30.10.2023 jsme měly s koordinátorkou Lídou Hliudz pozvání do Strakovy akademie, kde paní náměstkyně MPSV Šárka Jelínková a paní vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková s Českou asociaci pečovatelské služby uspořádaly kulatý stůl a přijaly náměty od poskytovatelů sociálních služeb z celé ČR. Voláno bylo po slušném a důstojném průběhu kontrol, po posilování prestiže pracovníků v sociální sféře a flexibilnějších možnostech rozšiřování krajské sítě sociálních služeb v celé ČR, protože populace nezadržitelně stárne a služby nepokrývají potřeby obyvatel.

   

Sdílet na: