Workshop pomůcek pro zrakově handicapované

V prostorách Neviditelné výstavy na pražském Karlově náměstí proběhl 18. května workshop, kde si zájemci mohli vyzkoušet moderní pomůcky pro zrakově handicapované. Akci pořádala v rámci Světového dne asistivních technologií (GAAD) Spektra, v.d.n. Workshop probíhal také na Praze 4 v prostorách organizace KŘIŽOVATKA.CZ – počítačového klubu pro zdravotně postižené Zelený pták, kde se návštěvníci seznámili s moderními pomůckami pro tělesně handicapované. Odborným garantem obou workshopů byla doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství v Praze.

Pomůcky pro zrakově handicapované boří bariéry

Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené si osobně přišli vyzkoušet například radní hlavního města Prahy pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková nebo předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy Patrik Nacher.

Co všechno jsme viděli? Přítomné děti zaujaly kamerové lupy s hlasovým výstupem, mobilní telefony pro zrakově handicapované a klávesnice s braillským řádkem. Vyzkoušely si čtecí zařízení pro nevidomé a mohly si tak lépe uvědomit, jaké to je číst text, jestliže čtenář nevidí nebo vidí velmi špatně. Dále jsme viděli komunikační programy ovládané pohledem, zpřístupnění počítače pro osoby s poruchou jemné motoriky, ovládání počítače pomocí speciálních myší, klávesnic, pohybu hlavy, úst, očí. Přítomné děti si zkoušely, jaké to je, když by nemohly komunikovat mluvením a počítač by musely ovládat pohledem, pomocí pohledu otevřít okno či napsat email. „To je velký přínos Světového dne asistivních technologií, že si veřejnost uvědomí, jak moc lidé s handicapem potřebují pro kvalitnější život nové technologie. Často si neuvědomujeme, kolik internetových stránek je nepřístupných, kolik běžných domácích spotřebičů neumožňuje, aby je ovládali lidé s handicapem,“ říká obchodní ředitel Tomáš Hrdinka.

EasyLink je malá bezdrátová braillská klávesnice, kterou lze pomocí Bluetooth připojit k široké škále chytrých mobilů, tabletů a také k přenosným i stolním počítačům. Varianta EasyLink 12 navíc obsahuje dvanáctiznakový braillský displej.

IMG_4852

Foto: bezdrátová braillská klávesnice

Pomůcky i pro děti na autistickém spektru

Spektra, v. d. n. začínala před téměř třiceti roky s pomůckami pro zrakově handicapované, její současná nabídka už ale zahrnuje i hardware a software pro uživatele s mozkovou obrnou, Rettovým syndromem nebo amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Zákazníkům pomůcky pomáhají v běžném životě, zpřístupňují jim služby, které by pro ně jinak byly nedostupné, zákazníci díky nim překonávají bariéry v pracovním i osobním životě, takže mohou vést skutečně plnohodnotný život.

IMG_4848

 

Světový den asistivních technologií – GAAD – letos již pošesté

Světový den asistivních technologií (Global Accessibility Awareness Day – GAAD) se letos koná již pošesté. Každý třetí květnový čtvrtek se po celém světě pořádají akce pro odborníky i širší veřejnost. Konference, workshopy nebo výstavy, na kterých jsou prezentovány moderní pomůcky pro handicapované, pořádají různé organizace z vlastní iniciativy a většinou nezávisle na sobě.