Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2019 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura, sport, mládež a volný čas, sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby, školství, ochrana životního prostředí a environmentální výchova a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace z roku 2017 a 2018 jsme získali celkovou dotaci 100 000,- Kč.

Děkujeme 🙂

 

 

Odkaz na dokument:

http://praha10.cz/volene-organy/informace-o-jednani/usneseni-rady-a-zastupitelstva/agenttype/view/usneseni/48224/zastupitelstvo-5-13

 

 

Sdílet na: