Účelem následujícího anonymního dotazníku je zjistit, jaké softwarové a hardwarové pomůcky používají lidi se zdravotním postižením a to hlavně tělesným. Cílem je zjistit, jestli současné pomůcky jsou dostatečně vhodné pro lidi s tělesným postižením. Druhým cílem je zjistit, jaké zlepšení lze provést při ovládání jednotlivých programů a internetu.

Dotazník k vyplnění zde

Děkuji za vyplnění a odeslání uvedeného dotazníku.
                                                                                                          Ing. Jaroslav Hořejší
Sdílet na: