foto_hlasovky-1024x768

„Hlasovky“ – takto familiárně říkají kurzům ovládání počítače hlasem klienti a tým obecně prospěšné společnosti Polovina nebe, která těžce zdravotně postižené učí pracovat s počítačem pouze pomocí vlastního hlasu již sedm let. Smyslem školení je usnadnit lidem s handicapem nejen běžný každodenní život, ale především jim pomoci získat uplatnění na trhu práce. Nic z toho by však nebylo možné bez rozvoje inteligentních procesorů nové generace, díky kterým se spolehlivost přepisu pohybuje nad úrovní 98 procent.

„Spusť aplikaci Chrome“, „Gmail“, „Nová zpráva“, „Diktuj“, „Ahoj Marku, jak se daří…“ – takhle nějak vypadá verbální pokyn pro internetový prohlížeč, pokud k ovládání počítače nemůžete použít ruce alias klávesnici a myš. Pro většinu zdravých lidí těžko představitelná situace, pro osoby se zdravotním postižením běžná realita, kvůli které mají nejen značně ztíženou možnost najít si práci, ale také často trpí pocitem izolace a nepříjemné závislosti na pomoci druhých, třeba i v tak soukromé oblasti jako elektronická komunikace.Ovládání počítače hlasem je dnes v oblasti IT běžné, využití těchto technologií pro systematickou výuku osob s těžkým zdravotním postižením je však unikátní, a to nejen v České republice, ale i v evropském kontextu. Za nápadem stojí profesor Jan Nouza, který je současně autorem unikátního softwaru ovládání počítače hlasem. „V dnešní době, kdy má počítač a internet téměř 60 procent českých domácností, je pro řadu osob se zdravotním postižením možnost být díky ‚hlasovkám‚ součástí tohoto virtuálního světa téměř revoluční,“ upozorňuje Daniela Rázková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Polovina nebe.„Do kurzů přijdou lidé, kteří si celý život mysleli, že s počítačem nemohou pracovat, protože nemají pohyblivé ruce. Naše programy to ale vyvrací a otevírají jim cestu ke kvalitnějšímu životu. Mám ohromnou radost z toho, že se dostává stále víc mezi lidi. Desítky handicapovaných uživatelů už díky tomu žijí lépe,“ říká profesor Jan Nouza, proděkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií liberecké Technické univerzity.

P1020448_small

Absolventi hlasovek“ mají větší šanci najít práci, ale také žít jako zdraví

Klienti kurzů se během 15 až 20 hodin strávených v posluchárně naučí hlasem ovládat běžné funkce počítače: mohou vyhledávat na internetu, procházet webové stránky, komunikovat s ostatními lidmi přes e-mail a sociální sítě, diktovat texty, ukládat si fotky a podobně. Ačkoli začátky bývají těžké, většina klientů se praxí a rutinou postupně dopracuje ke stavu, kdy dokáže ovládat počítač bez použití rukou stejně rychle jako běžný uživatel. „Díky tomu, že se absolventi ‚hlasovek‚ při práci s počítačem stanou zcela soběstačnými, zvýší si sebevědomí a mají daleko větší šanci najít si práci. Ze 176 účastníků, kteří u nás kurz ovládání počítače hlasem od roku 2006 absolvovali, našlo pracovní uplatnění přibližně 49 procent z nich – například jako překladatel, lektor, webmaster, administrativní pracovník, obchodník nebo v archivu radnice,“ konstatuje Daniela Rázková, ředitelka Poloviny nebe.

 „Pochopil jsem, že máme to štěstí žít v době, kdy je důležité, co máte v hlavě, a ne jaké máte tělo. Zkušenost s hlasovým ovládáním počítače mě inspirovala k sepsání povídky Asík 2, která vyhrála první místo v literární soutěži Internet a můj hendikep 2013,“ říká Michael Vindura z Brna, jeden z absolventů kurzu Poloviny nebe.

Školení ovládání počítače hlasem přitom ocení nejen osoby s těžkým zdravotním postižením, ale i další lidé s problémem  jemné motoriky horních končetin. Třeba Lucie Siváková – práci má – dohlíží na provoz klubu Déčko v Domě dětí a mládeže Prahy 4 a na elektrickém vozíku si vede skvěle, zdravého člověka by nenapadlo, že ťukat na klávesnici nebo ovládat myš pro ni může být obtížné. „Moc ráda bych se na ‚hlasovky‚ do Poloviny nebe dostala, šlo by mi to s počítačem o dost rychleji. Několik kamarádů má už kurz za sebou a s výsledkem jsou velmi spokojeni,“ vysvětluje Lucie Siváková.

P1010562_Small

Účinnost a spolehlivost hlasových technologií jde ruku v ruce s výkonem procesorů

První pokusy ovládnout počítač hlasem se přitom datují už do roku 1952, kdy byl v laboratořích Bell vytvořen první jednoduchý rozpoznávač číslic. Komplexní rozvoj hlasových technologií však úzce souvisí s výkonem procesorů. „Teprve poměrně nedávný pokrok v oblasti vývoje procesorů a souvisejícího hardwaru umožnil plně využívat potenciál systémů na rozpoznávání hlasu a významně zvýšil jejich přesnost a účinnost, která se nyní pohybuje nad úrovní 98 procent,“ vysvětluje Petr Herian, generální ředitel společnosti Newton Technologies.

V Polovině nebe využívají tři programy pro ovládání počítače hlasem: MyVoice, MyDictate a NewtonDictate, všechny aplikace byly vyvinuté ve spolupráci s týmem vědců Technické univerzity v Liberci pod vedením profesora Jana Nouzy. Program MyVoice slouží pro komplexní ovládání počítače v prostředí OS Windows, MyDictate k diktování jednotlivých slov a NewtonDictate www.newtondictate.cz zvládne přepis spojitého diktování celých vět. Licenční smlouvu na MyVoice a MyDictate má liberecká firma Fugasoft, NewtonDictate prodává společnost NEWTON Technologies.

Vzdělávací kurzy ovládání počítače hlasem společnost Polovina nebe pořádá po celé České republice. Díky dotacím jsou pro účastníky evropských kurzů bezplatná, běžná (nákladová) cena podle zvoleného typu „balíčku“ činí buď 20 045 korun, nebo 32 445 korun na osobu. Zahrnuje kromě školení také instalaci potřebného softwaru, programové licence, učebnici i osvědčené „taháky“ se základními povely či službu vzdálené podpory. Projekty byly financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ze státního rozpočtu České republiky a z Operačního programu Praha adaptabilita.

Sdílet na: