logo-na-ceste-do-nebe-png-velke

Na cestě do nebe – profesionalizace Poloviny nebe, o.p.s.
Registrační číslo projektu CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001842

Informuje o nás helpnet.cz

Logo Evropský sociální fond - operační program Zaměstnanost

Hlavní cíl projektu:

Zvýšení důvěryhodnosti Poloviny nebe vůči veřejnosti, státnímu i soukromému sektoru, (zejména diverzifikace zdrojů, efektivnější hospodaření a fungování, posílení kvality řízení organizace) a zefektivnění práce s cílovou skupinou OZP v oblasti sociálního začleňování a rovných příležitostí.

Všechny aktivity projektu mají 3 části:

  1. Teorie – zpracování strategických dokumentů a nástrojů, do kterého se aktivně zapojí zaměstnanci.
  2. Dodržování strategií a aplikace poznatků ze školení v praxi – průběžné individuální školení vedení a zaměstnanců, marketingové kampaně.
  3. Průběžná evaluace – workshopy pro celý tým Polovinu nebe (periodicita 5 – 6 měsíců).