Účast špičkových odborníků nabízí panelová diskuse v rámci konference „Průmysl 4.0 – co nám dá a co nám vezme“, jež proběhne v prostorách Fakulty stavební ČVUT v Praze Thákurova 7, Praha 6 ve středu 19. dubna 2017 od 9 hodin v posluchárně C223.

Patří mezi ně například někdejší guvernér ČNB a nyní předseda správní rady 6D Academy Pavel Kysilka anebo děkan spolupořádající Fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Michael Valášek. Pro někoho možná nečekaně se ale (vedle mnoha dalších) zúčastní třeba i zástupce katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK anebo zástupci živnostníků či odborářů.

Proč tomu tak je, vysvětluje prof. Valášek: „Průmysl 4.0 je mimořádně aktuální téma, ne náhodou mluvíme o čtvrté průmyslové revoluci. Vzhledem ke změnám stylu práce a zaměstnávání lidí, k nimž nutně povede, může být její vliv na celou společnost obrovský. Všeobecně se sice očekává velmi pozitivní dopad na ekonomiku zemí EU a USA aj., nicméně ozývají se i hlasy, že tento vliv nemusí být jen pozitivní. A právě dopady nejen v rovině technické, ale i v rovinách dalších – sociální, ekonomické atd. se má tato konference zabývat.“

Vstup na konferenci je po odeslání přihlášky na webu www.afeus.cz zdarma.

Sdílet na: