Obecně prospěšná společnost Polovina nebe

Obecně prospěšná společnost Polovina nebe se transformovala z občanského sdružení Polovina nebe založeného v roce 2006 na podporu osob sociálně vyloučených při jejich integraci do společnosti.

Od 1. ledna 2015 je Polovina nebe, o. p. s., registrovaným poskytovatelem sociálních služeb:

  • Osobní asistence – terénní služba

Osobní asistence je terénní služba, místo výkonu služby je určeno na základě dohody s klientem. Službu zajištujeme po celém území hl. města Prahy.

Spoluúčast klienta je 135,- Kč na hod, v závislosti na počtu odebraných hodin jsme schopni udělit výjimku.

Cílovou skupinou pro osobní asistenci jsou osoby zdravotně postižené a senioři, kteří z důvodu věku či zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při zajištění dennodenních činností. Snažíme se zajistit tu nejlepší a nejkvalitnější péči pro naše klienty, se tak oddálila nutnost umístění uživatelů našich služeb do ústavní péče.

Od 30. října 2016 je Polovina nebe, o. p. s., registrovaným poskytovatelem služby:

  • Sociální rehabilitace – ambulantní a terénní služba

V rámci Sociální rehabilitace využíváme jedinečné znalosti softwarů pro hlasové ovládání PC a pomáháme zdravotně postiženým osobám, překonat překážky, které brání ve vstupu na trh práce, zprostředkováváme adekvátní vzdělání v oblasti ovládání počítače hlasem a informačních technologií i nabytí dalších dovedností umožňujících vstup na pracovní trh.

Sociální rehabilitace je ze zákona službou bez úhrady uživatele.

Polovina nebe o.p.s. získala akreditaci pro kurzy na ovládání počítače hlasem. Zároveň jsme vydali několik publikací, které pomáhají seniorům být online.

Polovina nebe o.p.s. pořádá kurzy ovládání počítače hlasem v domově seniorů na Praze 10.

V souvislosti s naším předmětem činnosti se také zabýváme přípravou a realizací projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, výzkumu a vývoje a podpory podnikání. Mimo jiné poskytujeme službu public relations uváděné pod zkratkou PR, které lze volně přeložit jako vztahy s veřejností.

Zabýváme se rovněž problematikou strukturální pomoci ze strany EU a příležitostmi, které tato pomoc českým subjektům nabízí. Působíme na celém území České republiky.

 

 

 
Sdílet na: