V novém roce jsme zahájili další semestr počítačové výuky. Po krátké vánoční pauze jsme se všichni opět sešli v klubu pro seniory. Dnes vládla příjemná atmosféra a rádi jsme se opět viděli. O kurz je stále větší zájem. Naši lektoři měli ještě před zahájením spoustu práce se stanovením metodiky a organizační formy výuky nového kurzu. Důkladná příprava výukového materiálu a zaměřeni na každého účastníka kurzu pomůže každému se zdokonalit ve svých dovednostech.
Sdílet na: