Už potřetí se Fakulta strojní ČVUT v Praze, nejstarší strojní fakulta u nás, zapojuje do festivalu Open House Praha. Ten jednou ročně umožňuje široké veřejnosti navštívit zajímavé budovy, které jsou jí běžně uzavřeny. Během víkendu 13. – 14. května 2017 si tak bude možné vždy od 10 do 18 hodin prohlédnout novorenesanční budovu podle návrhu arch. Ignáce Ullmanna na Karlově náměstí č. 13 (roh Resslovy ul.) z let 1872 – 5. Zpřístupněny budou historické půdy budov A, B, D, atrium, střecha, kaplička, pozůstatky barokní toalety, posluchárny a halová laboratoř Ústavu letadlové techniky.

ČVUT zde sídlí od roku 1874, historie místa však sahá 260 let zpátky: v roce 1757 tu bylo zřízeno proboštství kláštera řádu křižovníků, později se původně barokní budova stala součástí kasáren. Za zmínku stojí i sochy od Arnošta Poppa – alegorie Vědy a Práce v nikách vchodu a sochy Géniů od Josefa Václava Myslbeka nad okny druhého patra. Rekonstrukce poslucháren v roce 2015 proběhla podle projektu ateliéru CUBOID ARCHITEKTI.

Na unikátní prohlídku zve všechny zájemce také děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Ing. Michael Valášek, CSc.: „Přitažlivý mimo jiné je i ten kontrast mezi duchem historie a tradice vývoje české techniky, které tu na každého dýchnou na straně jedné, a nejmodernější technikou na straně druhé. Na dvoře Karlova náměstí bylo spuštěno první sněžné dělo v Československu, nyní se v laboratoři Ústavu letadlové techniky testují a vyvíjejí kompozitové části letadel, ale setkáte se tu například i s kooperujícími roboty. Neobyčejně působivý je ale také pouhý pohled na Prahu ze střechy budovy.“

Prohlídky jsou zdarma a probíhají každou celou hodinu, poslední začíná v 17 hodin.

Sdílet na: