Naše díky patří všem, kdo nás v roce 2022 podpořili.

Děkujeme:

všem státním a obecním institucím, individuálním dárcům a spolupracujícím firmám a organizacím, kteří nám pomáhají naplňovat naši vizi a bez jejichž podpory by naše práce nebyla možná.

Za spolufinancování projektu Pořízení bezbariérových vozidel pro převoz klientů a zaměstnanců vozíčkářů Poloviny nebe částkou 1 523 564Kč děkujeme Statutárním a investičním fondům Evropské unie.

Grant od MHMP byl poskytnutý ve výši 1 089 000Kč pro sociální službu osobní asistence a ve výši 904 000Kč pro sociální službu sociální rehabilitace.

Dotace MPSV byla přidělena na poskytované sociální služby  v následující výši: 641 000Kč u služby osobní asistence a 545 000Kč u služby sociální rehabilitace.

Obdrželi jsme dotaci ve výši 1.247.000 korun v rámci LEX Ukrajina č.j. MPSV-2022-143754=227 na zajištění pomoci a péče o obyvatele Ukrajiny prchající do ČR v důsledku války s Ruskou federací.

Praha Kunratice schválila pro rok 2022 dotaci na realizaci koncertu „Muzikálem bez bariér“ ve výši 5 000 Kč.

Na Praze 10 jsme se účastnili grantového řízení v oblasti dotačních programů pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním s projektem Poskytování sociálních služeb osobní asistence a sociální rehabilitace a byla schválena částka ve výši 140 tisíc korun na služby klientům.

Zastupitelstvo Prahy 3 poskytlo pro rok 2022 dotaci ve výši 5 000Kč.

Zastupitelstvo Prahy 4 poskytlo pro rok 2022 grant na podporu služeb pro seniory částku 10 000 Kč na poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Zastupitelstvo Prahy 4 poskytlo pro rok 2022 grant na podporu služeb pro zdravotně znevýhodněné občany částku 10 000  Kč na poskytování sociální služby osobní asistence

Zastupitelstvo Prahy 4 poskytlo pro rok 2022 grant ve výši 15 000 Kč na realizaci VIII. ročník Benefičního koncertu Muzikálem bez bariér k Mezinárodnímu dni zdravotně postižených

Zastupitelstvo Prahy 5 schválilo pro rok 2022 dotaci ve výši 18 000Kč.

Zastupitelstvo Prahy 6 poskytlo pro rok 2022 dotaci ve výši 19.400 Kč na poskytování sociální služby osobní asistence obyvatelům Prahy 6

Zastupitelstvo Prahy 11 poskytlo pro rok 2022 dotaci ve výši 23 000 Kč na poskytování sociální služby osobní asistence Polovinou nebe.

Zastupitelstvo Prahy 12 poskytlo pro rok 2022 dotaci ve výši 15000 Kč na projekt Poskytování služby osobní asistence Polovinou nebe

Zastupitelstvo Prahy 13 poskytlo pro rok 2022 dotaci ve výši 45 000Kč.

 

 

 

     Městská část Praha 3 začala nahrazovat úředníky robotem. Dotační software  je nyní volně k dispozici všem | Moderní obec – odborný měsíčník      MČ Praha 5 » Reprezentační ples Prahy 5 se letos neuskuteční   

 
Sdílet na: