http://www.polovinaneb.tode.cz/wp-content/uploads/2015/05/logo_menu.png

AKTUÁLNĚ

Veřejná sbírka

Veřejná sbírka č. S-MHMP/171518/2014, 1783557/2017 Společnost Polovina nebe, o.p.s. zahájila dne 8. ...

Poděkování

Děkujeme všem, kteří podpořili díky výzvě v České televizi – pořadu Kousek nebe – svým příspěv ...

NÁŠ FACEBOOK