Polovina nebe, o.p.s. pro své služby: sociální rehabilitace a osobní asistence získává pomoc i od městských částí města Prahy.

V rámci služby osobní asistence se staráme aktuálně o sedm klientů Prahy 4. Snažíme se jim zlepšit kvalitu života v jejich přirozeném prostředí. Pomáháme jim k co největší nezávislosti, tím pomáháme oddálit tak případný nástup do ústavního zařízení. Naší cílovou skupinou jsou osoby zdravotně postižené a senioři, kteří z důvodů věku či zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při běžných činnostech každodenního života. Jedná se i o osoby osamělé nebo osoby, kde rodina z různých příčin nemůže zabezpečit všechny potřeby jejich příbuzného během dne, kdy jsou v zaměstnání nebo sami ze zdravotních nebo jiných důvodů nezvládají péči o osobu blízkou.

Hlasovky pro klienty Prahy 4

Polovina nebe, o.p.s. v rámci služby sociální rehabilitace zajišťuje výuku ovládání PC hlasem v jednotlivých městských částech Prahy za využití místních grantů. Školení hlasových technologií pro osoby se zdravotním postižením pořádáme ve svém sídle – dobře dostupných bezbariérových prostorech na Pankráci nebo ambulantně u klienta. Výuku většinou zajišťují dva lektoři, z nichž jeden je OZP. Klienti přicházejí se svým osobním asistentem, který také asistuje při případném transportu. Tuto výuku nám od počátku pomáhá zajistit ÚMČ Praha 4, který nám poskytl grant. Účastníkům školení je zajišťována doprava na kurzy a zpět dle potřeby a domluvy. Díky kurzu klienti OZP získávají dovednost ovládat PC hlasem za využití specifického softwaru.  Zprostředkované nabytí nových dovednosti umožní usnadnění a zkvalitnění života účastníků tak, že mohou být více nezávislí na svém okolí a mít větší pocit společenské prospěšnosti. Klientům v důchodovém věku výuka napomáhá v sociálních kontaktech a komunikaci na sociálních sítích.

P1030074

O cíli a přínosu našeho projektu kurzy Ovládání počítače hlasem pro OZP opět budeme informovat návštěvníky koncertu Muzikálem bez bariér, který se uskuteční k Mezinárodnímu dni osob s tělesným postižením 3.12.2017 v Kulturním centru Novodvorská a který se koná pod záštitou tří pražských starostů okolních městských částí a za účasti cílové skupiny,také z Prahy 4. Pan starosta Petr Štěpánek převzal záštitu nad projektem. 

 Termíny výuky si můžete  sjednat na info@polovinanebe.cz nebo na telefonu 725 516 333.

O našich dalších aktivitách na Praze 4 pravidelně informujeme na Facebooku Poloviny nebe.

 

Sdílet na: