Obecně prospěšná společnost Polovina nebe se transformovala z občanského sdružení Polovina nebe založeného v roce 2006 na podporu osob sociálně vyloučených při jejich integraci do společnosti.

Od 1. ledna 2015 je Polovina nebe, o. p. s., registrovaným poskytovatelem sociálních služeb:

Osobní asistence – terénní služba

Od 30. října 2016 je Polovina nebe, o. p. s., registrovaným poskytovatelem služby:

Sociální rehabilitace – ambulantní a terénní služba

Jsme zařazeni od roku 2015 do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb se službou osobní asistence a roku 2016 také se službou sociální rehabilitace.

V souvislosti s naším předmětem činnosti se také zabýváme přípravou a realizací projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, výzkumu a vývoje a podpory podnikání . Mimo jiné poskytujeme službu public relations  uváděné pod zkratkou PR, které lze volně přeložit jako vztahy s veřejností.

Zabýváme se rovněž problematikou Strukturální pomoci ze strany EU a příležitostmi, které tato pomoc českým subjektům nabízí. Působíme na celém území České republiky.

Obrázek1

 
Sdílet na: