Přesvědčený je o tom děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.: „Statistiky ukazují, že mezi studenty a tudíž i absolventy technických univerzit je málo dívek. Dnešní průmysl ale potřebuje změnu, co se týče inovací a diverzity hledisek, schází mu ženský pohled na výrobky, aby více odpovídaly lidským potřebám a byly tak prodejnější.“

Rád by o tom přesvědčil mimo jiné i návštěvníky stánku fakulty strojní na letošním Veletrhu Pražských veřejných vysokých škol 2. února v rámci své přednášky od 10 hodin anebo při Dnech otevřených dveří na Fakultě strojní ČVUT v Praze ve dnech 1. a 2. února 2017.

Dlouholeté zkušenosti jedině utvrzují děkana Valáška v jeho názoru: „Návrhové týmy za účasti žen fungují lépe. Samotné ženy bývají zpravidla týmovější hráči, než muži, zároveň ale jejich přítomnost budí v mužích soutěživost a zvyšuje tak kreativitu celého týmu. Tvůrčí potenciál může dále umocnit i střet různých pohledů na problém – mužského a ženského. Výsledkem totiž nemusí být konflikt, ale naopak synergie a vznik zcela nové kvality.“

Děkan Valášek si uvědomuje, že Fakulta strojní ČVUT v Praze není jediná mezi technickými univerzitami u nás, která toto vnímá. „V jednom jsme ale první,“ upozorňuje, „pouze my si uvědomujeme, že na studium žen nejsme úplně připravení – stejně jako není průmysl plně připraven na zaměstnávání žen. Změna je ale bez účasti žen obtížná.“ Děkan Valášek proto dívky vyzývá: „Pojďte k nám studovat a pomoci nám se změnit.“

 

Sdílet na: