Dáváme práci lidem, kteří ji
hledají obtížněji než zdraví

JHE6555cb_radnice

PRAHA 12 Zapojili jsme se do tvorby digitální mapy přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu. Postupujeme podle metodiky Pražské organizace vozíčkářů. Mapu lze najít na www.mapapristupnosti.cz .

Naše městská část se zaměřuje hlavně na zmapování přístupnosti škol. Snažíme se také, abychom vybudovali novou bezbariérovou radnici a vozíčkáři se mohli účastnit jednání otevřených výborů, komisí, zastupitelstva.
Dostáváme řadu podnětů na zlepšení přístupnosti soukromého kina či katolického kostela a snažíme se o odstranění bariér, byť nám tyto objektynepatří. Městská část ale nemůžeinvestovatdomajetkurestituenta. Pomohl by třeba veřejný koncert, jehož výtěžek by mohl být použit na schodolez či rampu pro vozíčkáře.
Loni jsem jako starostka získala cenu Komunální politik roku v kategorii Nejlepší sociální projekt. Tím je webový portál Pomoc na dvanáctce. Zaměřuje se na pomoc lidem se zdravotním postižením a seniorům. Na jeho obsahu a podobě spolupracují také vozíčkáři a lidé se zdravotním postižením, kteří tak dostali možnost pracovat na něčem, co je zajímá a baví. Zatím je to v Česku raritou.
Vozíčkáři ale nejsou jediní, jimž Praha 12 nabídla možnost pracovní integrace. Další lidé se zdravotním handicapem pracují v archivu a redakci Novin Prahy 12. Dáváme tak šanci těm, kteří pracovní místo hledají obtížněji než zdravá část populace.
Potřeba pomáhat handicapovaným přivedla před deseti lety pár zastupitelů k myšlence založit obecně prospěšnouspolečnostPolovina nebe. Jako jediná v Česku zajišťuje pro lidi s poškozením jemné motoriky rukou, a převážně kvadruplegiky, výuku ovládání počítače hlasem. Jde vlastně o kompenzační pomůcku pro osoby s těžkým tělesným postižením a je na ni možné získat příspěvek od státu. Díky tomu jsem pronikla do tzv. asistivních technologií, mezi které patří inovace na poli sociálních služeb. Pomáhají zlepšit fyzické nebo duševní funkce osobám, které mají tyto funkce z různých důvodů sníženy, umožňují lidem s těžkým zdravotním postižením překonávat bariéry a zvýšit možnosti sebeuplatnění ve společnosti i na trhu práce.
V červnu jsme předložili evropský projekt na komunitní centrum, jehož partnery se stalo devět organizací a mezi nimi jsou také ty, jenž se zaměřují na pomoc osobám se zdravotním postižením. Nejenže objekt je projektován bezbariérově a do jednotlivých pater vozíčkáře dovezevýtah, ale naleznou zde i modelovou učebnu právě s asistivními technologiemi. Tu vybavíme ve spolupráci s týmem expertů ministerstva práce a sociálních věcí, který celou tuto oblast loni zpracoval. Je připraven pomůcky a veškeré inovace na tomto poli zpřístupnit Pražanům, kteří nám rozumějí.

JHE5d6696_DSC_2666

Daniela Rázková, starostka Prahy 12, hnutí Změna pro Prahu 12

Sdílet na: