V souvislosti s přechodem na nové internetové stránky postupně přesouváme důležitý archiv mediálních výstupů Poloviny nebe.

Pro archiv všech výstupů prosím přejděte na naše původní stránky:

Archiv mediálních výstupů na původních stránkách

POLOVINA NEBE V ČESKÝCH MÉDIíCh

 • V pražské příloze MF DNES magazínu City vyšel rozhovor s účastníkem našeho kurzu panem Michalem Holcem

  Praha 27.11. 2014
  stažený soubor

  V pražské příloze MF DNES magazínu City vyšel inzerát Poloviny nebe

  Praha 28.8. 2014
  

 

V nejnovějším Abilympijském zpravodaji, roč. XV, číslo 2/2014, zveřejnili článek o výročních cenách Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky MOSTY 2013. V tomto ročníku se až do nejužších nominací dostal portál Pomoc na dvanáctce, na kterém spolupracují také absolventi našich kurzů ovládání PC hlasem.Článek si můžete přečíst ZDE.

V pražské příloze MF DNES magazínu City vyšel rozhovor s ředitelkou Poloviny nebe PhDr. Danielou Rázkovou

SPHAP1514032412490-p1

 

Praha 25.3. 2014

 

Díky libereckým vědcům mohou postižení ovládat počítač hlasem

Mladá fronta DNES | 24.3.2014 | Rubrika: Kraj Liberecký | Strana: 2 | autor: Adam Pluhař | Téma: Městská část Praha 12

Počítačový program liberecké univerzity na ovládání PC hlasem otvírá těžce postiženým lidem cestu do
života. S počítačem nikdy nepracovali, teď mohou napsat soukromý dopis, někteří najdou i zaměstnání.

LIBEREC U počítačů sedí čtyři lidé ne starší třiceti let a mluví s počítačem. Vlastně mu diktují povely a on je poslušně plní. Nedokáží pohybovat rukama, ale hlas jim nahrazuje nejen klávesnici, ale i myš.
Na obrazovce volí pouhým hlasem nejrůznější pokyny. Vybírají dvojklik, kliknutí pravým tlačítkem, escape nebo podržení tlačítka. A pak – píší. Napíší i ryze soukromý e-mail tak, aby se jeho obsah dozvěděl opravdu jen člověk na druhém konci internetu. Banalita? Ne. Pro skupinu těžce handicapovaných z Libereckého kraje to byl zatím jen nerozlousknutelný oříšek, bez cizí pomoci se totiž při práci na počítači neobešli. Teď díky libereckým vědcům a evropskému projektu mění sny ve skutečnost a stávají se soběstačnějšími.
V Jedličkově ústavu se nepohybliví lidé učí v tříměsíčním kurzu ovládat programy MyVoice, MyDiktate a Newton Dictate, kterými ovládají počítač bez použití rukou. Mění tak mluvené slovo v psaný text. Programy vyvinul před osmi lety vědecký tým liberecké univerzity pod vedením profesora Nouzy. První dva jmenované programy dnes prodává liberecká firma Fugasoft, která má s univerzitou licenční smlouvu. Lidem, co nedokáží ovládat ruce, zlepší život, mnozí díky programu dokonce dokáží najít práci.
Každý pátek jezdí učit zájemce o kurz lektoři obecně prospěšné společnosti Polovina nebe. Kurz platí Evropský sociální fond a účastníci jej mají zadarmo. „Pro mnohé účastníky je to zcela revoluční. I v těch nejintimnějších záležitostech jsou odkázáni na druhé, Nikdy nemohli pracovat na počítači, psát. Všechno museli diktovat někomu dalšímu, teď si to mohou napsat sami. Takový kurz jim taky velmi zvedne sebevědomí, protože se stávají samostatnějšími. Je to důležitý rozměr, možná důležitější než možné získání zaměstnání,“ vysvětlil význam speciálního programu pro těžce postižené Tomáš Pavlů ze společnosti Polovina nebe.
Po nějaké době dostanou účastníci kurzu počítač k vypůjčení a mohou si věci zkoušet doma. Do tří měsíců se počítač naučí rutinně ovládat.
„Do kurzů přijdou lidé, kteří si celý život mysleli, že s počítačem nemohou pracovat, protože nemají pohyblivé ruce. Náš program to ale vyvrací a otvírá jim cestu ke kvalitnějšímu životu. Mám ohromnou radost z toho, že se dostává stále víc mezi lidi. Desítky lidí už kvůli tomu žijí lépe,“ zmínil profesor Jan Nouza, proděkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií liberecké Technické univerzity a autor programů.
Společnost Polovina nebe už díky nim od roku 2006 proškolila 103 lidí s těžkým postižením. Práci našly už více než tři desítky handicapovaných. „Mám velikou radost z každého člověka, kterému naše společnost pomůže najít zaměstnání,“ řekla ředitelka Poloviny nebe Daniela Rázková
Na pohled se může zdát, že práce s počítačem jde účastníkům kurzu pomalu. Začas se ale dokáží vypracovat do mistrovsky hbitého užívání PC.
„Znám lidi, kteří počítač ovládají mnohem rychleji, než by to udělal běžný člověk. Třeba Dita Horochovská, která také prošla kurzem a teď je sama lektorkou, napíše mail asi dvakrát rychleji než já,“ zmínil profesor Nouza.
Sama Dita Horochovská nešetří chválou na takový styl práce na počítači pro lidi, co nemohou pohybovat rukama. „Získají určité osamostatnění, ale i soukromí. Mohou vést osobní korespondenci, pro mnohé se stane ovládání počítače hlasem i novým koníčkem, díky kterému mohou získat práci,“ zmínila Dita Horochovská.
Jedna z účastnic školení našla uplatnění v archivu obecního úřadu, kde využívá hlasové technologie.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES – liberecký kraj

Polovina nebe úspěšně boří hlasem bariéry i v Libereckém kraji

Liberec 1.3.2014

Pracovat je možné i bez rukou, stačí váš hlas

 

Liberecký deník Datum vydání: 1.3.2014 / zpráva 05 , Autor: Petr Vodseďálek.
Projekt občanského sdružení Polovina nebe učí osoby s těžkým zdravotním postižením ovládat počítač hlasem. Díky unikátnímu softwaru, který vyvinul profesor Jan Nouza z Technické univerzity v Liberci, mohou klienti posílat emaily nebo surfovat na internetu

Liberecký kraj – Ovládání počítače hlasem není ve světě informačních technologií žádnou novinkou, ale myšlenka využít tuto možnost pro vzdělávání a následnou integraci osob se zdravotním postižením do pracovního procesu je podle ředitelky sdružení Polovina nebe Daniely Rázkové naprosto bezprecedentní nejen v České republice, ale i v okolních zemích.
Byla to právě Rázková a profesor Jan Nouza, kteří tento nápad začali realizovat. Původně měl software vyvinutý na Technické univerzitě v Liberci sloužit pouze strojům, postupem času se ale přišlo na to, že by mohla nová technologie pomáhat i lidem.

Tělesné postižení nemusí být fatálním hendikepem
Tři počítačové aplikace, My­ Voice, MyDictate a Newton Dictate, umožňují ovládat počítač pouze hlasem lidem, kteří ho nemohou obsluhovat manuálně. Občanské sdružení Polovina nebe organizuje po celé republice vzdělávací kurzy, kde se klienti učí pracovat s unikátním softwarem.
Někteří z nich tak dostanou úplně první šanci, aby se seznámili s počítačem. Jiní získají úplně první šanci na soukromí. Ti nejnadanější z absolventů mohou díky nabytým vědomostem získat pracovní uplatnění na trhu práce. „Sebelepší úmysl však sám o sobě ještě není zárukou dobrého výsledku, obzvlášť jde ­li o realizaci unikátního projektu, jímž Duhový most bezesporu je. V tomto případě nicméně můžeme s potěšením konstatovat, že projekt byl po všech stránkách úspěšný. Tak úspěšný, že koncem roku 2011 jsme výuku ovládání počítače hlasem rozšířili na čtyři další kraje České republiky, a od března roku 2013 realizujeme další dva nové projekty zaměřené na výuku ovládání počítače hlasem i v dalších dvou krajích,“ píše ředitelka a hybatelka Poloviny nebe Daniela Rázková v závěrečné zprávě k projektu.

Naděje pro postižené
Iniciativa se zaměřila především na skupinu osob s omezenou hybností horních končetin. Realizovanými projekty se pak sdružení snaží toto zdravotní znevýhodnění eliminovat. Kurzy mají za cíl motivovat absolventy k větší samostatnosti, lepší informovanosti a díky tomu pak dosáhnou i leckdy vytouženého soukromí.
„Měli jsem jednoho klienta. Byl to devatenáctiletý klu, který ztratil po nehodě hybnost horních i dolních končetin. Jedinou možností, jak mohl komunikovat s okolním světem, pro něj byly emaily, které diktoval vlastní matce. Asi si umíte představit, jaké to pro něj bylo, když chtěl napsat třeba kamarádce. Díky hlasovému softwaru si email může napsat bez problémů sám a navíc získal soukromí,“ uvedl příklad Ondřej Sedláček ze sdružení Polovina Nebe.

Jak si poradit, když je vše poprvé
Vzdělávací kurzy jsou bezplatné díky financování z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí. Přihlásit senaně může prakticky kdokoliv, kdo má chuť a myslí si, že to zvládne.
„Základem všech našich projektů je výklad a následný skupinový, popřípadě individuální trénink ovládání počítače pomocí hlasu. Jednotlivé kurzy jsou většinou tříměsíční a v jejich průběhu se naši klienti, kteří nejsou schopni nebo jim činí potíže manipulovat s myší a klávesnicí, naučí nezbytným základům práce s počítačem. Nejen teoreticky,“ píše Rázková.
V Libereckém kraji probíhají kurzy v projektu s názvem Pracovat bez rukou lze každý pátek v prostorách Jedličkova ústavu v Liberci. Školitelé sem pravidelně dojíždí z Prahy za klienty, kteří jsou, ale nemusí být, zároveň klienty Jedličkova ústavu. Pokud by navštěvoval kurz někdo mimo instituci, sdružení jim může zajistit dopravu na výuku. Na kurzech se klienti učí na vypůjčených počítačích, které jsou ale upraveny speciálně podle jejich potřeb. Prakticky to vypadá tak, že klient má na hlavě sluchátka s mikrofonem a před sebou otevřený laptop s nainstalovaným softwarem. Školitel ho pak provází jednotlivými kroky, které si klient může okamžitě vyzkoušet v praxi.
Co všechno lze dosáhnout jen pomocí hlasu, dobře ilustruje Dita Horochovská, jedna z lektorek kurzů. Dita je z cílové skupiny osob se zdravotním postižením, díky soustavnému cvičení si dokáže poradit prakticky se všemi běžnými úkony a to do takové míry, že sama začala učit ostatní.
Podle lektora Patrika Zalmaye je při práci s klienty důležitá vytrvalost a také trpělivost. S klientkou Věrkou právě zkoušeli práci v textovém editoru. Věrku baví psát. Po chvíli zaváhání s intonací už diktuje softwaru větu: Jsem na školení informačních technologií. Věrka patří k těm pokročilejším, dnešním dnem končí prezenční výuka a ona si laptop odnese na pár měsíců domů, aby si na něm mohla zkoušet to, co se během kurzu naučila. Pak se může rozhodnout, jestli by chtěla sama počítač vlastnit. „I s nákupem počítačů můžeme klientům pomoct. Díky evropským dotacím jsme schopni sehnat grant, který pokryje až 90 procent nákladů. Oni pak mohou začít využívat počítač i doma,“ vysvětluje Pavel Nový z Poloviny nebe. Celkově už bylo proškoleno 103 osob, z nichž 32 našlo za asistence sdružení vhodného zaměstnavatele. V současné době jsou v kurzech, které poběží až do jara příštího roku, stále volná místa. Zájemci mohou kontaktovat organizátory na emailu polovina. nebe@email.cz

Český rozhlas navštívil výuku počítače hlasem v Liberci

Liberec 14.2. 2014

Český rozhlas odvysílal 22.2. 2014 reportáž z Jedličkova ústavu v rámci našeho projektu Pracovat bez rukou lze, který  v současné době probíhá v Liberecckém Kraji

Odvysílaný záznam si můžete poslecnout ZDE

I v roce 2014 přicházíme s nabídkou úspěšných kurzů hlasových technologií

Praha 17.2.2014

stažený soubor (1)

Inzerátem v MF DNES, který vyšel 17.2. 2014, oslovujeme nové zájemce o naše projekty hlasových technologií v rámci projektů Pracovat bez rukou lze a I Ty můžeš pracovat – hlasem!

Dnešní výuku hlasových technologií v Liberci  natáčela Česká televize

Liberec 31.1.2014

Liberecká redakce České televize natočila reportáž z výuky v Jedličkově ústavu,

Podívat se můžete ZDE

Fotografie z natáčení výuky najdete ZDE

Zajímavý článek v časopisu Moderní obec

stažený soubor (9)

V aktuálním čísle časopisu Moderní obec vyšel zajímavý článek o průkopnických výběrových řízeních se sociálním aspektem na Městské části Praha 12:

Sociální portál MČ Praha 12 jako pokusný balónek
Moderní obec | 13.1.2014 | Rubrika: informační a komunikační technologie | Strana: 19 | autor: RADEK SOUKUP | Téma: Městská část Praha 12

Dvě výběrová řízení, u nichž se uplatnila kritéria zvýhodňující dodavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, má za sebou Úřad městské části Praha 12. Prvním zkušebním balonkem bylo vytvoření portálu zaměřeného na sociální oblast. Výsledky za první půlrok provozu potvrzují, že se tento krok do nejistoty vyplatil.

Jak konstatuje uvolněná radní Daniela Rázková, odpovědná za sociální oblast: >Účastník ve výběrovém řízení na vytvoření a zajištění provozu internetového portálu Pomoc na dvanáctce musel splnit mimo jiné dvě kritéria – zaměstnat při tvorbě i provozu portálu osoby se zdravotním postižením a již provozovat nějaký obdobně zaměřený server. Vítězné BMI sdružení obě podmínky splnilo a výsledky ukazují, že toto zdánlivé omezení počtu možných dodavatelů nebylo vůbec na závadu.«

ÚČINNĚJŠÍ KOMUNIKACE

Zdravotně postižení zaměstnanci BMI, vozíčkáři a jeden ohluchlý pracovník, nejprve provedli důkladnou rešerši desítek krajských a městských portálů a shromáždili vše dobré, co je kde zaujalo. Ke zkoumání přistupovali na základě osobních zkušeností a potřeb, jaké informace by na portálu zaměřeném na sociální oblast očekávali.
Poté vznikl první nástřel struktury portálu Pomoc na dvanáctce (http://p12.helpnet/. cz), který šéfredaktor Jaroslav Winter ve spolupráci s radní, vedoucím odboru sociálních věcí a vedoucím odboru IT upravili do konečné podoby, kterou schválila odborná komise, v níž byli zástupci vedení úřadu. Přitom Jaroslav Winter využil znalostí problematiky zdravotního postižení, které získal během desetiletého provozování portálu Helpnet, jenž komplexně pokrývá danou problematiku.
„Portál Pomoc na dvanáctce je účinnou informační podporou zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům, zlepšuje komunikaci mezi městskou částí Praha 12 a jejími obyvateli s důrazem na celou sociální oblast. Ta zahrnuje také rodiny či jinak zapojené osoby a organizace, jež se zabývají sociální pomocí včetně neziskovek,“ říká Daniela Rázková. Dodává, že ji těší, že práci na portálu zvládají lidé s velmi těžkým tělesným postižením.

ŠIROKÝ ZÁBĚR PORTÁLU

Důležité bylo najít u každého z nich, jaký druh činnosti jim jde nejlépe. Ukázalo se např., že jeden je výborný na zpracování rešerší či monitorování médií. Druhý je spolehlivý při zajišťování rubriky Pracovní nabídky, do níž denně dodává inzeráty zaměstnání pro osoby se ZP z řady zdrojů. Vzhledem k cílové skupině portálu vybírá nabídky v Praze nebo práce, které lze vykonávat z domova. Další pracovník upřednostňuje psaní vlastních článků.
Aktuální informace na portál dodávají rovněž pracovníci ÚMČ a k informování o svých aktivitách jej využívají v hojné míře poskytovatelé sociálních služeb.
Vyhledávanou je rovněž rubrika Granty, která soustřeďuje informace o vyhlašovaných řízeních, v nichž se mohou ucházet o finanční podporu fyzické osoby i organizace z Prahy 12. Zájemcům portál rozesílá i týdenní e-mailový newsletter. Pro návštěvníky portálu je určena i poradna, v níž odpovídají pracovníci odboru sociálních věcí MČ Praha 12 a Poradny Ligy vozíčkářů.
Už během prvních dvou měsíců dosáhl portál návštěvnosti, která byla stanovena jako cíl po jednom roce provozu. Přitom průměrná doba na jednu návštěvu u opakovaných návštěv přesáhla sedm minut.

PROSPĚŠNÁ KRITÉRIA ZVÝHODNĚNÍ

Kritéria zvýhodňující dodavatele, kteří zaměstnávají osoby se ZP, obsahovalo zadání veřejné zakázky záměrně. ÚMČ má totiž vlastní zkušenosti se zaměstnáváním lidí se ZP, kteří se uplatňují např. v archivu při digitalizaci dokumentů či v redakci radničních novin, a chtěl podpořit sociální podnikání u jiných organizací.
Protože s touto formou veřejné zakázky nebyly zkušenosti a vyskytly se obavy z porušení legislativy, radní Daniela Rázková požádala o pomoc odborníky Úřadu vlády. S jejich garancí pak proběhlo i druhé výběrové řízení, v němž nadlimitní zakázku na údržbu veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství MČ Praha 12 získalo občanské sdružení Fokus, které zaměstnává osoby s mentálním postižením. *

Kritéria zvýhodňující dodavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, obsahovalo zadání veřejné zakázky záměrně.

Radek Soukup, Pomoc na dvanáctce odkaz na článek najdete ZDE

Další inzerát v MF DNES

Praha 18.12.2013

stažený soubor (1)

 Dalším inzerátem v MF DNES, který vyšel 18. 12. 2013, oslovujeme znovu nové zájemce o naše projekty hlasových technologií v rámci projektů Pracovat bez rukou lze a I Ty můžeš pracovat – hlasem!.

Inzerát v MF DNES

Praha 12.12.2013

stažený soubor (1)

Inzerátem v MF DNES, který vyšel 12. 12. 2013, oslovujeme nové zájemce o naše projekty hlasových technologií v rámci projektů Pracovat bez rukou lze a I Ty můžeš pracovat – hlasem!.

V magazínu MF DNES, který vyšel 28. 11. 2013, je inzerát, kterým oslovujeme nové zájemce o naše projekty hlasových technologií

Praha 28.11.2013

stažený soubor (1)

V pražské příloze MF DNES magazínu City vyšel článek o projektech Poloviny nebe a hlasových technologiích

Praha 26.11.2013

img-Y27083218-0001-p1

V Kladenském deníku vyšel článek ze slavnostního zakončení projektu

Kladno 14.10.2013

Polovina nebe v Abilympijském zpravodaji

stažený soubor (15)

V novém čísle Abilympijského zpravodaje (2/2013) vyšel článek o aktivitách našeho sdružení, i o kurzech, které v rámci jednotlivých projektů nabízíme.

Zmíněný článek najdete vlevo dole na straně 3, celé číslo Abilympijského zpravodaje si můžete přečíst ZDE.

S potěšením bychom Vás také upozornili na článek na straně 6, ve kterém je otištěn vítězný příspěvek literární soutěže „Internet a můj handicap“ s názvem Asík2. Autorem je Michael Vidura, absolvent našeho brněnského kurzu ovládání PC hlasem, a celý vítězný příspěvek je pojat jako vizionářská nadsázka o hlasovém ovládání.

Zakončení projektu Hlas je šance a jeho výsledky v Královéhradeckém deníku

25.10.2013, Praha

V Deníku východních Čech otiskly velký článek  o projektu Hlas je šance:

Projekt Hlas je šance v MF DNES

22.10.2013, Hradec Králové

stažený soubor (8)

V Hradecké regionální verzi Mladé Fronty DNES vyšel na straně 2B článek o našem projektu Hlas je šance, přečíst si ho můžete zde:

Slavnostní zakončení Projektu Hlas je šance natočila ČT

 Brno, 17.10.2013

Brno 3

 Dnes jsme se rozloučili s brněnskými účastníky projektu Hlas je šance.Děkujeme za společné příjemné zážitky, a doufáme, že i v budoucnu budou příležitosti k setkávání.Setkání a účastníky natáčela také Brněnská redakce České televize reportáž je ke shlédnutí:

 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/313281381991017-udalosti-v-regionech/obsah/285838-projekt-hlas-je-sance-pomaha-handicapovanym/

Fotografie z tohoto setkání si můžete prohlédnout na našem facebooku ZDE.

Tatínek absolventa našeho projektu postavil handbike

Praha, 16.9.2013

pouzijte-tlacitko-sdilet images (4)

Tento hanbike postavil tak, aby Petrovi P. vyhovoval nejen velikostí, ale hlavně způsobem ovládání. Po různém zkoušení handbike upravovali a vylepšovali, jízda je příjemná i na nerovné cestě.

Tento handbike natočili novináři z iDNES.cz, podívat se můžete ZDE.

Rozhovor s ředitelkou Poloviny nebe PhDr. Danielou Rázkovou v Novinách Prahy 12

Praha, 30.8.2013

V Novinách Prahy 12, září 2013, vyšel rozhovor s ředitelkou o.s. Polovina nebe, PhDr. Danielou Rázkovou o práci na radnici, v našem sdružení i o jejích koníčcích.

Rozhovor s ní si můžete přečíst zde:
 

Celé číslo Novin Prahy 12 ke stažení ZDE.

Právo

stažený soubor (3)

Zaměstnávat zdravotně postižené se vyplácí

Překonat limity a vytvořit speciální podmínky pro občany se zdravotním postižením pomáhají projekty financované z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). „Někteří zaměstnavatelé bohužel stále trpí předsudky, že lidé se zdravotním postižením by vůbec neměli pracovat, protože jsou nemocní. To ale není pravda, mají jen určitá omezení. A ta mohou překonat třeba speciální úpravou pracoviště nebo volbou vhodné práce,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.

Právo, 10. 7. 2013

Zkušenosti s tím má i devětatřicetiletá Laura Bobůrková, která vystudovala dějiny umění na Karlově univerzitě, ale kvůli zdravotnímu postižení jí chybí jemná motorika, a nemůže proto ovládat počítač rukama. Život jí zásadně změnila možnost pracovat s technikou pomocí hlasu. S novým softwarem se naučila pracovat v projektu Můj hlas – moje práce, který realizuje občanské sdružení Polovina nebe. Laura díky tomuto projektu získala práci na městském úřadě a splnil se jí tak sen chodit do práce mezi ostatní lidi.

„Pokud zdravotně postižený člověk svůj hendikep otevřeně přizná, osvícené firmy vědí, že díky takovému člověku mohou ročně ušetřit desítky až stovky tisíc korun,“ říká Hana Potměšilová z Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Společnosti s více než 25 zaměstnanci mají totiž povinnost zaměstnat ve své firmě určitý počet osob se zdravotním postižením. Neučiní-li tak, musí zaplatit za každou osobu, které nenabídnou práci, pokutu 60 000 korun nebo odebrat zboží vyrobené lidmi s postižením v hodnotě 166 000 korun bez DPH. Pokud naopak firma dá šanci zdravotně postiženému člověku, může od Úřadu práce ČR získat roční dotaci ve výši 48 000 korun. Navíc má také nárok na slevu na dani z příjmu ve výši až 60 000 korun.

„Mnohým zdravotně postiženým chybí potřebné sebevědomí a schopnost prosadit svá zákonná práva,“ říká Martin Stolín ze společnosti Santé Institut.

Ta se snaží zdravotně postiženým pomoci prostřednictvím projektu Důstojné zaměstnávání pro osoby zdravotně postižené, podpořeným z Evropského sociálního fondu. Hendikepovaným radí, jak uspět na otevřeném trhu práce a pomáhá jim zaměstnání najít.

Zdroj: Právo

Vozíčkář:

stažený soubor (7)

Polovina nebe se rozprostřela nad dalšími městy

28.6.2012, Praha

„Doleva 400. Nahoru 50. Myš. Vezmi. Probuď se. Usni. Začátek diktování. V tiché místnosti se ozývá ševelení a zvláštní povely. U počítačů sedí lidé, ani se nehnou, klávesnice zůstávají nepoužité. Přesto se před nimi na obrazovkách vše hýbe. Ovládají počítač hlasem. Díky občanskému sdružení Polovina nebe, která své úspěšné pražské kurzy nabízí nově v dalších krajích České republiky.“

Takhle začíná pěkný článek Anety Šedé o našich aktivitách a jejich rozšiřování do dalších krajů České republiky. Celý článek v elektronické verzi si můžete přečíst ZDE, naskenované z verze tištěné ZDE.

Respekt.cz:

stažený soubor (6)

Pro inspiraci všem – rozhovor s účastnicí našich kurzů JUDr. Marešovou

Rozhovor najdete na stránkách časopisu RESPEKT ZDE.

Zpravodaje IN (Jaro 2012):

images (2)
Rádi bychom Vás upozornili na článek o aktivitách o.s. Polovina nebe, který vyšel na straně 11 ve Zpravodaji IN pro jaro 2012, vydávaného Českou Unií pro Podporované Zaměstnávání.

Zpravodaj IN je k nahlédnutí ZDE.

Portál Helpnet:

stažený soubor

Daniela Rázková: Výuka ovládání počítače hlasem dostala zelenou v dalších krajích

26.3.2012 8:19
Ovládání počítače hlasem už nějaký čas není ve světě informačních technologií žádnou novinkou. Myšlenka využít dostupných počítačových programů pro systematickou výuku osob s těžkým zdravotním postižením, tedy cílové skupiny odkázané ve všem výlučně na pomoc druhých, je přesto naprosto bezprecedentní nejen v České republice, ale i v okolních zemích. Prvenství občanského sdružení Polovina nebe je v tomto ohledu nesporné.

Každá pomoc umožňující zdravotně postiženým spoluobčanům překlenout hendikep, který jim stojí v cestě k plnohodnotnému začlenění do společenského života, má smysl. Jejich aktivní zapojení do co nejširšího okruhu činností přitom není přínosem jen pro ně osobně. Je ve skutečnosti v bytostném zájmu společnosti samotné využít potenciálu, který zdravotně znevýhodnění představují a který ve svém postižení nemohou naplno projevit. Právě k tomuto cíli směřují kurzy ovládání počítače hlasem pro zdravotně postižené osoby, které občanské sdružení Polovina nebe vede od roku 2010 v rámci projektu Duhový most a které se pro svůj úspěch dočkaly pokračování ve dvou nových projektech.

Odkaz na článek ZDE, soubor ke stažení s celým textovým příspěvkem ZDE.

Abilympijský zpravodaj (1/2012, strana 6):stažený soubor (15)

Bezplatné unikátní počítačové kurzy už nejen v Praze

Celý časopis je ke stažení zde

Český rozhlas 2 – Dobrá vůle (8.1.2012):

Paní redaktorka Romana Růžičková nás navštívila ve výuce Duhového mostu, a vyzpovídala nás o naší práci, projektech, kurzech i plánech do budoucna.

stažený soubor (3)

Záznam pořadu Čr2 Dobrá vůle z 8. ledna 2012 si můžete poslechnout zde

Polovina nebe v deníku Právo a na serveru www.novinky.cz (27.10.2011):

stažený soubor (3)

Deník Právo zveřejnil 26. 10. 2011 článek o vystoupení občanského sdružení Polovina nebe na veletrzích Medical Fair / Rehaprotex, k přečtení zde . Článek od stejného autora vyšel také na serveru www.novinky.cz, k přečtení zde.

Plzeňský deník (22. 10. 2011, str. 2):

stažený soubor (16)

Hendikepovaní Plzeňané se budou moci naučit ovládat počítač hlasem

Plzeň – Ovládání počítače hlasem přestává být výsadou Pražanů se zdravotním postižením. Počátkem příštího roku se unikátní kurzy, umožňující pracovat dokonce i lidem s nehybnými horními končetinami, otevřou také pro účastníky z dalších krajů republiky. Podle Daniely Rázkové, předsedkyně občanského sdružení Polovina nebe, její tým v současné době připravuje realizaci dvou nových projektů. Ty díky dotaci Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí (OP LZZ) dají po Praze šanci absolvovat bezplatné kurzy ovládání počítače hlasem zdravotně postiženým obyvatelům čtyř dalších krajů: Jihomoravského, Královéhradeckého, Plzeňského a Středočeského. Několik desítek úspěšných a spokojených absolventů kurzů je pro Danielu Rázkovou a její tým silnou motivací v úsilí o to, aby příležitost naučit se pracovat na počítači, i když ruce neposlouchají, dostali všichni, kdo to v České republice potřebují.“

Radio France Internationale (7. 09. 2011):

stažený soubor (5)

Zajímavou reportáž z průběhu jednoho z kurzů Duhového mostu, kterou před časem odvysílala francouzská redakce Radia Praha, si našla cestu i do zahraničí. Do svého pravidelného zpravodajského pořadu ji 30. srpna zařadila zahraniční sekce francouzského rozhlasu Radio France Internationale (RFI). odkaz zde.

Český rozhlas 7 – Radio Praha (4. a 7. 07. 2011):

stažený soubor (4)

Francouzská redakce Radia Praha odvysílala reportáž z kurzu Duhového mostu, kterou rozšířila o samostatný profil naší lektorky Dity Horochovské v rubrice Slavní a méně slavní Češi. Reportáž si můžete poslechnout v originále zde, překlad přečíst zde. Profil Dity Horochovské najdete zde, překlad přečíst zde.

Český rozhlas Regina – pořad Bez bariér (27. 01. 2011 2011):

images (3)

O projektu Duhový most informovali 27. 1. 2011 v pořadu Bez bariér Kateřina Kubalová a Miroslav Jedlička. Poslechnout si je můžete zde.

Český rozhlas 1 – Radiožurnál (20. 1. 2011):

stažený soubor (1)

Reportáž Zuzany Skalické o Duhovém mostě (reportáž začíná v čase 47:40)

Právo (14. 1. 2011):

stažený soubor (3)

 

O zahájení prvního řádného kurzu ovládání počítače hlasem přinesl stručnou informaci i deník Právo, viz. zde

NATIONAL GEOGRAPHIC (13. 1. 2011):

images

Počítač poslouchá na slovo

V článku věnovanému hlasovým technologiím se NG zmiňuje také o Duhovém mostě – „Počítač poslouchá na slovo“

MF Dnes (12. 1. 2011):

stažený soubor (8)

Ovládání hlasem

11.1.2011 – Zahájení řádného kurzu

Duhový most je téma, které poutá pozornost. Po pilotním projektu v říjnu loňského roku i zahájení prvního řádného kurzu ovládání počítače hlasem 11. ledna 2011 nezůstalo bez odezvy v médiích:

Český rozhlas i v živém vysílání (vysílání 1, vysílání 2 )
Finanční noviny
Novinky.cz

Veřejná správa (23/2010):

stažený soubor (14)

Ve svém článku uveřejněném 18. listopadu 2010 v rubrice e-servis časopisu Veřejná správa se o našem projektu velmi kladně zmiňuje Jaroslav Winter. Všímá s mimo jiné i toho, že Duhový most se v říjnu úspěšně představil na Mezinárodním veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdrví Medical Fair/Rehaprotex v Brně. http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-c-23-2010.aspx.

Centrum Paraple (11/2010):

stažený soubor (5)

o Duhovém mostě

Duhový most zaujal svým zaměřením celou řadu spřízněných organizací a občanských sdružení. Nechybí mezi nimi ani významná charitativní organizace Centrum Paraple, která o projektu informuje na svých webových stránkách: http://www.paraple.cz/Default.aspx?tabid=547.

Rodina21.cz (10.11.2010):

images (1)

Pojďte na exkurzi do „nebe“

Rodina 21.cz je pestrý a zajímavý internetový portál pro celou rodinu, který si rozhodně zaslouží pozornost. Jeho autoři zase pro změnu svou pozornost věnovali našemu projektu Duhový most:http://www.rodina21.cz/nejen-prstem-po-mape/pojdte-na-exkurzi-do-nebe.

Listy hlavního města Prahy (11/2010):

Lidé s postižením rukou se učí ovládat počítač

Speciální pedagogika (3/2010):

stažený soubor (10)

Programy pro diktování do počítače a možnosti jejich využití osobami se speciálními potřebami

Moje země (5/2010 21.10.2010):

stažený soubor (2)

Duhový most otevřen!

Pražský deník (16.10.2010)

Postižení se naučí, jak je počítač poslechne na slovo!

Právo (6.10.2010):

stažený soubor (3)

Šance na práci pro handicapované:

naučit se ovládat počítač hlasem

Hospodářské noviny (5.10.2010):

images

Počítače pro handicapované: Tužku by do ruky brali těžko, „napsat“ e-mail ale mohou!

Haló noviny (5.10.2010):

stažený soubor (11)

Mohou ovládat počítač hlasem!

Česká televize (4.10.2010):

stažený soubor (12)

Záznam živého vstupu v pořadu Před polednem

                                                                                                             link

Vlasta (39/2010):

stažený soubor (4)

Když jazyk je víc než ruka

článek v PDF

Květy (40/2010):

stažený soubor (13)

Hlas místo rukou!

článek v PDF

 

 

 

Sdílet na: