Posláním organizace je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní stav těžko včleňují do společnosti a oceňovat ty, kteří jim pomáhají.

Liberecký kraj – V letošním roce uplyne už 25 let od založení Výboru dobré vůle a 20 let od prvního udělení Ceny Olgy Havlové, která za organizací stála od roku 1990. Posláním organizace je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat.

„Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot“, zní motto organizace.

Co se podařilo

Za 25 let fungování se podařilo Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové přerozdělit příspěvky ve výši 700 milionů korun, zorganizovat ozdravné pobyty pro více než 23 000 severočeských dětí s chronickým onemocněním dýchacích cest, udělit víceletá stipendia 460 studentům se zdravotním nebo sociálním handicapem a 473 dalším
studentům poskytnout jednorázový příspěvek na studijní pomůcky, školné, kurzy atd. Mimo to organizace zprostředkovala dvouměsíční stáže v USA, Kanadě a Francii pro více než 150 českých a slovenských lékařů a 800 lékařům všech oborů bylo umožněno zúčastnit se špičkových lékařských seminářů v Rakousku.

„Pomohli jsme více než 9000 dětem z dětských domovů strávit prázdniny v Chorvatsku. Po povodních v roce 1997 jsme přispěli na obnovu veřejných budov a domácností ve 31 moravských obcích a po povodních v roce 2002 jsme pomohli při odstraňování následků záplav v 55 případech“,  vyjmenovává další úspěchy současné vedení organizace.

Cena Olgy Havlové se začala udělovat v roce 1995, kdy slavila organizace páté výročí. Olga Havlová se tehdy rozhodla, že bude každoročně udělovat ocenění osobnostem se zdravotním postižením, která se velmi zasloužila o zlepšení podmínek života lidí s postižením. „Podobně jako jiné aktivity organizace, i tato cena má působit na lepší poznání života lidí s postižením, na vnímání jejich zvláštních potřeb a na integraci do společnosti. Dosud jsme ji udělili 20 osobnostem, které se i přes svůj zdravotní handicap aktivně angažují v pomoci ostatním znevýhodněným“, dodávají organizátoři.

Navzdory svému postižení

Prestižní Cena Olgy Havlové se uděluje každoročně v květnu. Paní Olga se zúčastnila pouze prvního ročníku
udělování Ceny, protože v lednu roku 1996 zemřela. „Jejich síla k překonávání překážek, která často chybí i
zdravým lidem, je pro nás velkou inspirací,“ řekla Havlová při zahájení prvního ročníku.

Cena Olgy Havlové se tak podle organizace stala i vzpomínkou na osobnost, která se vždy zastávala práv ohrožených občanů. Vlastní ocenění spočívá v předání bronzové sochy Olbrama Zoubka „Povzbuzení“. Do letošního ročníku postoupilo šest kandidátů, tedy šest výrazných osobností, které aktivně pomáhají. „Každý rok se setkáváme s mnoha lidmi, kteří nás udivují svou energií a statečností“, řekla Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. „Ač sami mají mnohá omezení, jsou motivováni k službě druhým,“ doplnila Černá.

Do druhého kola nominací postoupili Václav Fanta, Olga Joklová, Daniela Kelišová, Milan Linhart, Petr Pašník a Václav Ptáček. Nejznámější v Libereckém kraji je pravděpodobně práce Petra Pašníka, který je členem týmu organizace Polovina nebe jako správce Redakčního systému a má na starost kontrolu dodržování publicity v projektech, a další propagaci sdružení. „Jeho zkušenosti a postřehy z osobního života jsou pro náš tým důležitým přínosem,“ říkají jeho zaměstnavatelé.

 

Hlas je šance

Polovina nebe a jejich projekt Pracovat bez rukou lze probíhal také v Jedličkově ústavu v Liberci. Jejich projekt měl za úkol učit osoby s těžkým zdravotním postižením ovládat počítač hlasem. Díky unikátnímu softwaru, který vyvinul profesor Jan Nouza z Technické univerzity v Liberci, mohou klienti posílat emaily nebo surfovat na internetu. Ovládání počítače hlasem není ve světě informačních technologií žádnou novinkou, ale myšlenka využít tuto možnost pro vzdělávání a následnou integraci osob se zdravotním postižením do pracovního procesu je podle ředitelky sdružení Polovina nebe Daniely Rázkové naprosto bezprecedentní nejen v České republice, ale i v okolních zemích.

Byla to právě Rázková profesor Jan Nouza, kteří tento nápad začali realizovat. Původně měl software vyvinutý na Technické univerzitě v Liberci sloužit pouze strojům, postupem času se ale přišlo na to, že by mohla nová technologie pomáhat i lidem. A tak se také stalo. Kurz má za sebou několik úspěšných absolventů, z nichž většina dokáže po jeho absolvování částečně nebo úplně sama využívat počítač a nezůstávat tak bez kontaktu v izolaci.

I další nominovaní mají za sebou úspěchy v tom, co se rozhodli dělat a jak se rozhodli pomoci. Jednou z nich je i Olga Joklová, která trpí vzácnou kožní nemocí. V Čechách a na Slovensku je jen několik desítek podobných případů. Olga s ale nevzdala, i když jí lékaři dávali jen několik let života, a rozhodla se s nemocí poprat po svém a sdílet svůj příběh s ostatními.

Nominovaný je i lektor české unie neslyšících Václav Ptáček nebo Daniela Kelišová, která se dlouhodobě věnovala sdružení pro ženy postižené rakovinou prsu. Pomoc sobě i druhým dokázali všichni. Jméno jednoho z nich, letošního laureáta ceny, bude zveřejněné na slavnostním večeru, který se bude konat 25. května 2015 v Kongresovém centru České národní banky.

„Neuznávám, když se říká, tamti jsou normální, tito jsou nenormální. Chovám se podle toho, co si myslím. Člověk má dělat to, nač má sílu. To, co umí, dělat dobře“. Olga Havlová v rozhovoru s Evou Kantůrkovou, 1979

„Náš záměr je jednoduchý – pomoc postiženým tak, aby si mohli pomoci sami. Nerozdáváme milosrdenství, ale pomoc, která lidi – často v přeneseném smyslu slova – postaví na nohy. Zatím pomáháme tam, kde je to nejvíc potřeba.“ Olga Havlová při rozhovoru pro noviny v roce 1990

„Člověk nesmí zabřednout do žádné sebelítosti, spíše by neměl zapomínat, že existují lidé, kteří jsou na tom hůř. Jestliže se řádové sestry starají o těžce mentálně a fyzicky postižené děti, mám za to, že nesou těžší úděl než člověk u výslechu. Pečovat o takto postižené děti, znamená vynaložit více síly, obětavosti i pokory.“ Olga Havlová pro Lidové noviny v roce 1993 FOTOACITACE OLGY HAVLOVÉ převzaty z www.vdv.cz.

 

VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ

Výbor dobré vůle byl registrován ministerstvem vnitra dne 12. dubna 1990. Výbor se zavázal působit na morální vědomí společnosti, upozorňovat na nedostatky v sociální politice státu a na nedostatky v práci sociálních, zdravotnických, školských a jiných institucí. Dále se rozhodl napomáhat organizačně i finančně podle svých možností v konkrétních případech, kterých se nemůže ujmout žádná jiná organizace nebo zařízení. A konečně podporovat a brát v ochranu nově vznikající humanitární projekty. Dne 23. září 1992 byla registrována Nadace Olgy Havlové. Od toho okamžiku organizace používá složený název Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Paní Olga jako její zakladatelka dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové poskytování pomoci a udržování kontaktů s dárci i obdarovanými. Těmito principy se nadace řídí dodnes. ZDROJ: www.vdv.cz

 

PETR VODSEĎÁLEK

Sdílet na: