Viceprezident největší průmyslové společnosti na světě General Electric (GE) John Rice navštívil 20. října 2016 Fakultu strojní ČVUT v Praze poté, co byla podepsána investiční smlouva mezi GE a vládou ČR. Na půdě strojní fakulty (FS) byl přijat rektorem, děkanem FS a děkany dalších fakult. 

2

Viceprezident Rice využil příležitosti prohlédnout si studentské formule, které se v konkurenci 650 univerzit z celého světa umísťují v první desítce a skvěle tak demonstrují tvořivý potenciál budoucích inženýrů. Seznámil se rovněž s ultralehkým letadlem Albi, přesněji s jeho modelem, na němž se měřily vlastnosti Albi v aerodynamickém tunelu. Prototyp letounu je totiž v současné době nabízen armádám NATO pro výcvik pilotů. UL-39 Albi je unikátní letadlo s image a vlastnostmi stíhačky, vůbec první plně kompozitové u nás, s netradičním dmychadlovým pohonem a bezpečnostním padákovým systémem.

Host z GE dále navštívil mechatronickou laboratoř, kde každý experiment představuje zhmotnění patentu. Děkan strojní fakulty prof. Valášek mu popsal mechatronickou tuhost, kterou lze užít pro obráběcí stroje, křídla letadel i pro novou generaci chirurgických robotů. Diskuse se z nemalé části týkala fenoménu průmyslového internetu, jak je v USA nazýván Průmysl 4.0, v návaznosti na který otevřela FS nový studijní program Průmysl 4.0.

Skutečnost, že společnost GE projevila největší zájem o 3D tisk, dokazuje pokročilý stav tohoto výzkumu na FS. Děkan Valášek k tomu řekl: „Vedle tradičního výzkumu v oblasti 3D tisku se strojní fakulta zabývá výzkumem vnitřní struktury a materiálu součástí z 3D tisku. Cílem je vyrobit 3D tiskem součásti s podstatně lepšími mechanickými vlastnostmi, než jakých lze dosáhnout dnešními technologiemi. Mě osobně ale uspokojí, jen když se tyto vlastnosti zlepší minimálně desetkrát – o řád, jak se o to snažím i v jiných oblastech…“

Viceprezident GE také zdůraznil svůj zájem podílet se na rozvoji studijních programů ČVUT v Praze, aby bylo vychováno více inženýrů, zaměstnaných jak v GE, tak v dalších oborech. Již nyní zaměstnává GE nejen velké množství absolventů, ale také stávajících studentů ČVUT.

Prof. Valášek neskrýval, že návštěva z GE na fakultě v něm zanechala velmi dobrý pocit: „Věřím, že se mi podařilo ukázat, že máme schopné studenty, stejně jako dostatek tvořivosti i entuziasmu a že umíme věci dovést do konce a zrealizovat s neuvěřitelně malými náklady díky kreativnímu přístupu a start-up mentalitě.“

Sdílet na: