Společnost Polovina nebe, o.p.s. zahájila dne 8. 1. 2015 veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na výuku ovládání počítače hlasem pro osoby zdravotně postižené, pro charitativní účely a pro podporu sociálních služeb, kterých je Polovina nebe, o. p. s. poskytovatelem.

Osvědčení veřejné sbírky pod č. S-MHMP/171518/2014, 1783557/2017 vydal Magistrát hlavního města Prahy dne 8. 1. 2015.

Již několik let pořádáme benefiční koncert MUZIKÁLEM BEZ BARIÉR, jehož patronkou je Míša Tomešová.  Výtěžek, vždy putuje do veřejné sbírky pro těžce postižené lidi upoutané na vozík nebo klienty, kteří se ocitli v tíživé situaci.

Přispět do sbírky můžete bezhotovostním převodem na bankovní účet u České spořitelny, a.s., číslo účtu 2504627359/0800. Podívat se do našeho účtu můžete zde: https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-2504627359/Polovina-nebe,-o.p.s.

Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o poskytnutí daru pro účel odečtu od základu daně. V takovém případě uveďte u platby variabilní symbol (devítimístný tvar Vašeho telefonního čísla).

Společnost Polovina nebe, o.p.s. zahájila dne 20. 9. 2018 druhou veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na vybudování bezbariérového přístupu do budovy Modřanského biografu (občanská vybavenost) – případné další peníze budou použity na úpravu okolí přístupu do biografu na adrese U Kina č. p. 44, Praha 12 – Modřany, nacházející se na pozemku parc. č. 163/1 v k.ú. Modřany.

Osvědčení veřejné sbírky pod č. S-MHMP/1304515/2018, vydal Magistrát hlavního města Prahy dne 20. září 2018.

Přispět do sbírky můžete bezhotovostním převodem na bankovní účet u Fio banky, a.s., číslo účtu 2301485397/2010.

Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o poskytnutí daru pro účel odečtu od základu daně. V takovém případě uveďte u platby variabilní symbol (devítimístný tvar Va

šeho telefonního čísla).

Srdečně všem předem děkujeme za dary a podporu naší neziskové činnosti.

 

 
Sdílet na: