Erik Čipera 20. 03. 2016 
Otevřený dopis neformální skupiny poskytovatelů služby osobní asistence v Praze politickým představitelům vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL a pozvání na akci „VEŘEJNÉ SLYŠENÍ V LAZARSKÉ“, která se uskuteční v úterý 22.3. v 10.30 – 12.00.
Adresáti: Bohuslav Sobotka * Andrej Babiš * Pavel BělobrádekOdesilatelé:
Asistence, o.p.s. * Fosa, o.p.s. * Hornomlýnská, o.p.s. * Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. * Polovina nebe, o.p.s. * PROSAZ, z.ú. * RYTMUS – od klienta k občanovi, o.p.s.
Dovolujeme si Vás oslovit jménem neformální skupiny poskytovatelů služby osobní asistence pro lidi s postižením a pro seniory v Praze.

Při našich setkáních diskutujeme o tématech, která se naší práce nejvíce dotýkají. Spojuje nás skutečný zájem na řešení složitých situací klientů služby osobní asistence, lidí, kteří ke svobodnému a co nejsamostatnějšímu životu v běžném prostředí potřebují rozsáhlou podporu druhých osob. Uvědomujeme si rizika spojená s plošnými opatřeními a podporujeme takové změny v zákoně o sociálních službách, které umožní vyšší adresnost podpory.

Mezi klienty našich služeb se objevují lidé, kteří potřebují celodenní péči, od ranního vstávání a hygieny, pomoci s jídlem, doprovodem a podporou při svých aktivitách během dne, při zajišťování sociálního kontaktu až po večerní uložení. Nejvyšší příspěvek na péči postačuje maximálně na zajištění 3-4 hodin osobní asistence denně. Za těchto podmínek je život v běžném prostředí pro část lidí s postižením nedostupný a často odcházejí do ústavních zařízení pouze z finančních důvodů. Státnímu rozpočtu to jen přitíží a kvalita života v domácím prostředí a ve specializovaném zařízení je nesrovnatelná.

Možnost individuální výše podpory pro lidi s postižením obsaženou v novelizaci zákona o sociálních službách vnímáme jako velmi pozitivní výsledek změny v přístupu státu směrem k adresné podobě podpory lidí s postižením.

Tato úprava zákona může být také zásadním krokem k naplnění závazků České republiky plynoucích z ratifikace Úmluvy OSN o právech lidí s postižením. V článku 19 „Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti“ se mimo jiné říká, že státy, které tuto úmluvu ratifikovaly, zajistí, aby „osoby se zdravotním postižením měly přístup ke službám poskytovaným v domácím prostředí, rezidenčním službám a dalším podpůrným komunitním službám, včetně osobní asistence, která je nezbytná pro nezávislý způsob života a začlenění do společnosti a zabraňuje izolaci a segregaci.“

Přejeme vám hodně sil do aktivit zlepšujících životy nejenom lidí s postižením.

Sdílet na: