Logo_VPNLogo_VPN_horizintalni

Motto

Obecně prospěšná společnost Polovina nebe od 1.7.2013 realizovala projekt Vzdělávání zaměstnanců Poloviny nebe, který komplexně zvýšil úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, včetně zefektivnění organizace práce a  a profesionalizace přístupu k našim klientům.

abc