Druhé setkání osobních asistentů v kanceláři Poloviny nebe na téma ¨Strategického plánování¨. Probírali jsme témata jako motivace zaměstnanců, způsoby zlepšeni kvality našich služeb, řízeni lidských zdrojů a zodpovědnost každého zaměstnance. Každý přišel s nějakým návrhem a podělil se o zkušenosti. Na setkání zaznělo i hodně skvělých nápadů, které se pokusíme v budoucnu realizovat. Bude to impulzem pro zaměstnance a organizaci.

Sdílet na: