Absolventka projektu Duhový most v lednovém čísle 2013 Novin Prahy 12

8.1.2013, Praha
Absolventka Duhového mostu se v lednovém čísle Novin Prahy 12 objevila hned na úvodní straně, znění celého článku přetiskujeme:

„Procházíte-li v pondělí a ve středu kolem recepce na radnici v Pískové, míjíte elektrický invalidní vozík slečny Laury. Když začala sněhová kalamita, vyprávěla mi Laura o ranní příhodě v tramvaji. Chystala se vystupovat nebo spíš vyjet z tramvaje a oslovili ji kolegové z radnice, které ani neznala, že mají stejnou cestu do práce a že jí mohou pomoci přes sněhové závěje.Byla mile překvapena, protože pánové ji znali, ale ona je nikoliv. Aniž by tušila, stala se po devíti měsících, kdy pracuje v radničním archívu, známou kolegyní z práce.

Je výjimečná. Nejen tím, že se mezi nás zdravé začlenila přes těžké zdravotní postižení – kvadruplegii – tedy ochrnutí všech čtyř končetin a trupu způsobené poškozením míchy. Příběh Laury a symbol jejího vozíku, který potkáváme u vchodu do radnice, nám ukazuje, jak silná osobnost dokáže překonávat překážky, které jí do života přicházejí.

Po studiu na Filozofické fakultě UK ji zaujal evropský projekt Duhový most, který pořádalo sdružení Polovina nebe. To bylo založeno v roce 2006 na podporu osob sociálně vyloučených při jejich integraci do společnosti. Laura se v Polovině nebe naučila alternativním způsobům ovládání počítače hlasem a začala používat moderní informační technologie (My Voice a My Dictate), které jí umožnily práci v archívu.

Zprvu byla zaměstnána na modřanské radnici za evropské peníze v rámci projektu Duhový most, který byl vybrán jako nejúspěšnější v dané výzvě operačního programu Praha adaptabilita a prezentován před evropskou komisí. Nyní je zaměstnána za peníze z odvodů od loterijních společností. I když radnice nemá vybudované bezbariérové pracoviště pro osoby s postižením, devět měsíců již ukázalo, že pomoc druhých překoná větší bariéry než nepoužitelný nájezd a různé jiné překážky v budově, kde sídlí archív.

Když v prosinci premiér a předseda ODS Petr Nečas předával ocenění vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení, ve svém proslovu řekl, že zapojování zdravotně postižených do běžného života je naše morální povinnost. Nejen na úrovni vlády, ale nás všech, celé veřejnosti.

To, že budeme zlepšovat podmínky pro zaměstnávání osob s postižením, schválilo v prosinci 2012 Zastupitelstvo městské části Praha 12 v rámci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb. Díky tomu věřím, že budeme „psát“ další příběhy podobné tomu o slečně Lauře.

Daniela Rázková, radní pro sociální služby, komunitní plánování, prevenci závislostí a protidrogovou politiku“

Článek je hned na první stránce na tomto odkazu:
Noviny Prahy 12 – leden 2013


thumb

Projekt Duhový most v rozhlase

1.12.2012, Praha

Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravil kampaň, která má za cíl informovat širokou veřejnost o realizovaných projektech, které byly financovány z evropských dotací. V rámci této kampaně natočila redakce Českého rozhlasu Regina reportáž o projektu Duhový most – program vzdělávání talentovaných jedinců z řad tělesně hendikepovaných, kteří na vzorovém pracovišti využívající hlasové technologie.

Pořad byl vysílán dne 30. 11. 2012. Záznam si můžete poslechnout na tomto odkazu:
http://www.rozhlas.cz/regina/denik/_zprava/seznamte-se-s-dalsim-projektem-ktery-podporila-evropska-unie–1144243″ title=“katalog veletrhu sociálních služeb


logo

Přednáška o projektech Poloviny nebe na mezinárodní konferenci

13.7.2012, Linz

V rámci ICCHP – mezinárodní konference věnované počítačovým technologiím pomáhajícím osobám se speciálními potřebami, konané 11. – 13.7 2012 v Linci, jsme měli příspěvek o našich projektech a problematice použití hlasových technologií ve výuce i následně v zaměstnávání účastníků našich projektů. Abstrakt příspěvku najdete ZDE, odkaz na samotnou konferenci a další velmi zajímavé přednášky je na www.icchp.org.


logo projektu

Setkání absolventů projektu Duhový most

26.6.2012, Praha

K příležitosti ukončení posledního cyklu školení se uskutečnilo již druhé setkání absolventů projektu Duhový most.

Na tomto setkání předala PhDr. Daniela Rázková certifikáty posledním úspěšně proškoleným účastníkům kurzu ovládání počítače hlasem v rámci tohoto projektu.

Jak příjemná a přátelská byla na setkání atmosféra si můžete prohlédnout v naší fotogalerii ZDE.

Děkujeme všem zúčastněným za návštěvu a přejeme Vám krásné léto.


logo projektu

Slavnostní ukončení projektu Duhový most

14.5.2012, Praha

Dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na slavnostní ukončení našeho projektu Duhový most, díky němuž jsme měli příležitost se s Vámi setkat a předat Vám pro Vás doufáme cenné informace z oblasti hlasových technologií a nejen to.

Velmi by nás potěšilo, kdybyste se mohli dostavit v úterý 26. června 2012 v 10:00 hodin do naší tréninkové místnosti na Pankráci. Nebude se tentokrát jednat o žádné školení, ale především o zavzpomínání na to, jak jste začínali u nás v kurzu a jak se Vám daří ovládat počítač dnes.

Těšíme se na Vás. Za tým Poloviny nebe Radka Šloufová

Pozvánka ve formátu PDF je ke stažení zde.


logo projektu

Začátek posledního výukového cyklu projektu Duhový most právě začal

17.4.2012, Praha

V naší školicí místnosti začal v pořadí už šestý cyklus výuky. Tento cyklus, v projektu Duhový most již poslední, bude následující dva měsíce probíhat každé úterý a čtvrtek ve speciálně vybavené treninkové místnosti na Pankráci. Všichni účastníci si na úvodní hodině ověřili u lektorky Saši Gomoi, že počítač opravdu poslouchá na slovo.


foto

Duhový most si získal 8. zasedání Společného monitorovacího výboru Operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost

28.3.2012, Praha

21. března 2012 jsme měli tu čest představit náš projekt Duhový most z Operačního programu Praha – Adaptabilita na 8. zasedání Společného monitorovacího výboru Operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost, kam jsme byli pozváni v rámci bodu programu: prezentace úspěšného projektu OPPA.

Jednání proběhlo v budově Břevnovského kláštera v Praze 6 v reprezentativním Tereziánském sálu a naše prezentace a přínos aktivit Poloviny nebe ve prospěch osob se zdravotním postižením byly oceněny zástupcem Evropské komise Aureliem Ceciliem (na snímku první zleva).


logo projektu

Projekty Poloviny nebe se dostaly do Zpravodaje IN

15.3.2012, Praha

Rádi bychom Vás upozornili na článek o aktivitách o.s. Polovina nebe, který vyšel na straně 11 ve Zpravodaji IN pro jaro 2012, vydávaného Českou Unií pro Podporované Zaměstnávání.

Zpravodaj IN je k nahlédnutí ZDE.


logo

Kurzy ovládání počítače hlasem už nejsou jen pro Pražany

7.3.2012, Praha

Vychází nám v časopise Můžeš nový článek :

„Už jen několik měsíců zbývá občanskému sdružení Polovina nebe do zdárného završení projektu Duhový most, v jehož rámci vede kurzy ovládání počítače hlasem pro zdravotně postižené obyvatele Prahy. A už teď lze říci, že projekt financovaný Evropským sociálním fondem (ESF) a magistrátem hlavního města své poslání beze zbytku naplní. Nejlepším důkazem jeho smysluplnosti je vedle úspěšných absolventů kurzů fakt, že občanské sdružení získalo podporu ESF a Ministerstva práce a sociálních věcí pro rozšíření této originální výuky na čtyři další kraje ČR – Jihomoravský, Královéhradecký, Plzeňský a Středočeský. Děje se tak prostřednictvím dvou samostatných projektů s výmluvnými názvy Hlas je šance a Můj hlas – moje práce.

Cíle obou nových projektů se v zásadě neliší od Duhového mostu. V bezplatných tříměsíčních kurzech rozložených na dobu dvou let se jejich účastníci naučí ovládat počítač svým hlasem, bez použití klávesnice a myši. Tato nově nabytá dovednost zvýší jejich nezávislost na pomoci druhých, ale zároveň jim umožní to, na co dříve nemohli ani pomyslet – ucházet se o vhodné zaměstnání.“

Děkujeme!


logo projektu

Další kurz Duhového mostu začíná…

12.2.2012, Praha

Projektu Duhový most se začátkem února rozjíždí další výukový cyklus. Přejeme novým účastníkům, kteří se v příštích třech měsících naučí dávat povely svým počítačům, aby tento obtížný úkol najít s počítačem společnou řeč zvládli stejně bravurně jako všichni jejich předchůdci.


foto

Projekty Poloviny nebe na Českém Rozhlasu 2 v pořadu Dobrá vůle

8.1.2012, Praha

Paní redaktorka Romana Růžičková nás navštívila ve výuce Duhového mostu, a vyzpovídala nás o naší práci, projektech, kurzech i plánech do budoucna.Záznam pořadu Čr2 Dobrá vůle z 8. ledna 2012 si můžete poslechnout zde


logo projektu

Předvánoční besídka jak se patří

20.12.2011 Praha

Tréninková místnost na Pankráci, kde se obvykle odehrávají kurzy Duhového mostu, se 20. prosince stala místem zcela mimořádné události. Občanské sdružení Polovina nebe tam uspořádalo zajímavé setkání „starých dobrých známých“, kteří do konce uplynulého roku prošli kurzy ovládání počítače hlasem, jež v těchto pronajatých prostorách vede od října 2010.

Neočekávali jsme, že se dostaví všichni, těsně před Vánoci by to byl zázrak, přesto jejich účast hluboce pokořila i ty nejoptimističtější odhady. Znovu jsme se tak mohli shledat s drtivou většinou našich někdejších žáků a dnešních přátel. Některé „třídy“ byly dokonce kompletní, a co je nejdůležitější, všichni přišli s dobrou náladou, která je po celou dobu neopustila.

Přiložená fotogalerie asi nejlépe vystihuje báječnou atmosféru setkání. Věříme, že oboustranně příjemnou. Nemůžeme sice mluvit za ostatní přítomné, ale pro nás byla tato neformální „sešlost“ ohromným povzbuzením do další práce.

V této souvislosti bychom rádi vyjádřili svou vděčnost panu Milanu Boehmovi ze společnosti Megaflex za nezištně poskytnuté občerstvení a společnosti Albi Česká republika za bezplatné dodání hodnotných dárků pro přítomné absolventy našich kurzů.

Přejít na fotogalerii


logo projektu

Milý dopis od absolventky kurzu paní MUDr. Ludmily Saforkové

5.12.2011, Praha

Dostali jsme krásný dopis od jedné z účastnic našeho kurzu Ovládání počítače hlasem, paní MUDr. Ludmily Saforkové (psaný hlasem!):„S entuziasmem vzpomínám na chvíle prožité u Vás, ve Vašem týmu.

Opakovaně děkuji za možnost zúčastnit se kurzu, za nabyté informace i za to, že mi bylo mezi Vámi fajn. Teď se tady vztekám u pomalého počítače s perspektivou četných úprav. Těším se, že se budu moci na Vás obrátit s předpokládanými dotazy k ovládání počítače a na to až bude můj počítač i s programy na hlasové ovládání „únosný „.

Pozdravuji všechny, kteří mi u Vás pomáhali a přeji všem hodně zdraví a pohody.

Ludmila Saforková “


logo projektu

Polovina nebe v deníku Právo a na serveru www.novinky.cz

27.10.2011, Praha

Deník Právo zveřejnil 26. 10. 2011 článek o vystoupení občanského sdružení Polovina nebe na veletrzích Medical Fair / Rehaprotex, k přečtení zde . Článek od stejného autora vyšel také na serveru www.novinky.cz, k přečtení zde.


foto

Nová várka studentů v tréninkové místnosti

3.10.2011, Praha

Projekt Duhový most vstupuje se začátkem října do dalšího kola. Přesně po roce od zahájení pilotního kurzu tréninková místnost našeho sdružení již popáté ožívá hlasy nových účastníků, kteří udílejí první povely svým počítačům. Zprvu s lehkým ostychem, zato s jistotou, že na konci tříměsíčního kurzu, který se kryje s koncem roku, najdou s počítačem společnou řeč jako všichni jejich předchůdci.

To bezezbytku platí i pro účastníky nedávno ukončeného „letního“ kurzu, kteří v pátek 30. září převzali certifikát o jeho úspěšném absolvování. Jejich spokojenost s průběhem kurzu i s výsledkem, kterého dosáhli, byla při závěrečném přátelském posezení nelíčená. Zároveň nás ujistili, že ve svém okolí budou naše bezplatné kurzy rozhodně doporučovat. Také proto, že projekt Duhový most se pomalu chýlí ke svému konci.

Od ledna příštího roku budou zbývat už jen pouhé dva cykly pro omezený počet účastníků. Potenciální zájemci o výuku ovládání počítače hlasem by proto už teď neměli příliš otálet s podáním přihlášky do jednoho z nich. Kdykoli je u nás rádi přivítáme a ukážeme jim, co je bude čekat.

foto

Není přesvědčivějšího důkazu o prospěšnosti kurzů ovládání počítače hlasem, než jaký nám na závěr uplynulého kurzu ve své básni podala paní Jana Nováková zde.


foto

Milá návštěva s potenciálem budoucí spolupráce

5.9.2011, Praha

Reportáž o našich kurzech a profil lektorky Dity Horochovské, odvysílané nedávno na vlnách francouzské redakce Radia Praha, upoutaly pozornost ředitelky národního sekretariátu občanského sdružení Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice Camille Latimier. Přestože se její sdružení i ona sama věnují především problémům sociální integrace a právního postavení mentálně postižených osob, Camille Latimier v rámci mezinárodního projektu souběžně pracuje i na obecněji zaměřené studii, která ji k nám přivedla.

Zmíněná studie se zabývá možnostmi a podmínkami uplatnění zdravotně znevýhodněných osob v Irsku, Španělsku, Rakousku a České republice. Příběh mladé kvadruplegičky Dity, která se vzepřela nepřízni osudu a díky hlasem ovládanému počítači si našla uplatnění na pracovním trhu, si tak přímo řekl o zařazení do této mezinárodní studie.

Šarmantní Francouzka, která je rovněž členkou vedení neziskové organizace Inclusion Europe registrované v Belgii, má bohaté zkušenosti s prosazováním rovnoprávného postavení zdravotně znevýhodněných osob v Evropě. Proto jsme uvítali možnost podělit se s ní o některé z nich a zároveň hledat styčné body pro naši vzájemnou spolupráci v budoucnosti. K našemu potěšení jsme zjistili, že je jich víc než dost, a proto naše setkání s Camille Latimier určitě nebylo poslední.


logo projektu

Duhový most ve francouzské redakci Českého rozhlasu 7 – Radia Praha

20.6.2011, Praha

Francouzská redakce Radia Praha odvysílala 4. a 7. 7. 2011 reportáž z kurzu Duhového mostu, kterou rozšířila o samostatný profil naší lektorky Dity Horochovské v rubrice Slavní a méně slavní Češi. Reportáž si můžete poslechnout v originále zde, překlad přečíst zde. Profil Dity Horochovské najdete zde, překlad přečíst zde.


logo projektu

Pozvánka do školy, která za to stojí i o prázdninách

20.6.2011, Praha

Koncem června nás opustí nová várka absolventů kurzu ovládání počítače hlasem. V těchto dnech doma na zapůjčených noteboocích vybavených speciálními počítačovými aplikacemi MyVoice, MyDictate a NEWTON Dictate pilně procvičují to, co se v uplynulých týdnech naučili.

foto

Přechod k domácímu tréninku je zároveň signálem pro zájemce o další kurz, který začne už 11. července. Shodou okolností se tentokrát bude tříměsíční výuka překrývat s prázdninami, obdobím, které každoročně houfně vyhání lidi z měst blíž k přírodě. Přesto nepochybujeme, že pro jiné zase může bezplatný kurz v bezbariérovém a klimatizovaném prostředí představovat vítané zpestření, navíc spojené se ziskem dovednosti, jež zdravotně postiženým osobám umožní zásadně zlepšit jejich aktivní zapojení do společenského dění.

V přípravě na tento „prázdninový“ kurz jsme nic neponechali náhodě. Jsme schopni vhodně uzpůsobit docházku účastníků
(2 x týdně) letnímu programu účastníků, a to i s možností individuální výuky.

Přihlásit se do tohoto nebo některého z následujících kurzů může ještě dnes každý zdravotně postižený obyvatel hlavního města.

Neváhejte a kontaktujte nás!


foto

Lukáš od nás odjížděl s nadějí

8.6.2011, Praha

S Lukášem Reinerem jsme v telefonickém kontaktu už delší čas. Příležitost navštívit nás se mu nicméně naskytla teprve ve středu 8. června. Není divu, zavítal k nám až ze Šumperka.

Lukáše zaujaly informace o našem projektu a projevil zájem o vyzkoušení hlasových technologií, které by mu podstatně usnadnily práci na počítači. Přijel k nám i proto, aby si pod dohledem odborníka ověřil, že s počítačem bude jednou moci najít „společnou řeč“.

Jeho cesta nebyla zbytečná. Zkouška dopadla na výbornou a Lukáš má všechny předpoklady s počítačem si poradit. Má to bohužel jeden háček – přestože jsme připraveni poskytnout mu konzultace na dálku, naučit se pracovat s aplikacemi MyVoice a MyDictate bude muset sám.
Duhový most je totiž regionální projekt určeny pro obyvatele Prahy.

Důvod, proč se působnost Duhového mostu jako prvního projektu svého druhu u nás i v širokém okolí omezuje na pražský region, je přitom prostý: finanční prostředky na jeho realizaci poskytlo vedle Evropského sociálního fondu také hlavní město Praha.

Lukáš není zdaleka jediný mimopražský zájemce o naše kurzy. Zdá se proto, že je jen otázkou času, než si hlasové technologie najdou cestu k potřebným lidem i v ostatních krajích naší republiky.


foto

Kurz skončil, nový začíná…

5.4.2011, Praha

Necelý týden poté, co jsme se, ne bez jisté nostalgie, rozloučili s účastníky prvního řádného kurzu ovládání počítače hlasem, ožila tréninková místnost Duhového mostu hlasy nových „školáků“. Je jich celkem devět, avšak tentokrát čtyři z nich pro potíže s dopravou absolvují výuku v bezbariérových prostorách v blízkosti svého bydliště na pražském sídlišti Chodov.

Na první pohled je patrné, že i v případě nové osmičky si naši lektoři mohou užívat to, co pro jejich kolegy v běžných školách zdaleka není samozřejmostí – občas až zarputilé odhodlání účastníků učinit vše pro to, aby si stále ještě neobvyklou dovednost, práci s počítačem bez použití rukou, osvojili co nejlépe. Větší motivaci si pro svou práci žádný učitel přát nemůže.


foto

Setkání s královéhradeckými studenty speciální pedagogiky se vydařilo

24.3.2011, Hradec Králové

Duhový most si ve čtvrtek 24. března získal další uznání a nové příznivce, tentokrát na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Stalo se tak při příležitosti Pedagogických dnů pořádaných fakultou. Lektoři Dita Horochovská a Ondřej Sedláček v doprovodu Daniely Rázkové předvedli budoucím speciálním pedagogům, že s počítačem se dají dělat divy i bez klávesnice a myši.

S myšlenkou zpestřit královéhradecké Pedagogické dny ukázkou ovládání počítače hlasem, jehož výuka je náplní našeho projektu, přišel při své nedávné návštěvě u nás docent Boris Titzl z tamní katedry speciální pedagogiky. Zaujetí studentů (přesněji, aby pravdě bylo učiněno zadost, studentek), s nímž sledovali výklad doplněný názornou demonstrací, bylo nelíčené. Důkazem byl mimo jiné i jejich velký zájem o možnost „popovídat si“ s počítačem a otestovat jeho „poslušnost“. Není divu, řada z přítomných by se časem měla v praxi vcelku běžně setkávat s dnes ještě stále unikátními hlasovými technologiemi jako kompenzační pomůckou.

Vývoj nových technologií, které nás bezmála každodenně přivádějí k obdivu, nejednou až k úžasu, velmi rychle proměňuje prostředí, ve kterém se pohybujeme. Mobil, internet a jiné, mnohem sofistikovanější technické vymoženosti, historicky ještě docela nedávno „výplody“ nespoutané imaginace někdejších autorů vědecko-fantastické literatury, jsou dnes naprostou samozřejmostí, nad níž se už nikdo nepozastavuje. Je proto ohromné, že mnohé z nich lidem účinně pomáhají i tam, kde si organismus člověka sám nepomůže. Hlasové technologie k nim bezesporu také patří. Kdo jiný by to měl vědět než právě speciální pedagogové!


logo Duhoveho mostu

Začátek dalšího kurzu se kvapem blíží

7. 3. 2011, Praha

Student prvního ročníku pražského gymnázia Jana Palacha Filip Hlaváček by měl od dubna zaujmout své místo mezi účastníky nového tříměsíčního kurzu ovládání počítače hlasem. Při návštěvě u nás koncem minulého týdne mohl na vlastní oči posoudit nejen funkčnost hlasových technologií umožňujících pracovat na počítači bez použití klávesnice a myši, ale také pohodlí bezbariérového prostředí, ve kterém se výuka odehrává. Nečekaná náhoda přispěla k tomu, že měl navíc příležitost seznámit se osobně s profesorem Janem Nouzou z Technické univerzity v Liberci, autorem a duchovním otcem počítačových aplikací MyVoice, MyDictate a NEWTON Dictate, bez nichž by projekt Duhový most byl nanejvýš vzdálenou utopií.

foto prof. Nouza s Filipem Hlaváčkem

Na snímku zleva:

Ondřej Sedláček, profesor Jan Nouza, Filip Hlaváček a absolventka pilotního kurzu a dnes pomocná lektorka Duhového mostu Alexandra Gomoi.


logo universal learning design

Mezinárodní konference Universal Learning Design

9.-10. 2. 2011, Brno

Na pozvání organizátorů z Masarykovy univerzity v Brně se náš tým ve dnech 9. a 10. února zúčastnil mezinárodní konference Universal Learning Design. Dostalo se mu tak vítané příležitosti seznámit s projektem Duhový most širší odbornou veřejnost, a dlužno říci, že svou praktickou ukázkou zaujal její pozornost. Přítomní účastníci byli zajedno v tom, že se s tak unikátním využitím hlasových technologií ve prospěch zdravotně postižených osob dosud nesetkali. Většinou totiž pracují pouze s programy přepisujícími mluvenou řeč do textu. Jako třeba profesorka Andrea Petz z Univerzity Johannese Keplera v Linci na snímku s Ondřejem Sedláčkem a Janem Švecem.
foto z konference ULD


Tisková zpráva k zahájení prvního řádného kurzu

11. 1. 2011, Praha

Výuka ovládání počítače hlasem má první absolventy

Předáním certifikátu o úspěšném absolvování kurzu ovládání počítače hlasem prvním čtyřem účastníkům skončila na sklonku loňského roku pilotní testovací fáze projektu Duhový most. Zcela unikátní projekt určený osobám se zdravotním postižením připravilo občanské sdružení Polovina nebe s podporou EU a hlavního města Prahy.

První ze šesti „řádných“ tříměsíčních kurzů pořádaných zdarma přivítá nové účastníky již v úterý 11. ledna v 10.00 hodin.

Smyslem nultého kurzu, který je v současné době předmětem důkladné analýzy, nebylo pouze naučit čtyři osoby s těžkým postižením motoriky horních končetin pracovat s počítačem bez použití rukou. Kurz měl zároveň posloužit k ověření použitelnosti zvolených metodických postupů pro bezprecedentní výuku ve specifickém prostředí.

V obou případech lze dosažený výsledek předběžně považovat za velmi uspokojivý. Všichni účastníci s různou mírou zdravotního postižení a počítačové gramotnosti si osvojili techniku umožňující ovládat počítač hlasem. S pomocí softwarových aplikací MyVoice, MyDictate a NEWTON Dictate mohou napříště bez cizí asistence pracovat s internetem, psát texty nebo vyřizovat elektronickou poštu.

Osvědčil se rovněž model výuky, soustředěný do dvou celodenních lekcí v týdnu, který klade zásadní důraz na soustavné procvičování nové látky. Od zvládnutí základních povelů k bleskové práci s počítačem, jak to předvádí lektorka kurzu Dita Horochovská, sama kvadruplegička, je ale třeba ujít ještě velký kus cesty. Účastníkům ji má usnadnit mimo jiné zapůjčení notebooků s instalovanými hlasovými technologiemi pro nácvik doma. Samozřejmě teprve poté, co si s nimi dokážou sami poradit.

Projekt Duhový most se neomezuje jen na výuku, třebaže sama o sobě významně zkvalitní život lidí odkázaných ve všem na pomoc druhých. Jeho součástí je i závazek hledat pro absolventy kurzů, vedle společenského, také pracovní začlenění. Organizátoři proto průběžně navazují kontakty s potenciálními zaměstnavateli, u nichž by jejich studenti mohli uplatnit svou novou dovednost. Jedna z účastnic pilotního kurzu má mimochodem slušně nakročeno k tomu, aby rozšířila tým lektorů Duhového mostu.


Časopis Veřejná správa – 23/2010

5. 1. 2011, Praha

Ve svém článku uveřejněném 18. listopadu 2010 v rubrice e-servis časopisu Veřejná správa se o našem projektu velmi kladně zmiňuje Jaroslav Winter. Všímá s mimo jiné i toho, že Duhový most se v říjnu úspěšně představil na Mezinárodním veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdrví Medical Fair/Rehaprotex v Brně.
http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-c-23-2010.aspx

casopis verejna zprava


Chcete s námi začít už v lednu? Nečekejte a hlaste se!

6. 12. 2010, Praha

Blíží se konec roku a s ním i závěr našeho pilotního kurzu hlasového ovládání počítače. V jeho průběhu jsme nasbírali velkou sumu zkušeností, které se určitě příznivě promítnou do řádných kurzů, z nichž ten první zahajujeme již 3. ledna 2011.

Ti z vás, kdo jste přesvědčeni, že ovládání počítače hlasem je přesně to, co významně obohatí váš život a dá mu nový impuls, ale i ti, kteří na podobnou příležitost zatím pohlížíte spíše s nedůvěrou, máte stále šanci přihlásit se ještě do lednového kurzu! Neváhejte a využijte ji!

KURZY JSOU BEZPLATNÉ!

Všichni budete vítáni. Ještě před zahájením kurzu nás můžete navštívit a na vlastní oči se seznámit s prostředím, v němž výuka probíhá. Očekáváme vás na adrese: Na Pankráci 1683/127, bezbariérová budova Gemini, 140 00 Praha 4 (NEWTON Media – 2. poschodí). Předběžné přihlášky zasílejte na adresu: polovina.nebe@email.cz, přihlásit se můžete rovněž telefonicky na čísle: 603 836 710.


logo časopisu Můžeš

Duhový most poutá pozornost

5. 12. 2010, Praha

Užitečnost našeho projektu pro lidi se zdravotním postižením vyzdvihl Jaroslav Winter ve svém článku o nových technologiích umožňujících používat počítač bez pomoci rukou. Článek na svém webu stránce uveřejnil časopis Můžeš, který vydává Sdružení přátel Konta BARIÉRY.

Článek v internetové mutaci časopisu naleznete zde


Žáci z Jedličkova ústavu objevili Duhový most

Žáci z Jedličkova ústavu objevili Duhový most

23. 11. 2010, Praha

Na tom, že si Alexandra Gomoi pozvala své kolegy a přátele, by nebylo nic mimořádného, kdyby…, kdyby Saša nebyla jedním ze čtyř účastníků pilotního projektu Duhový most a kdyby zmínění přátelé nebyli její spolužáci z Jedličkova ústavu, kteří se k nám přišli podívat, jak si umí poradit s počítačem. Bez klávesnice a bez myši.

Úterý 23. listopadu nebylo dnem jako každý jiný ani pro Sašu, ani pro její hosty. Zatímco si naše „studentka“ úspěšně odbyla premiérové vystoupení před diváky, ti se zase na vlastní oči přesvědčili, že si ani trochu nevymýšlela, když jim s nadšením vyprávěla o kurzu ovládání počítače hlasem. Několik z nich na místě projevilo předběžný zájem o zapsání do některého z řádných kurzů, které se rozběhnou už začátkem ledna příštího roku.

Inu, není nad osobní příklad.


Duhový most si Slováky získal

Duhový most si Slováky získal

25. 10. 2010, Praha

Na své letošní celostátní setkání slovenští muskulární dystrofici asi jen tak nezapomenou. V pátek 15. října se mohli na vlastní oči přesvědčit, že informace o projektu Duhový most, které objevili na našich webových stránkách, nejsou nafouknutou bublinou. Lektorka Dita Horochovská a její doprovod z Poloviny nebe jim na místě předvedli, že počítač skutečně umí poslouchat na slovo.


dita-horochovska

Duhový most v českých médiích

5. 10. 2010, Praha

Nebývá samozřejmostí, že nejvýznamnější česká média a největší domácí tisková kancelář vyšlou své štáby a zpravodaje pokrýt relativně okrajovou událost. Důvod tohoto zvýšeného zájmu je přesto nabíledni: je jím snaha napomoci potřebným lidem. Tentokrát našim spoluobčanům s těžkým zdravotním postižením.

Ještě v druhé polovině září věnoval týdeník Vlasta celou dvoustranu naší lektorce Ditě Horochovské a o týden později si čtenáři týdeníku Květy mohli přečíst zajímavý článek o projektu Duhový most… (ke stažení zde (Květy) a zde zde (Vlasta))

Pondělnímu zahájení výuky hlasových technologií věnovala pozornost ještě v průběhu dne a večera elektronická média, zejména Česká televize a Český rozhlas. Tištěné deníky se k akci vrátily ve svém úterním vydání, některé, jako regionální Deníky, přejaly obsáhlou zprávu ČTK, jiné, především pak Hospodářské noviny a Haló noviny, zveřejnily vlastní články…

Česká televize dokonce odvysílala reportáž z tréninkové místnosti živě v pořadu Před polednem. Reportáž o projektu Duhový most následně uvedla ve svých zpravodajských relacích, včetně večerních Událostí…

Reportáž na ČT24 nazvaná Ovládání počítače hlasem. Kurz pro lidi s postižením otevírá nové možnosti.

Hlavní večerní relace Událostí 4. 10. 2010, reportáž o Duhovém mostu začíná v čase 26.50 .


dita-horochovska

Začínáme!

4.10.2010, Praha

Za přítomnosti novinářů a zástupců občanských sdružení a organizací pečujících o občany se zdravotním postižením se v pondělí 4. října rozjela naplno praktická část projektu Duhový most, který realizujeme s podporou Evropské unie a hlavního města Prahy.

Čtveřice prvních studentů – ing. Jana Hrdá, Laura Boburková, Alexandra Gomoi a Vladimír Kozman – se dostavila na první lekci z ovládání počítače lidským hlasem. Po dobu tří měsíců, tak dlouho kurz trvá, budou všichni docházet dvakrát týdně do tréninkové místnosti našeho občanského sdružení v Praze Na Pankráci. Pod vedením lektorky Dity Horochovské a našich odborných asistentů si osvojí práci s programy, které ovládání počítače hlasem umožňují.

Kurz je sice teprve na samém počátku, přesto se o jednu dobrou zkušenost můžeme podělit už nyní. Potěšilo nás, jak rychle se rozplynuly obavy některých z účastníků, že by výuka mohla být na jejich síly. Stačilo, aby zjistili, že počítač jejich povelům opravdu rozumí. Zároveň si ověřili, že bude třeba nemálo úsilí a trpělivosti, než je začne poslouchat bez odmlouvání.

Držme jim palce.


logo_duhový_most

Počítače čekají na první povely

15.9.2010, Praha

Jen dny nás dělí ode dne „D“. Projekt Duhový most vstoupí do své testovací fáze už v pondělí 4. října. Po několikaměsíčním úsilí realizačního týmu našeho občanského sdružení vyvrcholí její přípravy první praktickou lekcí z ovládání počítače hlasem. Odpočítávání času do startu začíná.


dita-horochovska

Duhový most se klenul nad Polovinou nebe

10.9.2010, Praha

Coby členové realizačního týmu projektu Duhový most jsme si v pátek 10. září po čase mohli vyzkoušet, jaké to je, usednout do školních lavic v dychtivém očekávání, co nového se dozvíme od paní učitelky. Její roli se samozřejmostí jí vlastní převzala naše lektorka Dita Horochovská, která nám názorně předvedla, jak by měly vypadat úvodní hodiny kurzu hlasového ovládání počítače pro hendikepované osoby …


dita-horochovska

Lektorka Duhového mostu je zajímavá žena

31.8.2010, Náchod

Poslední srpnový den bylo u Horochovských v Náchodě rušno. Redaktorka Jitka Bedrnová a fotograf Martin Kubica z redakce týdeníku Vlasta v doprovodu předsedkyně našeho občanského sdružení Daniely Rázkové přijeli udělat rozhovor s Ditou Horochovskou pro článek, který by měl vyjít v některém ze zářijových čísel. …


omd_sr

Duhový most překračuje hranice

30.8.2010

Přípravy na blížící se spuštění testovací fáze projektu Duhový most nezůstaly bez povšimnutí v sousedním Slovensku. V uplynulých dnech se na nás se zajímavou žádostí o spolupráci obrátila Andrea Paulinyová z občanského sdružení Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike.

OMD v SR, jež je v současné době jedinou specifickou organizací muskulárních dystrofiků na Slovensku, zaujal náš projekt umožňující hendikepovaným osobám ovládat počítač pouhým hlasem. Na Slovensku zatím nic takového neexistuje, a proto by naši slovenští kolegové uvítali, kdybychom jejich klientům názorně předvedli, co vše hlasové technologie dokážou. Vhodnou příležitostí k tomu bude celoslovenské setkání členů organizace, které se uskuteční v polovině října v Piešťanech. Pozvánku do Piešťan jsme samozřejmě přijali a informaci o průběhu akce si pro sebe nenecháme.

Internetové stránky občanského sdružení Organizácia muskulárnych dystrofikov : http://www.omdvsr.sk/


pilotni

Projekt Duhový most vstupuje do pilotního ověření

25.8.2010, Praha

O tom, že spuštění pilotního testu projektu Duhový most se rychle blíží, svědčí návštěva pana Vladimíra Kozmana (na snímku) v naší tréninkové místnosti. Pan Kozman se do projektu zapojí jako jeden z prvních účastníků pilotní výuky v ovládání počítače pouhým hlasem, …


Univerzita Karlova

Studenti se speciálními potřebami Univerzity Karlovy mají možnost se zúčastnit projektu Duhový most

20.6.2010, Praha

Univerzita Karlova v Praze vyšla vstříc snaze o.s. Polovina nebe o propagaci svých aktivit pomáhajících zdravotně postiženým spoluobčanům, a na svých stránkách zveřejnila informace o projektu Duhový most.

více na Informacích pro studenty se speciálními potřebami Univerzity Karlovy

Sdílet na: