http://polovinanebe.cz/wp-content/uploads/2017/04/logo_menu.png

BLOG

Blog

Pomozme mamince 12-leté dcery

Edita Baronová je maminkou 12-leté dcerky. Od roku 2011 je upoutána na invalidní vozík. Od 5. května...

Read More

Workshop pomůcek pro zrakově handicapované

V prostorách Neviditelné výstavy na pražském Karlově náměstí proběhl 18. května workshop, kde si záj...

Read More

Komiks Isaac v úzkých

Oblibu komiksů využila ředitelka organizace Práh jižní Morava pro vydání autobiografického příběhu Š...

Read More

Prosluněný veletrh s Polovinou nebe

Polovina nebe představila své služby v Edenu Za krásného slunného počasí ve středu 17. května rozlož...

Read More

Je lepší hořet, než vyhořet

Tušíte, ve kterých profesích hrozí vyhoření nejčastěji? Proč tomu tak je? A na co dotyční lidé zapom...

Read More

Novinky poloviny nebe:

Pomozme mamince 12-leté dcery

Edita Baronová je maminkou 12-leté dcerky. Od roku 2011 je upoutána na invalidní vozík. Od 5. května 2017 je však zcela nesoběstačná. Prodělala otravu krve a na dva dny upadla do kómatu. Její stav se tím zhoršil a potřebovala by dlouhodobou speciální rehabilitační péči, na kterou rodina nemá peníze. Aktuálně se nemůže fyzicky hýbat (posadit na posteli, sednout si, přesednout na vozík) bez asistence další osoby. Edita to nikdy nevzdala. Chce být zase pohyblivá. Je klientkou Poloviny nebe, o.p.s. a rádi bychom i my přispěli založením sbírky na její pomoc. 

Dcera ji v květnu našla v bezvědomí

Začátkem května našla 12 letá dcera Violka doma maminku v bezvědomí. V šoku zavolala babičku a ta přivolala záchranku. Edita byla odvezena na JIP oddělení nemocnice Na Bulovce v Praze a lékaři bojovali o její život dva dny. Naštěstí se Edita z bezvědomí probrala. Vysoké horečky ustoupily a tělo se začalo zotavovat po stavu hlubokého bezvědomí. Infekce však opět zasáhla celý nervový systém. Do té doby ochrnutá pravá strana se zhoršila a přidala se navíc nepohyblivost levé nohy a částečně i levé ruky. K tomu ještě vada řeči. V tomto stavu byla po 12 dnech i přes protesty rodiny a údiv neurologa Edita z nemocnice propuštěna do domácí péče pro nedostatek lůžek. Imobilní, nesoběstačná, zcela odkázaná na cizí pomoc. Na žádném rehabilitačním oddělení ani klinice ji nechtěli přijmout z důvodu její nesoběstačnosti. v nemocnici

Nevzdám se

„Nikdy jsem to nevzdala a nevzdávám se ani teď. Chci být dobrým vzorem a dobrou mámou pro Violku,“ říká 36-letá žena upoutaná na lůžko a snaží se usmát. Své životní úsilí chce orientovat na svou rehabilitaci, zvládnutí základní soběstačnosti, aby mohla pečovat o dcerku se specifickými potřebami. Editin osud se zhoupl už  v roce 2011, kdy v červnu prodělala onemocnění podobné chřipce. Původní slabost dospěla až do fáze zánětu mozku a míchy a tím došlo k ochrnutí pravé strany. Edita zůstala na vozíku. Díky důsledným rehabilitacím a soustavným individuálním cvičením se její stav postupně zlepšoval. Edita byla schopná vstát, obstarat se, hrát a učit se s dcerou a pohybovat se pomocí vozíčku v interiérech. Tohoto cíle by chtěla dosáhnout znovu, kdyby si mohla dovolit speciální rehabilitace na Klinice v Košíku a poté v Piešťanech.

Rodina by zase chtěla slyšet maminčin zvonivý smích

Edita byla a je přátelská, milá, laskavá, vstřícná a připravená naslouchat a poradit. Jako speciální pedagožka pomáhala i maminkám jiných integrovaných dětí se specifickými problémy (ADHD, Aspergerův syndrom, různé specifické poruchy učení aj). Stačilo jí zavolat. I přes své postižení je to silná žena, která zvládla úspěšně dokončit bakalářské studium na Metropolitní Univerzitě a začala studovat 1. ročník magisterského studia. Má nezdolného ducha a věří, že se díky rehabilitacím zase stane soběstačnou a nebude odkázána na pomoc rodiny. Violka už by ráda slyšela, jak se maminka zase směje.

s dcerou a bubliny

S dcerou před sepsí.

Pomozme, prosím, Editě Baronové

Její pouhých 35 let a stát této mamince poskytuje na rehabilitaci pouze nedostačující příspěvky. Pojišťovny potřebné rehabilitace, pomůcky a léky hradí jen z části a na doplatky, které jsou vysoké, rodina s jedním běžným příjmem nemá šanci ušetřit. Jeden den pobytu po příspěvku zdravotní pojišťovny ji na speciální klinice stojí 1440 Kč. Na 3 měsíční pobyt potřebuje 130.000 Kč. Doporučenou další léčbou je specializované pracoviště neurologické rehabilitace v Piešťanech za 150.000 Kč.

Edita Baronová je naše klientka, a proto chceme i my pomoci. Nezisková organizace Polovina nebe, o.p.s. založila sbírku na pomoc. Pro ty, kteří potřebují potvrzení o přijetí daru pro snížení daňového základu, poskytla účet č. 2504627359/0800. Nutné je napsat do poznámky EDITA BARONOVÁ. Odsud se dary přesunou na transparentní účet Edity Baronové.

I malá pomoc má velký smysl. Díky za ni.

Kontaktní email pro dotazy a potvrzení: info@polovinanebe.cz, mobil 723653129

Pomozme skvělému člověku Editě Baronové na cestě z beznaděje.

Workshop pomůcek pro zrakově handicapované

V prostorách Neviditelné výstavy na pražském Karlově náměstí proběhl 18. května workshop, kde si zájemci mohli vyzkoušet moderní pomůcky pro zrakově handicapované. Akci pořádala v rámci Světového dne asistivních technologií (GAAD) Spektra, v.d.n. Workshop probíhal také na Praze 4 v prostorách organizace KŘIŽOVATKA.CZ – počítačového klubu pro zdravotně postižené Zelený pták, kde se návštěvníci seznámili s moderními pomůckami pro tělesně handicapované. Odborným garantem obou workshopů byla doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství v Praze.

Pomůcky pro zrakově handicapované boří bariéry

Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené si osobně přišli vyzkoušet například radní hlavního města Prahy pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková nebo předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy Patrik Nacher.

Co všechno jsme viděli? Přítomné děti zaujaly kamerové lupy s hlasovým výstupem, mobilní telefony pro zrakově handicapované a klávesnice s braillským řádkem. Vyzkoušely si čtecí zařízení pro nevidomé a mohly si tak lépe uvědomit, jaké to je číst text, jestliže čtenář nevidí nebo vidí velmi špatně. Dále jsme viděli komunikační programy ovládané pohledem, zpřístupnění počítače pro osoby s poruchou jemné motoriky, ovládání počítače pomocí speciálních myší, klávesnic, pohybu hlavy, úst, očí. Přítomné děti si zkoušely, jaké to je, když by nemohly komunikovat mluvením a počítač by musely ovládat pohledem, pomocí pohledu otevřít okno či napsat email. „To je velký přínos Světového dne asistivních technologií, že si veřejnost uvědomí, jak moc lidé s handicapem potřebují pro kvalitnější život nové technologie. Často si neuvědomujeme, kolik internetových stránek je nepřístupných, kolik běžných domácích spotřebičů neumožňuje, aby je ovládali lidé s handicapem,“ říká obchodní ředitel Tomáš Hrdinka.

EasyLink je malá bezdrátová braillská klávesnice, kterou lze pomocí Bluetooth připojit k široké škále chytrých mobilů, tabletů a také k přenosným i stolním počítačům. Varianta EasyLink 12 navíc obsahuje dvanáctiznakový braillský displej.

IMG_4852

Foto: bezdrátová braillská klávesnice

Pomůcky i pro děti na autistickém spektru

Spektra, v. d. n. začínala před téměř třiceti roky s pomůckami pro zrakově handicapované, její současná nabídka už ale zahrnuje i hardware a software pro uživatele s mozkovou obrnou, Rettovým syndromem nebo amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Zákazníkům pomůcky pomáhají v běžném životě, zpřístupňují jim služby, které by pro ně jinak byly nedostupné, zákazníci díky nim překonávají bariéry v pracovním i osobním životě, takže mohou vést skutečně plnohodnotný život.

IMG_4848

 

Světový den asistivních technologií – GAAD – letos již pošesté

Světový den asistivních technologií (Global Accessibility Awareness Day – GAAD) se letos koná již pošesté. Každý třetí květnový čtvrtek se po celém světě pořádají akce pro odborníky i širší veřejnost. Konference, workshopy nebo výstavy, na kterých jsou prezentovány moderní pomůcky pro handicapované, pořádají různé organizace z vlastní iniciativy a většinou nezávisle na sobě.

Komiks Isaac v úzkých

Oblibu komiksů využila ředitelka organizace Práh jižní Morava pro vydání autobiografického příběhu Švéda Adriana Malmgrena. Příběh dospívajícího chlapce tak pomocí komiksových obrázků přibližuje nejen mladým lidem to, že duševní nemoc neznamená stigma.  Isaac 2_800

Nápad na vydání tohoto komiksu měla jeho pozdější překladatelka Anežka Chrudinová. Při svém studiu ve Švédsku vyrazila na Comic Con do Malmö. „Seděl tam takový alternativně vypadající umělec, kreslíř a před ním ležela hromada komiksů. Zaujala mě tmavá obálka komiksu jménem Isaac och paniken. Čekala jsem, že to bude nějaký horor, to já ráda. Cestou domů jsem to zvládla přelouskat a pak ještě několikrát poté,“ vzpomíná Anežka. V té době byla její sestra hospitalizovaná na uzavřeném oddělení na psychiatrii. Když se pak se svou sestrou setkaly s ředitelkou Práh Jižní Morava a jeho odborným vedoucím služeb Jiřím Šupou už netrvalo dlouho a komiks spatřil světlo světa a koncem dubna byl v tréninkové kavárně Café Práh ve Vaňkovce v Brně pokřtěn.

Komiks je zdarma a bude putovat po okresních městech spolu s výstavou a besedami sester Chrudinových. „Naším cílem je distribuovat komiks především těm, kterým by mohl usnadnit vyhledat pomoc při psychických obtížích, takže je zdarma a naši pracovníci v okresních městech jej budou dávat na místa, kam chodí mladší lidé – kavárny, knihovny, kluby, volnočasová centra,“ říká Jiří Šupa. Ředitelka organizace Práh jižní Morava Blanka Veškrnová vzkazuje tak i prostřednictvím komiksu především mladým lidem: „Nejste v tom sami! Víme, co prožíváte a pokud nás budete potřebovat, jsme tady!“

Isaac600Markéta Dohnalová, která sama má zkušenosti s několika hospitalizacemi na psychiatrii a pod pseudonymem Michaela Malá napsala o tom autobiografickou knihu Homoposychoticus, ke komiksu říká jako čtenářka: „Najednou se mi do rukou dostal úplně jiný komiks. Příběh dospívajícího chlapce, který si se sebou neví rady a bojuje s nepříjemným stínem, který podkopává jeho sebevědomí. Situace, kterou v pubertě zažila asi většina mladých lidí. Avšak Isaaca temný stín pohlcoval natolik, že se odhodlal vyhledat odbornou pomoc u psychiatra. Komiks je krásně ilustrovaný, Isaac je typem mladého chlapce, kterého klidně můžete potkat na ulici. Autor Švéd Adrian Malmgren má sám ve svém životě psychické propady a tak se rozhodl dělat osvětu komiksovým způsobem, který je mladým lidem blízký a lehce sdělitelný. Je to proto trochu ojedinělý komiks a měl by se dostat k co největšímu počtu mladých lidí.“

Projekt Isaac v úzkých můžete sledovat také na Facebooku.

 

 

 

 

Prosluněný veletrh s Polovinou nebe

Polovina nebe představila své služby v Edenu Za krásného slunného počasí ve středu 17. května rozložila svůj stánek před nákupním centrem Eden v Praze 10 v rámci Veletrhu sociálních a návazných služeb také Polovina nebe. Společně s desítkami dalších poskytovatelů jednotlivých služeb jsme tak mohli předávat potřebné informace a nabízet své služby případným zájemcům „naživo“. Postarali se o to konkrétně Petr Pašník, Katka Cuřínová a Danka Rázková. Unikátní nabídka Poloviny nebe – kurzy ovládání počítače hlasem – přitom zaujala nejen veřejnost, ale i redaktorku Praha TV, která s naší trojicí na stánku natočila jeden ze svých vstupů z akce. Nás pro změnu zaujala mimo jiné nabídka hned sousedního stánku – Hodinový ajťák, po vzoru tzv. hodinového manžela nabízející pomoc při potížích s počítači, mobily apod.

IMG_20170517_122026

A potěšila nás blízkost stánku Centra Paraple, s nímž se chystáme spolupracovat

20170517_120923

Je lepší hořet, než vyhořet

Tušíte, ve kterých profesích hrozí vyhoření nejčastěji? Proč tomu tak je? A na co dotyční lidé zapomínají, aby se jim burnout vyhnul? Na semináři Milady Záborcové pro naši organizaci Polovina nebe jsme se dozvěděli, že pomáhající profese je vedle lékařské a učitelské nejvíce ohrožená.

burnout-991331_960_720

 

 

Jaké jsou fáze před vyhořením?

Ve fázi poplachu, kdy člověk cítí, že něco není v pořádku, něco vnímá jinak, je potřeba vše komunikovat. Pokud dlouhodobě polykáte vše, co vám vadí, dostanete se do fáze odporu. Jdeme udělat konkrétní věc, i když jsme nechtěli a nezvládli jsme vykomunikovat, jak by to pro nás šlo přijatelněji. Při odporu se projeví pocity symptomatikou v těle. Hučení v uších, někde nějaká bolest, zatuhnutí svalů. Ne nadarmo se říká, zatnul jsem zuby a šel to udělat. Pokud ale takto žijete dlouhodobě, ve fázi odporu přichází zlost a agrese. Když ani tu neumíme vykomunikovat, dostáváme se do bezmoci a přestaneme mít pocity. Už nechceme nic cítit. Padáme do fáze vyhoření, který už má příznaky nemoci. Pro únavu ráno nevstaneme z postele, migrény, zatuhnutí svalů, nespavost, náchylnost k infekcím. Přesto mnoho lidí paradoxně ve fázi vyhoření udělají to, že ještě více začnou pracovat. Nakonec se dostaví fáze ústupu, kdy už člověk chce být jen sám, chce už mít pouze klid.

Co brání syndromu vyhoření?

Poznání vlastní osoby, kde mám své limity, naučit se správně komunikovat i to, co je mi nepříjemné. Umění rozpoznání, co je zdravé a co špatné. Zabránění ztrátě identity. Zní to hezky, že? Umíme to v praxi? Pro prevenci vyhoření je nejlepší myslet na sebe. Denně drobnými radostmi. Nejméně jednou týdně si jít zacvičit, vidět se s přáteli… Dnes je na internetu velké množství rad, sebekoučinků. Jakmile získáte zpět své sebevědomí, zlepší se vám schopnost komunikace a vhledu do situace, co pro vás je ještě přijatelné a co už ne. Také pomáhá na něco se těšit. Na drobné radosti pro sebe každý den by se zapomínat nemělo. A může to být třeba chvilkové posezení v parku a přivonění k pampelišce.

IMG_4661mensi

Úvodní a druhé foto Pixabay.com, třetí snímek z prezentace lektorky Milady Záborcové.

Polovina nebe spustila blog

Rozjíždí se jedno z našich školení ovládání počítače pomocí hlasu. Dnes pro studenty Jedličkova ústavu. Vypadá to, že bude běžné, ale… Kdo ví, který moment způsobil, že vše dopadlo jinak.

Možná právě chvilkové neposlouchání ovládání hlasem, kdy lektor Petr diktuje větu, která se jako vždy zobrazuje na monitoru i na projektovém plátně: Dobrý den, vítáme vás na prezentaci plastových… Na plátně se ne a ne objevit slovo hlasových. Jednou je vlasových, podruhé plastových. Studenti i pedagogové se smějí. Atmosféra se uvolňuje. Za chvíli, když se ovládání vzpamatuje, začínají padat dotazy. Jaká logopedická překážka by mohla vadit používání hlasového ovládání? Od kolika let by mohly takto ovládat počítač děti? Jak to mikrofon zvládá na prezentaci ve velkém sálu, kde je ruch? Vadí mobil položený poblíž? Petr Pašník odpovídá s lehkostí a na základě dlouhodobých zkušeností. Studenti se začínají ptát, kolik hodin by trval výcvik, kdyby se to chtěli naučit, popřípadě se stát lektory.

IMG_20170420_112226

Při přestávce zjišťujeme, že pedagožku Kristínu Lodrovou známe osobně. Je to žena, která Polovině nebe dovedla před deseti lety první klientku. „Viděla jsem tenkrát o vás reportáž a řekla o ní Saše. Tu to natolik zaujalo, že se to chtěla naučit,“ vysvětluje studentům ergoterapeutka v tranzitním programu Jedličkova ústavu. Ředitelka Poloviny nebe Daniela Rázková zvesela dodává, že se také ihned zajímala o lektorování a prošla kurzem. Studenti se už nebojí a chtějí si sami vyzkoušet ovládání hlasem. Po dvou hodinách se loučíme, jako kdyby odcházeli přátelé, kteří za pár dní zase dorazí.

18033794_1161677323955035_94478205038965921_n

Přijďte i vy na naše kurzy ovládání počítače hlasem, nebo si je objednejte pro své klienty.

IMG_20170420_113248

Soutěž s VozejkMap

Dobrý den,

Spouštíme na VozejkMap novou soutěž o spousty hodnotných cen. Jak nejspíše víte, mobilní aplikace VozejkMap je mapou bezbariérových míst do které přispívají sami uživatelé. I tento rok chceme jejich snahu ocenit. Podrobnější pravidla naleznete na http://vozejkmap.cz/soutez.
Prosím o šíření informace pomocí vašich informačních kanálů.

Předem mockrát děkuji a přeji krásný den

Jaroslav Filsák
administrátor mobilní aplikace VozejkMap

Polovina nebe rozzářila INSPO

Tým Poloviny nebe a konference INSPO to už je samozřejmostí. Náš hlas boural bariéry ve výstavních prostorách Kongresového centra.

 

P1030057

Koukněte se na Facebook

Hledáme osobní asistenty !!!!!

Hledáme pro Polovinu nebe, o. p. s., nové kolegy a kolegyně na pozici osobního asistenta ke svým klientům, převážně z Prahy.Naši klienti jsou z řad osob s těžkým zdravotním postižením, především vozíčkáři kvadruplegici a senioři. Příkladem uvádíme některé z úkonů, které jsou náplní práce osobního asistenta: přesouvání klientů z lůžka, pomoc při osobní hygieně, ukládání na lůžko, doprovody v náročném terénu, doprovod do zaměstnání, zajištění účasti na volnočasových aktivitách apod.Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:Nezbytné předpoklady pro tuto práci jsou zejména flexibilita, odpovědnost, poctivost, empatie, spolehlivost, ochota přizpůsobit se a u některých klientů i fyzická zdatnost. Podmínkou je dobrý zdravotní stav a čistý trestní rejstřík. Výhodou je též absolvování rekvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách. Předností je též smysl pro humor a schopnost nadhledu.

Co vám můžeme nabídnout

Kolektiv positivně naladěných kolegů, dobrý pocit z vykonané práce. Plat 90,- až 100,- Kč za hodinu.

Těšíme se na Vaše CV a případnou spolupráci.

Tým Poloviny nebe, o. p. s.

Tým Poloviny nebe potkáte na Konferenci INSPO

Polovina nebe jako již tradičně každý rok, vyráží  na INSPO.

25. března 2017 nás přijďte navštívit k našemu stánku a vyzkoušejte ovládat počítač pomocí vašeho hlasu.

Seznámíte se také se širokou nabídkou našich dalších služeb.

P1010972

TĚŠÍ NA VÁS TÝM POLOVINY NEBE 

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookie. Další informace

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.

Zavřít