Stanovisko starostky městské části Praha 12 k nedávnému průzkumu agentury Phoenix Research

Červencový průzkum společnosti Phoenix Research o tom, jaké povědomí má veřejnost o jednotlivých starostech pražských městských částí, mě zařadil na předposlední místo s tím, že mě znají jen 4 % obyvatel metropole. Tento průzkum přitom není reprezentativní, protože se dotazoval pouze omezeného vzorku lidí a to jen prostřednictvím internetu. Reputace agentury přitom obecně není vysoká.

Míra znalosti mého jména v ostatních 21 pražských městských částech (přesněji správních obvodech, protože Praha má ve skutečnosti 57 městských částí!) přitom vůbec nic nevypovídá o tom, jak úspěšně Praha 12 pod mým vedením hájí zájmy svých obyvatel a jak pracuje v jejich prospěch. Naopak, při srovnání poměru mezi kladnými a zápornými hodnoceními mé osoby mě lidé podle průzkumu zařadili do první trojice nejlépe hodnocených pražských starostů!

Na Praze 12 se od konce roku 2014, kdy zastávám post starostky, podařilo vykoupit náměstí v Komořanech, aby mohlo být upraveno dle představ občanů, prosadit nulovou toleranci vůči hazardu, pomoci realizovat projekt Pomoc na dvanáctce, oceněný Křišťálovým srdcem nejlepšího komunálního politika 2015 v kategorii Nejlepší sociální projekt roku, iniciovat vybudování dalšího mateřského centra, realizovat unikátní Křížovou cestu veřejnou sbírkou, zahájit odkanalizování Točné, slibované místním lidem čtvrt století. Dále jsme pomohli zvrátit zahušťování sídliště v soudních sporech ve prospěch místních obyvatel a dosáhli jsme závazku, že napojení na okruh bude realizováno při dodržení hygienických limitů pro lidi z nejbližšího okolí. Prosadit se podařilo i svěření domu v Modřanské 4 do péče Prahy 12, aby mohl být zrekonstruován na startovací byty a sloužil k obecnému prospěchu…

Zcela odmítnout musím tvrzení internetových Parlamentních listů, že jsem „do médií právě za víc než rok neposlala jediný svůj postoj anebo ideologicky zabarvený text.” Veřejně dohledatelné jsou moje postoje k regulaci hazardu nebo k uspořádání Prahy a k řadě dalších otázek, sdělované prostřednictvím tiskových zpráv, na webu městské části i v Novinách Prahy 12 a citované ve všech významných celostátních denících, v rozhlasu i televizi. Vystoupila jsem v diskusi k hazardu na ČT 24, velmi často odpovídám na otázky předních tištěných médií anebo reaguji na dotazy (nejčastěji) Českého rozhlasu. Velmi viditelná a všeobecně známá je moje aktivita v sociální oblasti, kde se ovšem neomezuji jen na oblast Prahy 12. Prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Polovina nebe, kterou jsem založila před deseti lety, pomáhám vozíčkářům a sociálně vyloučeným lidem s integrací zpět do společnosti.

Většina aspektů mé práce je důležitá zejména pro obyvatele Prahy 12 a znalost svého jména v ostatních městských částech proto z pohledu přínosu své práce pro lidi považuji za nepodstatnou a irelevantní. Nevypovídá totiž nic o tom, jak která městská část vzkvétá a jaký na tom mají jejich starostové podíl. Navíc – za daleko cennější mám, patřit mezi tři nejlépe hodnocené starosty v Praze, než patřit mezi ty nejznámější.

V Praze dne 3. 8. 2016

 

Víc tady

Sdílet na: