Kontaktní osoba pro uplatnění práv v oblasti osobních údajů – PhDr. Daniela Rázková, ředitelka společnosti, telefon 603836710, email: daniela.razkova@polovinanebe.cz