• logo OPPA, EU a hl. m. Prahy

  Tisková zpráva z veletrhu medical fair v brně

  21. 10. 2011, Brno

  Počítače budou poslouchat tělesně postižené i v dalších krajích

  Ovládání počítače hlasem přestává být výsadou Pražanů se zdravotním postižením. Počátkem příštího roku se unikátní kurzy, umožňující pracovat dokonce i lidem s nehybnými horními končetinami, otevřou také pro účastníky z dalších krajů republiky.

  Na semináři, který se konal ve čtvrtek 20. října na brněnském výstavišti v rámci veletrhu MEDICAL FAIR BRNO / REHAPROTEX, s touto zajímavou informaci předstoupila před veřejnost předsedkyně občanského sdružení Polovina nebe Daniela Rázková. Tělesně postižená lektorka Dita Horochovská pak na místě předvedla, že si s počítačem lze poradit i bez klávesnice a myši. Navíc rychleji než běžný uživatel píšící dvěma třemi prsty.

  Podle Daniely Rázkové, její tým v současné době připravuje realizaci dvou nových projektů, které díky dotaci Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí (OP LZZ) dají po Praze šanci absolvovat bezplatné kurzy ovládání počítače hlasem zdravotně postiženým obyvatelům čtyř dalších krajů: Jihomoravského, Královéhradeckého, Plzeňského a Středočeského.

  Při výuce se lektoři budou moci opřít o bohaté zkušenosti s využitím hlasových technologií MyVoice, MyDictate a NEWTON Dictate, které jim už déle než rok pomáhají v Praze úspěšně naplňovat záměr projektu Duhový most, první svého druhu v Evropě. Originální myšlenku občanského sdružení, zpřístupnit výuku těchto technologií zdravotně postiženým, podpořil ESF s magistrátem hlavního města Prahy (OPPA).

  Několik desítek úspěšných a spokojených absolventů kurzů Duhového mostu je pro Danielu Rázkovou a její tým silnou motivací v úsilí o to, aby příležitost naučit se pracovat na počítači, i když ruce neposlouchají, dostali všichni, kdo to v České republice potřebují.


  tisková zpráva k zahájení prvního řádného kurzu

  11. 1. 2011, Praha

  Výuka ovládání počítače hlasem má první absolventy

  Předáním certifikátu o úspěšném absolvování kurzu ovládání počítače hlasem prvním čtyřem účastníkům skončila na sklonku loňského roku pilotní testovací fáze projektu Duhový most. Zcela unikátní projekt určený osobám se zdravotním postižením připravilo občanské sdružení Polovina nebe s podporou EU a hlavního města Prahy.

  První ze šesti „řádných“ tříměsíčních kurzů pořádaných zdarma přivítá nové účastníky již v úterý 11. ledna v 10.00 hodin.

  Smyslem nultého kurzu, který je v současné době předmětem důkladné analýzy, nebylo pouze naučit čtyři osoby s těžkým postižením motoriky horních končetin pracovat s počítačem bez použití rukou. Kurz měl zároveň posloužit k ověření použitelnosti zvolených metodických postupů pro bezprecedentní výuku ve specifickém prostředí.

  V obou případech lze dosažený výsledek předběžně považovat za velmi uspokojivý. Všichni účastníci s různou mírou zdravotního postižení a počítačové gramotnosti si osvojili techniku umožňující ovládat počítač hlasem. S pomocí softwarových aplikací MyVoice, MyDictate a NEWTON Dictate mohou napříště bez cizí asistence pracovat s internetem, psát texty nebo vyřizovat elektronickou poštu.

  Osvědčil se rovněž model výuky, soustředěný do dvou celodenních lekcí v týdnu, který klade zásadní důraz na soustavné procvičování nové látky. Od zvládnutí základních povelů k bleskové práci s počítačem, jak to předvádí lektorka kurzu Dita Horochovská, sama kvadruplegička, je ale třeba ujít ještě velký kus cesty. Účastníkům ji má usnadnit mimo jiné zapůjčení notebooků s instalovanými hlasovými technologiemi pro nácvik doma. Samozřejmě teprve poté, co si s nimi dokážou sami poradit.

  Projekt Duhový most se neomezuje jen na výuku, třebaže sama o sobě významně zkvalitní život lidí odkázaných ve všem na pomoc druhých. Jeho součástí je i závazek hledat pro absolventy kurzů, vedle společenského, také pracovní začlenění. Organizátoři proto průběžně navazují kontakty s potenciálními zaměstnavateli, u nichž by jejich studenti mohli uplatnit svou novou dovednost. Jedna z účastnic pilotního kurzu má mimochodem slušně nakročeno k tomu, aby rozšířila tým lektorů Duhového mostu.


  tisková zpráva

  Hlasem ovládaný počítač vrací bezmocným vládu nad životem

  Nepomohlo by Vám hlasové ovládání počítače? S touto otázkou se obrátilo občanské sdružení Polovina nebe na návštěvníky Konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se konala 13. března 2010 v Kongresovém centru Praha.

  Právě v březnu spustilo občanské sdružení Polovina nebe projekt Duhový most, který je zaměřen na vzdělávání talentovaných jedinců, jimž tělesné postižení dosud bránilo ve větším uplatnění v životě i v práci.

  Základem projektu je nácvik ovládání počítače pomocí hlasu, proto je určen zejména těm, kteří nemají jinou možnost nebo mohou používat klávesnici či myš jen s velkými obtížemi.

  Kursy vede mladá lektorka, slečna Dita Horochovská, která zná problémy a omezení lidí s postižením velmi dobře. Je od dvou let ochrnutá a dnes je bohužel zcela odkázána na pomoc okolí. Přesto není bezmocná! Naučila se totiž ovládat hlasem svůj počítač a udělala si z něj výborného pomocníka a přítele. Umí s jeho pomocí sama telefonovat, psát emaily, dopisy, pracovat s texty, učit se, číst knihy, surfovat na internetu, dívat se na filmy, poslouchat hudbu, hrát hry.

  Projekt Duhový most řeší vytvoření tréninkové místnosti vybavené IT a hlasovými technologiemi, kde se účastníci kursů naučí svým hlasem komunikovat s počítačem. Poradí si i s nutností přizpůsobení hlasové technologie konkrétnímu klientovi s funkcionálními změnami hlasu. Možnosti tohoto aktivního spojení s blízkým i vzdáleným okolím využívá zatím jen omezený počet postižených, hlasem ovládaný počítač přitom může zásadním způsobem zmírnit jejich sociální izolaci například přístupem na internet. Zdravotně znevýhodnění mohou po zaškolení bez cizí pomoci pracovat a zvládnout činnosti, na něž by jinak nemohli ani pomyslet. Zároveň se výrazně zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce.

  Tříletý projekt podporovaný Evropskou unií je součástí operačního programu Praha – Adaptabilita a je registrován pod číslem CZ.2.17/2.1.00/32644. Jeho cílovou skupinou jsou zejména osoby s kvadruplegií/kvadruparézou, případně paraplegií horních končetin nebo jejich těžkou paraparézou v takovém rozsahu, že nemohou provádět ani minimální úkony vyžadující jemnou motoriku. „Tato zdravotní znevýhodnění se snažíme odstranit prostřednictvím nových hlasových technologií umožňujících ovládání kurzoru počítače prostřednictvím hlasu klienta a technologií zaznamenávající diktovaná slova v písemné podobě,“ říká autor programů na hlasové ovládání počítače, profesor Jan Nouza z Technické univerzity v Liberci.

  Pokud byste i vy chtěli zkusit, jak takové ovládání počítače hlasem vypadá a jak těžké či snadné je se to naučit, další termíny školení vám budou k dispozici. Stačí, když se přihlásíte mailem na adrese polovina.nebe@polovinanebe.cz. Kursy jsou bezplatné díky podpoře Operačního programu Praha – Adaptabilita, který je spolufinancován z ESF.

  PhDr. Daniela Rázková, Polovina nebe, o.s., web: www.polovinanebe.cz, tel. kontakt:. 603836710

  Tým projektu

  Daniela Rázková

  PhDr. Daniela Rázková je ředitelkou o.p.s. Polovina nebe.
  Podílela se nejen na vzniku této organizace, ale i všech jeho projektů, a dále se o tyto projekty stará z pozice projektového manažera.  Projekty Poloviny nebe jsou díky jejímu úsilí úspěšné nejen z pohledu účastníků kurzů ovládání počítače hlasem, ale také z pohledu nadřízených orgánů (například při prezentaci na Společném monitorovacím výboru Operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost, kam jsme byli pozváni v rámci bodu programu: prezentace úspěšného projektu OPPA) či z pohledu médií.

   Jan Švec

  Ing. Jan Švec se stará o ekonomickou a administrativní stránku projektu Duhový most na pozici finančního manažera. Také díky jeho přehledu v pravidlech dotačních programů jsou kurzy ovládání počítače tak úspěšné, a také díky němu se nám daří nacházet zaměstnání pro další účastníky kurzů

  Ondřej Sedláček

  Bc. Ondřej Sedláček je jedním z lektorů kurzu v projektu Duhový most. Díky zájmům i vzdělání v IT dokáže účastníkům vysvětlit nejen principy ovládání počítače hlasem, ale také způsob, jak samotné počítače a programy v nich fungují, a jak jejich ovládání nejlépe spojit s hlasovými technologiemi.

  Radka Šloufová

  Radka Šloufová je v projektu Duhový most na pozici odborného a administrativního asistenta. Zodpovídá za organizační chod projektu, zajišťuje speciální potřeby cílové skupiny, a pokud je potřeba, operativně řeší administrativu projektu, která je zrovna potřeba. Svým nasazením i vstřícným jednáním, s kterým řeší každodenní kontakty s účastníky, absolventy kurzů i všechnu další administrativu je pro naše projekty výraznou posilou
   

  Dita Horochovská

  Lektorka Dita Horochovská v roce 2009 složila – také díky hlasovým technologiím – maturitní zkoušku. Dokonce byla jedním z prvních, kteří pomáhali panu prof. Nouzovi z TUL testovat a vyvíjet hlasové technologie dnes sloužící k ovládání počítače hlasem
  V projektu Pracovat bez rukou lze působí jako lektorka, vede výuku hlasových technologií a pomáhá účastníkům, kteří se s hlasovým ovládáním počítače teprve učí správně zacházet i absolventům kurzů, kteří při ovládání počítače hlasem narazí na problém.
  Díky tomu, že tyto technologie sama dlouhodobě používá, i díky svým dlouholetým zkušenostem s výukou v rámci několika našich projektů jde účastníkům názorným příkladem, a dokáže se dobře vžít do jejich situace. Díky své upřímné a milé povaze je Dita velmi oblíbenou lektorkou, díky níž se účastníci kurzů těší na další lekci.

   

  Saša Gomoi

  Saša Gomoi

  Saša Gomoi je absolventka kursu ovládání PC hlasem v rámci projektu Duhový most, která se díky své píli vypracovala na lektorku hlasových technologií. V projektu působí na místě lektorky, která předvádí své dovednosti v hlasových technologiích návštěvníkům kurzu, kteří se teprve budou učit s aplikacemi správně zacházet, a v průběhu kursů je zaškolí právě svým názorným příkladem.
  Saša říká: „Naučím účastníky počítačových kurzů pomocí programů MyVoice, MyDictate, NEWTON Dictate ovládat počítač hlasem.“

  Helena Červová

  Helena Červová

  Ing. Helena Červová pracuje v projektu Duhový most jako Lektorka hlasových technologii.
  Svým přístupem a klidnou povahou se snaží účastníkům našich kurzů vysvětlit a nabídnout individuální pomoc při výuce.

 

Sdílet na: