Jedná se o Ambulantní a terénní službu.

Službu sociální rehabilitace poskytujeme uživatelům s cílem umožnit jejich integraci do společnosti, samostatný život a rozvoj schopností a dovedností za využití nejmodernějších IT technologií. Hlavní myšlenkou poskytování služby je pomoci lidem s postižením získat a udržet si kvalitu života odpovídající jejich vrstevníkům.

Klientům nabízíme spektrum základních činností, prostřednictvím kterých cíle služby mohou naplňovat, a zároveň je povzbuzujeme k dalšímu rozvoji. Sociální rehabilitaci poskytujeme formou terénních a ambulantních služeb a směřujeme cílovou skupinu k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v běžném životě.

Prostory jsou vybaveny místem pro výuku hlasových technologií, notebookem s příslušným softwarem, přizpůsobitelným pro jednotlivé druhy hlasů – muž, žena.

Ambulantní služba je dostupná vždy v pracovních dnech od 8:30 do 12:30 v provozovně poskytovatele adresou Na Pankráci 1683/127, Praha 4, PSČ 140 00, vchod z ulice Hvězdova. Ambulantní služba maximálně 2 klienti denně.

Terénní forma sociální služby sociální rehabilitace je dostupná ve všední dny v pracovní době od 13:00 do 16:00 hodin na objednání po předchozí dohodě. Terénní služba maximálně 2 klienti denně.

Služba Sociální rehabilitace je uživatelům poskytována bezplatně. 

Žádost a vstupní dotazník

Smlouva o poskytnutí služby sociální rehabilitace

Sazebník úhrad  za půjčování kompenzačních pomůcek

Registrace sociální služby Sociální rehabilitace

gemeinsam  os.png
Kontakt:
tel.: 725 516 333
info@polovinanebe.cz

 

Podrobný popis služby naleznete ZDE.

 

 
Sdílet na: