Polovina nebe – Kurzy hlasových technologií pro osoby s tělesným postižením a seniory – grantové řízení Prahy 6 na p odporu zájmových aktivit v roce 2016

LogoGrP6Pn

Projekt podala obecně prospěšná společnost Polovina nebe na základě pozitivní zkušenosti a ohlasu na podporu osob se zdravotním postižením a seniorů. Účelem projektu je jejich podpora volnočasových aktivit na území MČ Praha 6 a především vzdělání v oblasti ovládání počítače hlasem.

Realizace projektu probíhá do 31.12.2016.

Tento projekt je podpořen Městskou částí Praha 6.

LogoP6

Publikováno 30.4. 2016
Cílem projektu je uskutečnit kurz ovládání počítače hlasem a podpořit a zlepšit kvalitu volnočasových aktivit života seniorům a osobám se zdravotním postižením z Městské části Praha 6 v jejich přirozeném prostředí.  Dvěma osobám se díky kursu dostává v tomto směru účinné pomoci, zvyšováním informovanosti o počítači a to díky kursu ovládání počítače hlasem, a to bezplatně za pomoci dotace S 189/2016/OŠKS.

Příspěvky k projektu

pri vyuce hlasovych technologii (3) strausskriz (2)

Fotografie z výuky v domácím prostředí doc. MUDr. Juraje Strausse, CSc. s lektorem Jiřím Křížem a ředitelkou organizace Polovina nebe PhDr. Danielou Rázkovou, která je garantem akreditovaného programu MŠMT Obsluha osobního počítače a rovněž tak kurzu ovládání počítače hlasem.