V pražské příloze MF DNES magazínu City vyšel rozhovor s účastníkem našeho kurzu panem Michalem Holcem

Praha 27.11. 2014
stažený soubor

V pražské příloze MF DNES magazínu City vyšel inzerát Poloviny nebe

Praha 28.8. 2014

V pražské příloze MF DNES magazínu City vyšel rozhovor s ředitelkou Poloviny nebe PhDr. Danielou Rázkovou

Praha 25.3. 2014
SPHAP1514032412490-p1

I v roce 2014 přicházíme s nabídkou úspěšných kurzů hlasových technologií

Praha 17.2.2014
stažený soubor (1)

Inzerátem v MF DNES, který vyšel 17.2. 2014, oslovujeme nové zájemce o naše projekty hlasových technologií v rámci projektů Pracovat bez rukou lze a I Ty můžeš pracovat – hlasem!

stažený soubor (1)


Další inzerát v MF DNES

Praha 18.12.2013
stažený soubor (1)
 Dalším inzerátem v MF DNES, který vyšel 18. 12. 2013, oslovujeme nové zájemce o naše projekty hlasových technologií v rámci projektů Pracovat bez rukou lze a I Ty můžeš pracovat – hlasem!.

 


Inzerát v MF DNES

Praha 12.12.2013
stažený soubor (1)
Inzerátem v MF DNES, který vyšel 12. 12. 2013, oslovujeme nové zájemce o naše projekty hlasových technologií v rámci projektů Pracovat bez rukou lze a I Ty můžeš pracovat – hlasem!.

 


V magazínu MF DNES, který vyšel 28. 11. 2013, je inzerát, kterým oslovujeme nové zájemce o naše projekty hlasových technologií

Praha 28.11.2013
stažený soubor (1)


V pražské příloze MF DNES magazínu City vyšel článek o projektech Poloviny nebe a hlasových technologiích

Praha 26.11.2013
img-Y27083218-0001-p1

TÝM PROJEKTU

Projektová manažerka Daniela Rázková

PhDr. Daniela Rázková se podílela se na vzniku naší organizace i všech jeho projektů, a dále se o tyto projekty stará z pozice projektového manažera. Naše projekty jsou díky jejímu úsilí úspěšné nejen z pohledu účastníků kurzů ovládání počítače hlasem, ale také z pohledu nadřízených orgánů (například při prezentaci na Společném monitorovacím výboru Operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost, kam jsme byli pozváni v rámci bodu programu: prezentace úspěšného projektu OPPA) či z pohledu médií.

 

Jan Švec

Ing. Jan Švec se stará o ekonomickou a administrativní stránku projektů již od našeho prvního projektu Duhový most, v současném projektu I Ty můžeš pracovat- hlasem!  na pozici finančního manažera. V průběhu realizace jednotlivých projektů nasbíral množství cenných zkušeností, které se promítají na hladkém a plynulém průběhu projektů.  Také díky jeho přehledu v pravidlech dotačních programů jsou kurzy ovládání počítače tak úspěšné, a také díky němu se nám daří nacházet zaměstnání pro další účastníky kurzů.

 

Radka Šloufová

Radka Šloufová na pozici odborného asistenta je jedním z pilířů projektu I Ty můžeš pracovat- hlasem!. Zodpovídá za organizační chod projektu, zajišťuje speciální potřeby cílové skupiny, a pokud je potřeba, operativně řeší administrativu projektu, která je zrovna potřeba. Svým nasazením i vstřícným jednáním, s kterým řeší každodenní kontakty s účastníky, absolventy kurzů i všechnu další administrativu je pro naše projekty výraznou posilou.

Saša Gomoi

Lektorka Alexandra Gomoi

Saša Gomoi je jedinečným příkladem toho, že s dostatečnou pílí a tréninkem je možné se bezchybné ovládání počítače hlasem v rámci našich kurzů naučit. Saša je absolventkou našeho úplně prvního pilotního kurzu výuky ovládání počítače hlasem v roce 2010, a od té doby se vypracovala na zdatnou lektorku již v několika dalších projektech. Saša v projektu I Ty můžeš pracovat- hlasem! jde účastníkům kurzů příkladem, a svým klidným a trpělivým přístupem ke každému je nejlepší zárukou úspěšného absolvování všech účastníků.

 

Lektor Ondřej Sedláček

Bc. Ondřej Sedláček je jedním z lektorů, kteří vedou naše kurzy již od prvního pilotního kurzu v projektu Duhový most v roce 2010. Díky zájmům i vzdělání v IT dokáže účastníkům vysvětlit nejen principy ovládání počítače hlasem, ale také způsob, jak samotné počítače a programy v nich fungují, a jak jejich ovládání nejlépe spojit s hlasovými technologiemi
Sdílet na: