Po roční přestávce, kdy proběhla online, se konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami konala 25. listopadu 2023 opět v Kongresovém centru Praha. Na tři stovky účastníků se seznámilo s novinkami usnadňujícími život lidem s různým zdravotním postižením. Kromě přednášek mohli zájemci vyzkoušet kompenzační pomůcky či aplikace u 17 vystavujících organizací.

Dopolední společný program 23. ročníku konference otevřel navýsost aktuálním tématem Pavel Kasík ze Seznamu Zprávy, který přiblížil účastníkům možnosti využívání generativní umělé inteligence. Tu už mají zakomponovány i některé z aplikací, které tvoří platformu Chytrepomucky.cz určenou pro tvorbu a integrování asistivních technologiích, již představil Petr Uličný z Benetronicu.

Virtuální realitu užívanou při mozkových operacích přiblížila Jana Trdá z VR Vitalis a František Zerzáň ukázal, jak v Z-bionics vytvářejí myoelektrické protézy horní končetiny na míru lidem po amputaci, nebo kteří se narodili bez ruky.

Inovativní tvorbu titulků, kterou s pomocí systému Beey předvedla Anna Kudrnová z Newtonu Technologies, ocení hlavně lidé se sluchovým postižením. A Dot Pad nepochybně nejvíce zaujme uživatele se zrakovým postižením. Premiéru tohoto prvního hmatového grafického displeje, který přináší zcela nový přístup v oblasti asistivního vzdělávání, představila Kristýna Savaryová ze společnosti Matapo Distribution Europe.

O bariérách a praxi novinářů v tématu specifických potřeb referovala na základě výsledků projektu Digitální doba s lidskou tváří Adriana Dergam z Pražského centra mediálních dovedností. Unikátní sociologické šetření mezi experty z médií (620 osob, většina novináři) potvrdilo nízké povědomí novinářů o dopadu technologií na tuto skupinu konzumentů informací a nedostatečné znalosti o přístupnosti svých médií a tvorby.

Odpolední program byl tradiční rozdělen do tří paralelních sekcí. Dvě z nich měly podobu panelové diskuse. První, která byla součástí Agory, se zaměřila na přístupnost webu, aplikací a dokumentů. Druhá se soustředila na provázání vzdělávacího systému s trhem práce pro osoby se smyslovým postižením a připravenosti na inkluzivní zaměstnávání.

V sekci o technologiích pro osoby se sluchovým postižením se jednotlivé přednášky zabývaly legislativou, vývojem kochleárních implantátů či indukčních smyček, představily aplikace a zařízení pro převod řeči do písemné podoby i web pro děti v českém znakovém jazyce. Přiblížily rovněž zjištění výzkumu zabývajícího se tvorbou přístupných webových stránek pro neslyšící a představily regionální televizi RTM Plus, vysílající v Libereckém kraji, která se jako první z malých televizí pustila do systematické výroby skrytých titulků.

Dopolední program a odpolední jednání v první sekci mohli zájemci sledovat v přímém internetovém přenosu. Osvědčilo se také, že poprvé organizátoři otevřeli výstavní část veřejnosti zdarma.

Fotografie z průběhu konference je možné si prohlédnout na:

https://eu.zonerama.com/Jarozima/Album/10727315

Konferenci INSPO 2023 pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity s přispěním BMI sdružení a Společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z.s. Generálním partnerem konference je Nadace Vodafone ČR, hlavní partnerem je AccessibleEU, partnery Nadační fond Českého rozhlasu, společnosti Deloitte a Notino. Mediálními partnery jsou ČTK Protext, portály Helpnet, Poslepu a Inspirante. Konferenci podpořily Kongresové centrum Praha a Zátiší Group. Konference proběhne pod záštitou Martina Bareše, rektora Masarykovy univerzity. Konference je jednou z aktivit Týdne pro Digitální Česko.

Sdílet na: