Za spolufinancování Evropské unie rámci Operačního programu Praha – pól růstu, se můžeme těšit z brzkého zkvalitnění našich služeb díky nákupu nových bezbariérových vozidel.

Předmětem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poskytované sociální služby Sociální rehabilitace na území hl. m. Prahy. Projekt je zaměřen na cílové skupiny lidí se zdravotním omezením, tělesným postižením, seniory, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím, kterým se díky komplexnímu materiálnímu zabezpečení v podobě nákupu 2 bezbariérových vozidel poskytne potřebná pomoc a umožní přístup k důstojnému a plnohodnotnému životu.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poskytované sociální služby Sociální rehabilitace na území hl. m. Prahy prostřednictvím pořízení 2 bezbariérových vozidel. 

Dílčí cíle projektu:

  • Zkvalitnění sociální služby Sociální rehabilitace vytvořením nového zázemí v podobě  2 bezbariérových vozidel
  • Uspokojení potřeb min. 30 % klientů sociální služby Sociální rehabilitace v oblasti autodopravy bez navýšení kapacity služby
  • Vytvoření pracovního místa také pro OZP jako dispečera vozového parku a řidiče

 

Rozpočet projektu: 1 523 564,00 Kč

Termín realizace projektu: do 31.12.2022

 

 

Sdílet na: