Společnost Polovina nebe, o.p.s. zahájila dne 20. 9. 2018 veřejnou sbírku za účelem získání finančních prostředků na vybudování bezbariérového přístupu do budovy Modřanského biografu (občanská vybavenost) – případně další peníze budou použity na úpravu okolí přístupu do biografu na adrese U Kina č. p. 44, Praha 12 – Modřany, nacházející se na pozemku parc. č. 163/1 v k.ú. Modřany.

Osvědčení veřejné sbírky pod č. S-MHMP/1304515/2018, vydal Magistrát hlavního města Prahy dne 20. září 2018.

Přispět do sbírky můžete bezhotovostním převodem na bankovní účet u Fio banky, a.s., číslo účtu 2301485397/2010.

Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení o poskytnutí daru pro účel odečtu od základu daně. V takovém případě uveďte u platby variabilní symbol (devítimístný tvar Vašeho telefonního čísla).

Srdečně všem předem děkujeme za dary a podporu naší neziskové činnosti.

Obecně prospěšná společnost Polovina nebe

Obecně prospěšná společnost Polovina nebe se transformovala z občanského sdružení Polovina nebe založeného v roce 2006 na podporu osob sociálně vyloučených při jejich integraci do společnosti.

Od 1. ledna 2015 je Polovina nebe, o. p. s., registrovaným poskytovatelem sociálních služeb:

  • Osobní asistence – terénní služba

Od 30. října 2016 je Polovina nebe, o. p. s., registrovaným poskytovatelem služby:

  • Sociální rehabilitace – ambulantní a terénní služba

Jsme zařazeni od roku 2015 do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb se službou osobní asistence a roku 2016 také se službou sociální rehabilitace.

V souvislosti s naším předmětem činnosti se také zabýváme přípravou a realizací projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, výzkumu a vývoje a podpory podnikání. Mimo jiné poskytujeme službu public relations uváděné pod zkratkou PR, které lze volně přeložit jako vztahy s veřejností.

Zabýváme se rovněž problematikou Strukturální pomoci ze strany EU a příležitostmi, které tato pomoc českým subjektům nabízí. Působíme na celém území České republiky.

 

 

 
Sdílet na: