Logo_ITMPH Motto

Projekt „I Ty můžeš pracovat – hlasem!“ byl zaměřen na podporu a rozvoj poradenských služeb, včetně bilanční a pracovní diagnostiky, vedoucích k aktivizaci a motivaci cílové skupiny – fyzických osob s postižením motoriky horních končetin, jejich vzdělávání a nalezení pevného místa na pracovním trhu v Praze, Středočeském a Jihočeském kraji .

Projekt podporoval tvorbu a realizaci komplexních programů zaměstnanosti ve spolupráci s odborníky z dalších organizací s důrazem na využití nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost cílové skupiny.

Projekt podalo občanské sdružení Polovina nebe na základě pozitivní zkušenosti a ohlasu na specifickou
podporu této cílové skupině, spolupráce s organizacemi sdružujícími zdravotně znevýhodněné a především na základě velké poptávky této specifické skupiny po možnostech jejich vzdělání v oblasti ovládání počítače hlasem pro jejich následné pracovní uplatnění.

Projekt rovněž reagoval na poptávku a ochotu zaměstnavatelů zaměstnat zdravotně znevýhodněné pro úkony spojené s IT technologiemi. V rámci projektu jsme cílovou skupinu naučili ovládat PC hlasem a tím umožnili její pracovní zařazení.

Prostřednictvím celkem pěti aktivit projekt pomohl cílové skupině překonat překážky, které jí bránily ve vstupu na trh práce, zprostředkovali jí adekvátní vzdělání v oblasti ovládání počítače hlasem a informačních technologií a tím umožnili vstup na pracovní trh.

Inovativním prvkem projektu bylo využití nejmodernějších technologií ovládání počítače hlasem.
Všechny aktivity kladly důraz na individuální přístup k osobám z cílové skupiny. Jedním z hlavních výstupů projektu bylo zaměstnání celkem 14 osob z cílové skupiny.

Realizace projektu probíhala od 1.3. 2013 do 28.2.2015.

stažený-soubor-1-300x36 (1)