imagesLogo_HJS

Motto

Projekt „Hlas je šance“ byl zaměřen na podporu a rozvoj poradenských služeb vedoucích k aktivizaci a motivaci osob se zdravotním postižením v Královéhradeckém, Plzeňském a Jihomoravském kraji, jejich vzdělávání a nalezení pevného místa na pracovním trhu.

Projekt pomohl cílové skupině překonat překážky, které jim bránily ve vstupu na trh práce, zprostředkoval jim adekvátní vzdělání v oblasti ovládání počítače hlasem a informačních technologií a tím umožnil vstup na pracovní trh. Inovativním prvkem projektu bylo využití nejmodernějších technologií ovládání počítače hlasem.

Jedním z hlavních výstupů projektu bylo zaměstnání celkem 11 osob z cílové skupiny.

stažený-soubor-1-300x36 (1)