Naše díky patří všem, kdo nás v roce 2023 podpořili.

Děkujeme:

všem státním a obecním institucím, individuálním dárcům a spolupracujícím firmám a organizacím, kteří nám pomáhají naplňovat naši vizi a bez jejichž podpory by naše práce nebyla možná.

Za spolufinancování projektu Počítače pro plánování sociálních služeb přímé péče Polovinou nebe v grantovém řízení Neziskovky Nadace ČEZ. Děkujeme za nadační příspěvek ve výši 172 000 Kč

Grant od MHMP byl poskytnutý ve výši 1 073 000 Kč pro sociální službu osobní asistence a ve výši 880 000 Kč pro sociální službu sociální rehabilitace.

Dotace MPSV byla přidělena na poskytované sociální služby  v následující výši: 1 796 000 Kč u služby osobní asistence a 1 461 000 Kč u služby sociální rehabilitace.

Praha Kunratice schválila pro rok 2023 dotaci na realizaci koncertu „Muzikálem bez bariér“ ve výši 5 000 Kč.

Na Praze 10 jsme se účastnili grantového řízení v oblasti dotačních programů pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním s projektem Poskytování sociálních služeb osobní asistence a sociální rehabilitace a byla schválena částka ve výši 140 tisíc korun na služby klientům.

Zastupitelstvo Prahy 3 poskytlo pro rok 2023 dotaci ve výši 5 000 Kč na realizaci registrované sociální služby osobní asistence poskytované Polovinou nebe občanům Prahy 3.

Zastupitelstvo Prahy 4 poskytlo pro rok 2023 grant na podporu služeb pro seniory částku 10 000 Kč na poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Zastupitelstvo Prahy 4 poskytlo pro rok 2023 grant na podporu služeb pro zdravotně znevýhodněné občany částku 20 000  Kč na poskytování sociální služby osobní asistence

Zastupitelstvo Prahy 5 schválilo pro rok 2023 dotaci ve výši 20 000 Kč.

Zastupitelstvo Prahy 6 poskytlo pro rok 2023 dotaci ve výši 25 220 Kč na poskytování sociální služby osobní asistence obyvatelům Prahy 6

Zastupitelstvo Prahy 11 poskytlo pro rok 2023 dotaci ve výši 23 000 Kč na poskytování sociální služby osobní asistence Polovinou nebe.

Zastupitelstvo Prahy 12 poskytlo pro rok 2023 dotaci ve výši 25 000 Kč na projekt Poskytování služby osobní asistence Polovinou nebe

Zastupitelstvo Prahy 13 poskytlo pro rok 2023 dotaci ve výši 45 000 Kč.

        Městská část Praha 3 začala nahrazovat úředníky robotem. Dotační software je nyní volně k dispozici všem | Moderní obec – odborný měsíčník        MČ Praha 5 » Reprezentační ples Prahy 5 se letos neuskuteční                        

 
Sdílet na: