1. Sociální myšlení a vnímání
 • Komplexní péče o klienty v oblasti vzdělávání
 • Odbornost
 • Partnerství
 • Komplexnost

 

2. Jsme tým Poloviny nebe
 • Jeden za všechny, všichni za jednoho
 • Shoda pravidel
 • Týmová souhra
 • Předávání zkušeností na principu samoučící se organizace

 

3. Etika

Dovnitř

 • Rozvoj na základě sebereflexe a sebedisciplíny
 • Náročnost k sobě i druhým

Vně

 • Stavíme na pravdivých a realistických informacích a možnostech
 • Být užiteční
 • Jasnost a průhlednost vně
 • Žádaný partner
 • Důvěryhodný
 • Loajalita

 

4. Zdroje
 • Hospodárné vynakládání zdrojů
 • Lidé – spolehlivý žádaný zaměstnavatel
 • Technologie, materiál, technika – zpřístupnění inovativních technologií potřebným
 • Informace – posilování dobré značky Poloviny nebe veřejnosti
 • Posilování a budování know-how
 • Správný důraz na interní tok informací a získávání informací důležitých pro rozvoj Poloviny nebe.

 

Etický kodex

 

 
Sdílet na: