastníků, a zvládá i operativní administrativu projektu, která je zrovna potřeba.
Vzhledem ke své klidné povaze a bezprostřednímu chování je platným členem realizačního týmu a příjemným společníkem jednotlivých účastníků kurzů.
js

Jan švec

Ing. Jan Švec se stará o ekonomickou a administrativní stránku projektů již od našeho prvního projektu Duhový most, v současném projektu Hlas je šance  na pozici finančního manažera.V průběhu realizace jednotlivých projektů nasbíral množství cenných zkušeností, které se promítají na hladkém a plynulém průběhu projektů. Také díky jeho přehledu v pravidlech dotačních programů jsou kurzy ovládání počítače tak úspěšné, a také díky němu se nám daří nacházet zaměstnání pro další účastníky kurzů.

hana

 Hana Truncová

Ing. Hana Truncová zastává v projektu Hlas je šance pozici odborného pracovníka pro zaměstnávání.
Po ukončení našich kurzů, se snaží pro absolventy najít vhodné pracovní uplatnění.
Dita 3

Dita Horochovská

Lektorka Dita Horochovská v roce 2009 složila – také díky hlasovým technologiím – maturitní zkoušku. Dokonce byla jedním z prvních, kteří pomáhali panu prof. Nouzovi z TUL testovat a vyvíjet hlasové technologie dnes sloužící k ovládání počítače hlasem V projektu Hlas je šance působí jako lektorka, vede výuku hlasových technologií a pomáhá účastníkům, kteří se s hlasovým ovládáním počítače teprve učí správně zacházet i absolventům kurzů, kteří při ovládání počítače hlasem narazí na problém. Díky tomu, že tyto technologie sama dlouhodobě používá, i díky svým dlouholetým zkušenostem s výukou v rámci několika našich projektů jde účastníkům názorným příkladem, a dokáže se dobře vžít do jejich situace.
Díky své upřímné a milé povaze je Dita velmi oblíbenou lektorkou, díky níž se účastníci kurzů těší na další lekci
Patrik3

Patrik Zalmay

Patrik Zalmay se připojil do našeho týmu Poloviny nebe v roce 2012, od  kterého s námi spolupracuje jako lektor hlasových technologií a také koordinátor rekvalifikačních kurzů pro vyškolené účastníky ovládání počítače hlasem.. Rád se seznamuje s osudy lidí a  jejich životními příběhy, které jsou pro něj inspirací a motivací k pohledu na svět i z jiné stránky. Jeho zkušenosti z jiných neziskových organizací i osobního života nám pomáhají s cílenějším přístupem k potřebám lidí, které podporujeme ve vzdělávání a hledání pracovního uplatněni
Zina

Zina Rajnochová

 Zina Rajnochová je členkou týmu Poloviny nebe od října roku 2012.Hovoří s účastníky vzdělávacích projektů a vyplňuje s nimi osobní i monitorovací dotazníky. Stává se tak spojovacím článkem mezi manažerem projektu, lektory a odbornými asistenty projektu. Průběžně mapuje osobnosti účastníků kurzů, což napomáhá nacházet směr jejich budoucího profesního zaměření a rozvoje.

Petr 2

Petr Pašník

Petr Pašník,DiS. je členem týmu Poloviny nebe od dubna 2013 na pozici Správce Redakčního systému.
Dále má na starost kontrolu dodržování publicity v projektech,a další propagaci našeho sdružení.
Jeho zkušenosti a postřehy z osobního života, jsou pro náš tým  důležitým přínosem.

 

 

Sdílet na: