Co mám studovat a na kterou vysokou školu se mám přihlásit?, zvažují aktuálně především letošní maturanti. Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. vyjmenovává 5 důvodů, proč se rozhodnout právě pro strojařinu:

 1. Bez strojů se nikdy neobejdeme, musejí vyrobit všechny předměty kolem nás
 2. Jsme průmyslová země a naše hospodářství závisí na průmyslových inovacích
 3. Strojařina je proto obor s garancí zaměstnání na celý život
 4. Strojaři mohou počítat s vysoce nadprůměrnými platy, protože poptávka po nich nejen u nás převyšuje nabídku
 5. Na rozdíl od jiných oborů nepředstavuje věk u strojařů hendikep, jejich schopnosti s léty naopak zrají jako víno

„Proč zvolit právě naši pražskou fakultu, pro to mám hned 10 dalších důvodů,“ dále vypočítává děkan Valášek. „Nabízíme:

 1. Studium všech oborů strojního inženýrství včetně leteckých motorů v Letectví a kosmonautiky a Průmyslu 4.0, které jsou jen v Praze
 2. Unikátní předmět Kariéra v inženýrství, který studenty orientuje v životní kariéře a připravuje na problémy, s nimiž se potkají v praxi
 3. Možná účast v soutěžních studentských týmech, především Formula Student, který je nejlepší v ČR a prvních 20 týmech mezi 500 týmy na světě
 4. Možnost spolupracovat během studia s libovolným z šestnácti ústavů fakulty na výzkumu a uplatnit tak svou kreativitu a podílet se na pozoruhodných projektech, včetně realizace projektů vlastních
 5. Dívkám, kterých je zatím na fakultě jen 10 %, aby se podílely na utváření nového ducha fakulty a do tvůrčích týmů vnesly ženský pohled a více empatie, a aby pomohly posílit prvek soutěživosti a zároveň ulamovat hroty názorových střetů
 6. V rámci studia možnost pěstovat 50 různých sportů včetně jízdy na koni
 7. Jistotu zaměstnání už během studia, které se v Praze váže u strojařiny na pestrou škálu oborů, nejen na tradiční automobilový reprezentovaný nejen Škoda Auto, pokud mají studenti zájem
 8. Kontakty s významnými průmyslovými podniky, každý týden představena jedna firma formou přednášky „Jeden den inženýra ve firmě XY“
 9. Studium, jež otevírá možnost se do 10 let podílet v ČR na vývoji nejlepšího leteckého motoru na světě s největší průmyslovou firmou světa General Electric díky investiční smlouvě, uzavřené mezi ČR a GE
 10. Studijní obory, které otevírají možnost uplatnit se ve světovém měřítku.“

„Že nenadsazuji ani v tom desátém bodě, ukázala návštěva viceprezidenta firmy General Electric Johna Rice na naší fakultě loni v říjnu,“ připomíná prof. Valášek. „Byl nadšený z našich studentů, z jejich kreativity a entuziasmu i z toho, co všechno dokážou vytvořit s velmi malými náklady. Zdůraznil ale i svůj zájem podílet se na rozvoji studijních programů ČVUT, aby bylo vychováno více inženýrů nejen pro GE, ale i pro další obory. V nejmenším proto nepřeháním, když říkám: Pojďte studovat strojařinu do Prahy a dosáhnete na světovou dimenzi, naši absolventi jsou ve velkém spektru firem,“ vzkazuje děkan Valášek všem, kdo zvažují, jakou vysokou školu zvolit.

 

Sdílet na: