Naše díky patří všem, kdo nás v roce 2022 podpořili.

Děkujeme:

všem státním a obecním institucím, individuálním dárcům a spolupracujícím firmám a organizacím, kteří nám pomáhají naplňovat naši vizi a bez jejichž podpory by naše práce nebyla možná.

Za spolufinancování projektu Pořízení bezbariérových vozidel pro převoz klientů a zaměstnanců vozíčkářů Poloviny nebe částkou 1 523 564Kč děkujeme Statutárním a investičním fondům Evropské unie.

Grant od MHMP byl poskytnutý ve výši 1 089 000Kč pro sociální službu osobní asistence a ve výši 904 000Kč pro sociální službu sociální rehabilitace.

Dotace MPSV byla přidělena na poskytované sociální služby  v následující výši: 641 000Kč u služby osobní asistence a 545 000Kč u služby sociální rehabilitace.

Praha Kunratice schválila pro rok 2022 dotaci na realizaci koncertu „Muzikálem bez bariér“ ve výši 5 000 Kč.

Na Praze 10 jsme se účastnili grantového řízení v oblasti dotačních programů pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním s projektem Poskytování sociálních služeb osobní asistence a sociální rehabilitace a byla schválena částka ve výši 140 tisíc korun na služby klientům.

Zastupitelstvo Prahy 3 poskytlo pro rok 2022 dotaci ve výši 5 000Kč.

Zastupitelstvo Prahy 5 schválilo pro rok 2022 dotaci ve výši 18 000Kč.

Zastupitelstvo Prahy 13 poskytlo pro rok 2022 dotaci ve výši 45 000Kč.

 

     Městská část Praha 3      MČ Praha 5 » Reprezentační ples Prahy 5 se letos neuskuteční  

 
Sdílet na: