Společnost Polovina nebe, o.p.s. zahájila dne 20. 9. 2018 veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na vybudování bezbariérového přístupu do budovy Modřanského biografu (občanská vybavenost) – případné další peníze budou použity na úpravu okolí přístupu do biografu na adrese U Kina č. p. 44, Praha 12 – Modřany, nacházející se na pozemku parc. č. 163/1 v k.ú. Modřany.

Osvědčení veřejné sbírky pod č. S-MHMP/1304515/2018, vydal Magistrát hlavního města Prahy dne 20. září 2018.

Přispět do sbírky můžete bezhotovostním převodem na bankovní účet u Fio banky, a.s., číslo účtu 2301485397/2010.

Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o poskytnutí daru pro účel odečtu od základu daně. V takovém případě uveďte u platby variabilní symbol (devítimístný tvar Vašeho telefonního čísla).

__________________________________________________________________

 

Společnost Polovina nebe, o.p.s. zahájila dne 8. 1. 2015 veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na výuku ovládání počítače hlasem pro osoby zdravotně postižené, pro charitativní účely a pro podporu sociálních služeb, kterých je Polovina nebe, o. p. s. poskytovatelem.

Osvědčení veřejné sbírky pod č. S-MHMP/171518/2014, 1783557/2017 vydal Magistrát hlavního města Prahy dne 8. 1. 2015.

Přispět do sbírky můžete bezhotovostním převodem na bankovní účet u České spořitelny, a.s., číslo účtu 2504627359/0800. Podívat se do našeho účtu můžete zde: https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-2504627359/Polovina-nebe,-o.p.s.

Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o poskytnutí daru pro účel odečtu od základu daně. V takovém případě uveďte u platby variabilní symbol (devítimístný tvar Vašeho telefonního čísla).

 

Srdečně všem předem děkujeme za dary a podporu naší neziskové činnosti.

 

 
Sdílet na: