Vedoucí projektové kanceláře Josef Novák vyprávěl, jak se inspiroval v dějinách, jaké kameny se pokládají jako základ. Rozhodl se pro pískovec z Mšených Lázní. Po odhalení kamene následovalo předání dortu právě Josefovi Novákovi a jeho projektové kanceláři – punčový dort s marcipánovou polevou ve tvaru stavby nové budovy Evangelické akademie.

Odhalení základního kamene nové budovy Evangelické akademie Praha. V úterý 26. 6. 2018 byl v Divadle Na Cikorce slavnostně odhalen základní kámen nové budovy Evangelické akademie Praha. Polovina nebe byla při tom.

„Jsem rád, že se kámen nepokládá, ani se na něj nepoklepává, ale odhaluje se,“ řekl plnému sálu Divadla Na Cikorce náměstek synodního seniora Pavel Pokorný. „Líbí se mi právě slovo odhalen. Stejně tak se budou odhalovat naše vztahy okolo nově vznikající školy a na těch záleží,“ doplnil s úsměvem Pavel Pokorný. Vedoucí projektové kanceláře Josef Novák vyprávěl, jak se inspiroval v dějinách, jaké kameny se pokládají jako základ. Rozhodl se pro pískovec z Mšených Lázní. Po odhalení kamene následovalo předání dortu právě Josefovi Novákovi a jeho projektové kanceláři – punčový dort s marcipánovou polevou ve tvaru stavby nové budovy Evangelické akademie.

Program byl sestaven z mnoha představení. Jako první proběhlo divadlo studentů EA Praha České nebe 2, odkazující svým názvem na známou hru Járy Cimrmana. Zazpívaly děti z Bratrské školy. Lidé se mohli pomodlit romský Otčenáš s gesty. Poté vystoupilo klarinetové kvarteto z KEA. K tanci vyzvaly kapely The Fish band z GMHS Praha a na závěr Shizzle orchestra.

V rámci celé akce se pořádala sbírka na vybavení auly EA Praha. Druhá půlka sbírky pomůže klientce Poloviny nebe, která má těžké tělesné postižení. Příběh Sofie jsme publikovali už loni. Sbírka na ni stále trvá.

Co bude na kameni vytesáno můžete ovlivnit i vy. Ředitelka školy Jitka Jarošová spolu s Josefem Novákem vyzvali k soutěži o nápis, který bude do pískovce vytesán. Návrhy můžete zasílat na skola@eapraha.cz

 

Sdílet na: