V září jsme odstartovali nový evropský projekt Na cestě do nebe (reg.č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001842). Díky němu kráčí Polovina nebe k profesionalizaci své činnosti. Aktuálně nás.

18033794_1161677323955035_94478205038965921_n           18033930_1161676917288409_7075995648877776241_n

19. 4. školil specialista na PR a marketing lektor Tomáš Krejča. Na celodenním školení nás seznámil s tím, jak vytvořit dobrý marketingový plán. Školení bylo velmi motivační. Společně vypracováváme jednoduchý seznam marketingových aktivit pro nadcházejících 12 měsíců. Formulujeme marketingové cíle a způsob jejich kontroly. Provedli jsme situační analýzu – analýzu vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Všichni se podílíme na jeho přípravě. Marketingový plán nenecháme ležet v šuplíku, ale pravidelně ho budeme aktualizovat a reagovat na nejnovější podmínky a změny.

14196187_950242641765172_9058561524980663748_o         14249700_950242845098485_6863693183479608932_o

Hlavním cílem projektu je:

Zvýšení důvěryhodnosti Poloviny nebe vůči veřejnosti, státnímu i soukromému sektoru, (zejména diverzifikace zdrojů, efektivnější hospodaření a fungování, posílení kvality řízení organizace) a zefektivnění práce s cílovou skupinou OZP v oblasti sociálního  začleňování a rovných příležitostí.

Všechny aktivity projektu mají 3 části:

1.     Teorie – zpracování strategických dokumentů a nástrojů, do kterého se aktivně zapojí zaměstnanci

2.     Dodržování strategií a aplikace poznatků ze školení v praxi – průběžné individuální školení vedení a zaměstnanců, marketingové kampaně

3.     Průběžná evaluace – workshopy pro celý tým Polovinu nebe (periodicita 5 – 6 měsíců)

Sdílet na: