Praha 12 dává šanci lidem, kteří hledají práci obtížněji než zdraví, projekt Pomoc na dvanáctce je raritou

PRAHA 12 Zapojili jsme se do tvorby digitální mapy přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu. Naše městská část se zaměřuje hlavně na zmapování přístupnosti škol. Snažíme se také, abychom vybudovali novou bezbariérovou radnici a vozíčkáři se mohli účastnit jednání otevřených výborů, komisí, zastupitelstva.
Dostáváme řadu podnětů ke zlepšení přístupnosti soukromého kina či katolického kostela a snažíme se o odstranění bariér, byť nám tyto objekty nepatří. Městská část ale nemůže investovat do majetku restituenta. Pomohl by třeba veřejný koncert, jehož výtěžek by mohl být použit na schodolez či rampu pro vozíčkáře.
Loni jsem získala cenu Komunální politik roku v kategorii Nejlepší sociální projekt. Tím je web Pomoc na dvanáctce. Zaměřuje se na pomoc lidem se zdravotním postižením a seniorům. Na jeho obsahu spolupracují také vozíčkáři a lidé s postižením, kteří tak dostali možnost pracovat na něčem, co je zajímá a baví. Zatím je to v Česku rarita.
Vozíčkáři ale nejsou jediní, jimž Praha 12 nabídla možnost pracovní integrace. Další lidé s handicapem pracují v archivu a redakci Novin Prahy 12. Dáváme tak šanci těm, kteří práci hledají obtížněji než zdraví.
Potřeba pomáhat handicapovaným přivedla před deseti lety pár zastupitelů k myšlence založit obecně prospěšnou společnost Polovina nebe. Jako jediná v Česku zajišťuje pro lidi s poškozením jemné motoriky rukou, a převážně kvadruplegiky, výuku ovládání počítače hlasem. Jde vlastně o kompenzační pomůcku pro osoby s těžkým tělesným postižením a je na ni možné získat příspěvek od státu. Díky tomu jsem pronikla do tzv. asistivních technologií, mezi které patří inovace na poli sociálních služeb. Pomáhají zlepšit fyzické nebo duševní funkce osobám, které mají tyto funkce z různých důvodů omezeny.
V červnu jsme předložili evropský projekt na komunitní centrum, jehož partnerem je devět organizací a mezi nimi také ty, jež se zaměřují na pomoc zdravotně postiženým. Nejenže objekt je projektován bezbariérově a do pater vozíčkáře doveze výtah, ale naleznou zde i modelovou učebnu právě s asistivními technologiemi. Tu vybavíme ve spolupráci s experty ministerstva práce a sociálních věcí.

Praha 12 * Městská část na jihu Prahy o rozloze 2333 ha rozkládající se na pravém břehu Vltavy. Tvoří ji katastrální území Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná. Praha 12 vznikla v listopadu 1994 přejmenováním městské části Praha-Modřany.

DANIELA RÁZKOVÁ, starostka Prahy 12, Změna pro Prahu 12

Sdílet na: