Společnost Polovina nebe, o.p.s. zahájila dne 20. 9. 2018 veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na vybudování bezbariérového přístupu do budovy Modřanského biografu (občanská vybavenost) – případně další peníze budou použity na úpravu okolí přístupu do biografu na adrese U Kina č. p. 44, Praha 12 – Modřany, nacházející se na pozemku parc. č. 163/1 v k.ú. Modřany.

Osvědčení veřejné sbírky pod č. S-MHMP/1304515/2018, vydal Magistrát hlavního města Prahy dne 20. září 2018.

Přispět do sbírky můžete bezhotovostním převodem na bankovní účet u Fio banky, a.s., číslo účtu 2301485397/2010.

Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o poskytnutí daru pro účel odečtu od základu daně. V takovém případě uveďte u platby variabilní symbol (devítimístný tvar Vašeho telefonního čísla).

Srdečně všem předem děkujeme za dary a podporu naší neziskové činnosti.

Sdílet na: